Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Handel tussen EU en VS: aanbeveling van de Europese Commissie om langlopend WTO-geschil bij te leggen

Brussel, 3 september 2018

De Commissie doet een aanbeveling aan de Raad over het openen van onderhandelingen met de Verenigde Staten om een langlopend geschil bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) over de uitvoer van rundvlees uit de VS bij te leggen.

De Commissie heeft vandaag besloten de Raad een mandaat te vragen om met de Verenigde Staten te onderhandelen over een herziening van de toepassing van een bestaand quotum voor de invoer van hormoonvrij rundvlees in de Europese Unie.

De Europese Commissie wil zich houden aan de letter en de geest van de gezamenlijke verklaring die op 25 juli is overeengekomen door voorzitter Juncker en president Trump en die een nieuwe fase in de handelsbetrekkingen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten moet inluiden. Beide partijen moeten de specifieke elementen van de gezamenlijke verklaring uitvoeren en er daarnaast naar streven nog openstaande handelskwesties op te lossen.

Landbouwcommissaris Phil Hogan: "De Commissie vraagt dit mandaat aan de Raad in het kader van haar eerder dit jaar gedane toezegging om te trachten een aantal bezorgdheden van de Verenigde Staten over de werking van het quotum weg te nemen. Zij wil dit doen via een wederzijds aanvaardbare oplossing die volledig in overeenstemming is met de WTO-regels. Op die manier willen wij ook bijdragen tot een vermindering van de trans-Atlantische spanningen, in overeenstemming met de in juli door voorzitter Juncker bereikte overeenkomst. De Europese producenten mogen erop vertrouwen dat met dit voorstel aan de Raad het bestaande rundvleesquotum in het kader van het memorandum van overeenstemming op exact hetzelfde niveau zal blijven. Ook de consumenten mogen er zeker van zijn dat het quotum uitsluitend betrekking blijft hebben op producten die voldoen aan de strenge Europese normen voor voedselveiligheid en gezondheid, in dit geval dus alleen rundvlees dat niet met hormonen is behandeld."

De Commissie stelt aan de Raad voor om aan de Verenigde Staten een deel van het bestaande quotum toe te wijzen dat ook beschikbaar is voor exporteurs uit andere landen.*

In 2009 hebben de Europese Unie en de Verenigde Staten een memorandum van overeenstemming gesloten als voorlopige oplossing voor een langlopend WTO-geschil over het gebruik van bepaalde groeibevorderende hormonen bij de rundvleesproductie. Het memorandum is in 2014 herzien. In het kader van de overeenkomst heeft de EU een quotum van 45 000 ton niet met hormonen behandeld rundvlees geopend voor in aanmerking komende leveranciers, waaronder de Verenigde Staten.

Het was de vorige Amerikaanse regering die in 2016 had gevraagd om een herziening van het memorandum van overeenstemming. Sindsdien hebben de beide partijen geregeld samengezeten om de bezorgdheden van de VS over de uitvoering van het memorandum te bespreken. Het onderhandelingsmandaat heeft als doel die bezorgdheden aan te pakken en tot een voor beide partijen bevredigende oplossing voor het conflict te komen in overeenstemming met de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

Achtergrond

In hun gezamenlijke verklaring van 25 juli zijn voorzitter Juncker en president Trump overeengekomen "een nieuwe fase in de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie in te luiden", onder meer door middel van een reeks specifieke maatregelen. De Europese Commissie heeft zich actief ingezet voor de follow-up en de verwezenlijking van de verschillende elementen van de verklaring, met name wat betreft het opvoeren van de handel in sojabonen en vloeibaar aardgas (lng)

Meer informatie

Aanbeveling voor een besluit van de Raad houdende machtiging tot het openen van onderhandelingen over een overeenkomst met de Verenigde Staten van Amerika inzake de invoer van rundvlees van hoge kwaliteit van dieren die niet zijn behandeld met bepaalde groeibevorderende hormonen

 

*Bijgewerkt op 11.10.2018 om 17.10 u.

IP/18/5481

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar