Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

EU:n ja Yhdysvaltojen välinen kauppa: Euroopan komissio suosittelee WTO:ssa pitkään käsitellyn riidan ratkaisemista

Bryssel 3. syyskuuta 2018

Komissio suosittelee neuvostolle, että käynnistetään Yhdysvaltojen kanssa neuvottelut, joiden tavoitteena on ratkaista WTO:ssa pitkään käsiteltävänä ollut riita yhdysvaltalaisen naudanlihan viennistä.

Komissio on päättänyt tänään pyytää neuvostolta valtuuksia keskustella Yhdysvaltojen kanssa hormonivapaan naudanlihan nykyisen tuontikiintiön toimivuuden tarkistamisesta.

Euroopan komissio on sitoutunut noudattamaan puheenjohtaja Junckerin ja presidentti Trumpin 25. heinäkuuta antamaa yhteistä lausumaa, jonka mukaan pyritään aloittamaan uusi vaihe Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välisissä kauppasuhteissa. Sen lisäksi, että pannaan täytäntöön yhteisen lausuman tietyt kohdat, molempien osapuolten olisi pyrittävä ratkaisemaan jäljellä olevat kauppaan liittyvät kysymykset.

Maatalouskomissaari Phil Hogan totesi, että pyytämällä kyseisiä valtuuksia neuvostolta komissio noudattaa aiemmin tänä vuonna tehtyä sitoumusta, jonka mukaan pyritään käsittelemään joitakin Yhdysvaltojen esiin tuomia kysymyksiä kiintiön toimivuudesta. Tarkoituksena on löytää molempia tyydyttävä ja WTO-sääntöjen mukainen ratkaisu. ”Samalla pyrimme lieventämään osapuolten välisiä jännitteitä puheenjohtaja Junckerin heinäkuussa saavuttaman yhteisymmärryksen mukaisesti. Kun komissio lähettää ehdotuksen neuvostolle, haluan vakuuttaa eurooppalaisille tuottajille, että naudanlihan jo olemassa oleva kiintiö, josta sovittiin yhteisymmärryspöytäkirjassa, pysyy täsmälleen samalla tasolla. Haluan myös vakuuttaa kuluttajille, että kyseinen kiintiö kattaa ainoastaan tuotteet, jotka vastaavat EU:n erittäin korkeita elintarvikkeiden turvallisuutta ja terveyttä koskevia vaatimuksia, tässä tapauksessa naudanlihan, joka on tuotettu ilman hormoneja.”

Ehdotuksessaan neuvostolle komissio esittää, että Yhdysvalloille osoitetaan osa tämänhetkisestä kiintiöstä, joka on myös muiden maiden viejien käytettävissä.*

Euroopan unioni ja Yhdysvallat tekivät vuonna 2009 yhteisymmärryspöytäkirjan, jota tarkistettiin vuonna 2014. Se sisältää väliaikaisen ratkaisun pitkäaikaiseen WTO-riitaan, joka koskee tiettyjen kasvua edistävien hormonien käyttöä naudanlihan tuotannossa. Tämän sopimuksen mukaan EU myöntää vaatimukset täyttäville toimittajille 45 000 tonnin kiintiön ilman hormoneja tuotettua naudanlihaa varten. Tämä kattaa myös Yhdysvallat.

Yhdysvaltojen aiempi hallinto pyysi vuonna 2016 yhteisymmärryspöytäkirjan tarkistamista, ja osapuolet ovat siitä alkaen käsitelleet säännöllisesti Yhdysvaltojen esiin tuomia kysymyksiä, jotka liittyvät yhteisymmärryspöytäkirjan täytäntöönpanoon. Neuvotteluvaltuuksissa käsitellään näitä kysymyksiä ja pyritään löytämään keskinäisesti tyydyttävä ratkaisu WTO:n sääntöjen mukaisesti.

Tausta

Heinäkuun 25. päivänä antamassaan yhteisessä lausumassa puheenjohtaja Juncker ja presidentti Trump sopivat ”käynnistävänsä uuden vaiheen Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välisissä kauppasuhteissa” mm. uusien toimenpiteiden avulla. Euroopan komissio on aktiivisesti toteuttanut jatkotoimia tämän lausuman pohjalta. Erityisesti on lisätty soijapapujen ja nesteytetyn maakaasun (LNG) kauppaa.

Lisätietoja

Suositus neuvoston päätökseksi luvan antamisesta neuvottelujen aloittamiseen Amerikan yhdysvaltojen kanssa sopimuksesta, joka koskee sellaisista eläimistä, joille ei ole annettu tiettyjä kasvua edistäviä hormoneja, saadun korkealaatuisen naudanlihan tuontia

 

* Päivitetty 11.10.2018 klo 17.10.

IP/18/5481

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar