Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Handel UE–USA: Komisja Europejska zaleca rozstrzygnięcie długotrwałego sporu w ramach WTO

Bruksela, 3 września 2018 r.

Komisja zaleca Radzie rozpoczęcie rokowań ze Stanami Zjednoczonymi w celu rozstrzygnięcia długotrwałego sporu w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO), dotyczącego wywozu amerykańskiej wołowiny.

Komisja podjęła dziś decyzję, aby zwrócić się do Rady o przyznanie mandatu umożliwiającego omówienie ze Stanami Zjednoczonymi przeglądu funkcjonowania istniejącego kontyngentu na przywóz wołowiny niepoddanej działaniu hormonów do Unii Europejskiej.

Komisja Europejska zobowiązała się do wypełnienia litery i ducha wspólnego oświadczenia uzgodnionego w dniu 25 lipca przez przewodniczącego Jeana-Claude'a Junckera i prezydenta Donalda Trumpa, aby rozpocząć nowy etap w stosunkach handlowych między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Oprócz wdrożenia elementów określonych szczegółowo we wspólnym oświadczeniu, obie strony powinny także dążyć do rozwiązania nierozstrzygniętych kwestii handlowych.

Komisarz ds. rolnictwa Phil Hogan powiedział: Występując do Rady z wnioskiem o udzielenie tego mandatu, Komisja realizuje swoje wcześniejsze zobowiązanie do podjęcia próby rozwiązania w sposób zadawalający dla obu stron i w pełni zgodny z zasadami WTO niektórych kwestii podniesionych przez Stany Zjednoczone dotyczących funkcjonowania kontyngentu. Krok ten przyczyni się również do złagodzenia napięć w stosunkach transatlantyckich zgodnie z porozumieniem osiągniętym przez przewodniczącego Junckera w lipcu. W związku z przesłaniem niniejszego wniosku do Rady pragnę zapewnić europejskich producentów, że obecny kontyngent na wołowinę określony w protokole ustaleń pozostanie na dokładnie takim samym poziomie. Chcę również zapewnić naszych konsumentów, że wspomniany kontyngent będzie nadal obejmował jedynie produkty zgodne z najwyższymi europejskimi normami w zakresie bezpieczeństwa żywności i zdrowia, w tym przypadku wyłącznie wołowinę niepoddaną działaniu hormonów.

W swoim wniosku skierowanym do Rady Komisja sugeruje przyznanie Stanom Zjednoczonym części istniejącego kontyngentu, który jest również dostępny dla eksporterów z innych państw.*

W 2009 r. Unia Europejska i Stany Zjednoczone zawarły protokół ustaleń (zmieniony w 2014 r.), w którym przewidziano tymczasowe rozwiązanie długotrwałego sporu w ramach WTO, dotyczącego stosowania niektórych hormonów wzrostu w produkcji wołowiny. Na podstawie tego protokołu UE otwiera kontyngent na 45 tys. ton wołowiny niepoddanej działaniu hormonów dla kwalifikujących się dostawców, do których należą Stany Zjednoczone.

Przegląd protokołu ustaleń postulowała poprzednia administracja Stanów Zjednoczonych w 2016 r. Od tego czasu obie strony regularnie omawiają problematyczne z punktu widzenia USA kwestie dotyczące wdrażania protokołu ustaleń. Mandat negocjacyjny ma na celu rozwiązanie tych problemów i znalezienie obopólnie zadowalającego rozwiązania zgodnego z zasadami Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Kontekst

We wspólnym oświadczeniu z dnia 25 lipca przewodniczący Jean-Claude Juncker i prezydent Donald Trump uzgodnili „rozpoczęcie nowego etapu stosunków między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską”, m.in poprzez wdrożenie określonego zestawu środków. Komisja Europejska aktywnie podejmuje działania następcze w odniesieniu do różnych elementów tego oświadczenia, w szczególności w zakresie wzrostu handlu nasionami soi i skroplonym gazem ziemnym (LNG) .

Więcej informacji:

Zalecenie dotyczące decyzji Rady upoważniającej do rozpoczęcia rokowań w sprawie umowy ze Stanami Zjednoczonymi dotyczącej przywozu wołowiny wysokiej jakości ze zwierząt, którym nie podawano niektórych hormonów wzrostu

 

*Tekst uaktualniono dnia 11.10.2018 r. o godz. 17:10

IP/18/5481

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar