Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Obchod medzi EÚ a USA: Európska komisia odporúča riešenie dlhotrvajúceho sporu v rámci WTO

Brusel 3. september 2018

Komisia odporúča Rade, aby začala rokovania so Spojenými štátmi s cieľom vyriešiť dlhotrvajúci spor v rámci Svetovej obchodnej organizácie (ďalej len „WTO“) v súvislosti s vývozom hovädzieho mäsa z USA.

Komisia sa dnes rozhodla požiadať Radu o mandát na diskusiu so Spojenými štátmi o revízii fungovania existujúcej kvóty na dovoz hovädzieho mäsa bez hormónov do Európskej únie.

Európska komisia je odhodlaná dodržať literu a duch spoločného vyhlásenia, na ktorom sa 25. júla dohodli predseda Juncker a prezident Trump, a začať novú fázu obchodného vzťahu medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi. Okrem realizácie konkrétnych prvkov uvedených v spoločnom vyhlásení by sa obe strany mali usilovať o prácu na doposiaľ nevyriešených obchodných otázkach.

Komisár pre poľnohospodárstvo Phil Hogan uviedol: „Tým, že Komisia požiadala Radu o mandát, napĺňa svoj záväzok prijatý začiatkom tohto roka – pokúsiť sa vyriešiť určité obavy Spojených štátov týkajúce sa fungovania kvóty a nájsť vzájomne uspokojivé riešenie, ktoré by bolo plne v súlade s pravidlami WTO. Týmto krokom prispievame aj k zmierneniu napätia medzi oboma stranami Atlantiku, čo bolo cieľom dohody, ktorú predseda Juncker dosiahol v júli. Popri tom, ako tento návrh zasielame Rade, chcem zároveň ubezpečiť európskych výrobcov, že už existujúca kvóta na hovädzie mäso podľa memoranda o porozumení sa nijako nezmení. Takisto chcem uistiť našich spotrebiteľov, že uvedená kvóta bude aj naďalej zahŕňať iba výrobky, ktoré spĺňajú prísne európske normy v oblasti bezpečnosti potravín a ochrany zdravia. V tomto prípade sa teda bude týkať len hovädzieho mäsa zo zvierat, ktoré neboli hormonálne ošetrené.“

Komisia vo svojom návrhu Rade odporúča, aby sa Spojeným štátom pridelila časť existujúcej kvóty, ktorú majú k dispozícii aj vývozcovia z iných krajín.*

V roku 2009 Európska únia a Spojené štáty uzavreli memorandum o porozumení, ktoré bolo revidované v roku 2014 a predstavovalo dočasné riešenie dlhodobého sporu v rámci WTO, pokiaľ ide o používanie hormónov podporujúcich rast pri produkcii hovädzieho mäsa. Podľa dohody EÚ kvalifikovaným dodávateľom, medzi ktorých patria aj Spojené štáty, ponúka kvótu 45 000 ton na hovädzie mäso vyprodukované bez hormónov.

Revíziu memoranda o porozumení si vyžiadala predchádzajúca vláda USA v roku 2016 a obe strany odvtedy diskutujú o obavách USA týkajúcich sa priebežného uplatňovania memoranda v praxi. Mandát na rokovanie sa má zamerať práve na tieto obavy a umožniť vzájomne uspokojivé riešenie v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO).

Súvislosti

Vo svojom spoločnom vyhlásení z 25. júla sa predseda Juncker a prezident Trump dohodli, že „začnú novú fázu vo vzťahoch medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou“, a to aj prostredníctvom osobitného súboru opatrení. Európska komisia na vyhlásenie aktívne nadväzuje a napĺňa jeho jednotlivé prvky, najmä pokiaľ ide o nárast obchodu so sójou a so skvapalneným zemným plynom (LNG).

Ďalšie informácie

Odporúčanie na rozhodnutie Rady, ktorým sa poveruje na začatie rokovaní o dohode so Spojenými štátmi americkými, pokiaľ ide o dovoz vysokokvalitného hovädzieho mäsa zo zvierat, ktorým sa nepodávali určité rastové hormóny

 

* Aktualizované 11. 10. 2018 o 17.10 hod.

IP/18/5481

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar