Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

ES un ASV tirdzniecība: Eiropas Komisija iesaka atrisināt ieilgušos strīdus PTO

Briselē, 2018. gada 3. septembrī

Komisija iesaka Padomei sākt sarunas ar Amerikas Savienotajām Valstīm, lai atrisinātu domstarpības Pasaules Tirdzniecības organizācijā (PTO) par ASV liellopu gaļas eksportu.

Komisija šodien nolēma aicināt Padomi pilnvarot to ar Amerikas Savienotajām Valstīm apspriest spēkā esošās kvotas tādas liellopu gaļas, kuras ražošanā nav izmantoti augšanu veicinoši hormoni, importam Eiropas Savienībā pārskatīšanu.

Eiropas Komisija ir apņēmusies izpildīt 25. jūlija kopīgo paziņojumu, ar kuru Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers un prezidents Tramps vienojās sākt jaunu posmu tirdzniecības attiecībās starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm. Turklāt, īstenojot īpašos elementus, kas noteikti kopīgajā paziņojumā, abām pusēm būtu jācenšas strādāt arī pie neatrisinātiem tirdzniecības jautājumiem.

Lauksaimniecības komisārs Fils Hogans sacīja: "Lūdzot Padomei šo pilnvarojumu, Komisija izpilda šogad iepriekš izteikto apņemšanos censties rast risinājumu dažām Amerikas Savienoto Valstu paustajām bažām par kvotas darbību abpusēji apmierinošā veidā, kas pilnībā atbilst PTO noteikumiem. Ar šo soli mēs arī palīdzam mazināt spriedzi pāri Atlantijas okeānam, ievērojot vienošanos, ko jūlijā panāca Komisijas priekšsēdētājs Junkers. Pēc šā priekšlikuma nosūtīšanas Padomei es vēlos pārliecināt Eiropas ražotājus, ka saskaņā ar saprašanās memorandu jau esošā liellopu gaļas kvota paliks tieši tādā pašā līmenī. Un es vēlos arī pārliecināt mūsu patērētājus, ka minētā kvota arī turpmāk attieksies tikai uz produktiem, kas atbilst Eiropas augstajiem pārtikas nekaitīguma un veselības standartiem, šajā gadījumā tikai uz tādu liellopu gaļu, kuras ražošanā nav izmantoti augšanu veicinoši hormoni.”

Savā priekšlikumā Padomei Komisija ierosina piešķirt Amerikas Savienotajām Valstīm daļu no esošās kvotas, kas ir pieejama arī eksportētājiem no citām valstīm*.

Eiropas Savienība un Amerikas Savienotās Valstis 2009. gadā noslēdza Saprašanās memorandu (SM), kas tika pārskatīts 2014. gadā un ar ko paredzēja pagaidu risinājumu ieilgušām domstarpībām PTO attiecībā uz dažu augšanu veicinošu hormonu izmantošanu liellopu gaļas ražošanā. Saskaņā ar nolīgumu ES var noteikt 45 000 tonnu kvotu liellopu gaļai, kuras ražošanā nav izmantoti augšanu veicinoši hormoni, piegādātājiem, kuri atbilst kritērijiem, tostarp no Amerikas Savienotajām Valstīm.

Saprašanās memoranda pārskatīšanu pieprasīja iepriekšējā ASV administrācija 2016. gadā, un abas puses kopš tā laika regulāri apsprieda ASV bažas par saprašanās memoranda īstenošanu. Sarunu pilnvaras paredz risināt šīs problēmas un rast abpusēji pieņemamu risinājumu atbilstīgi Pasaules tirdzniecības organizācijas (PTO) noteikumiem.

Pamatinformācija

25. jūlija kopīgajā paziņojumā Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers un prezidents Tramps vienojās “uzsākt jaunu posmu attiecībās starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību”, izmantojot arī īpašu pasākumu kopumu. Eiropas Komisija aktīvi seko līdzi un izpilda dažādus minētā paziņojuma elementus, jo īpaši par sojas pupu un sašķidrinātās dabasgāzes (SDG) tirdzniecības pieaugumu.

Papildinformācija

Ieteikums Padomes Lēmumam, ar ko pilnvaro sākt sarunas par nolīgumu, kurš ar Amerikas Savienotajām Valstīm noslēdzams par tādas augstas kvalitātes liellopu gaļas importu, kas iegūta no dzīvniekiem, kuriem nav izēdināti daži augšanu veicinoši hormoni

 

Atjaunināts 11.10.2018. pl. 17.10

IP/18/5481

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar