Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Εμπορικές συναλλαγές ΕΕ-ΗΠΑ: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά την επίλυση μιας μακροχρόνιας διαφοράς εντός του ΠΟΕ

Βρυξέλλες, 3 Σεπτεμβρίου 2018

Η Επιτροπή συνιστά στο Συμβούλιο την έναρξη διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής προκειμένου να επιλυθεί μια μακροχρόνια διαφορά εντός του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) όσον αφορά την εξαγωγή βόειου κρέατος προέλευσης ΗΠΑ.

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει από το Συμβούλιο εντολή για να συζητήσει με τις Ηνωμένες Πολιτείες την επανεξέταση της λειτουργίας μιας υφιστάμενης ποσόστωσης για την εισαγωγή βόειου κρέατος χωρίς ορμόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί να ανταποκριθεί στο γράμμα και στο πνεύμα της κοινής δήλωσης που εξέδωσαν στις 25 Ιουλίου οι πρόεδροι Γιούνκερ και Τραμπ για τη δρομολόγηση μια νέας φάσης στην εμπορική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Πέραν της υλοποίησης των συγκεκριμένων στοιχείων που προσδιορίζονται στην κοινή δήλωση, οι δύο πλευρές θα πρέπει επίσης να προσπαθήσουν να εργαστούν για τη διευθέτηση εκκρεμούντων εμπορικών ζητημάτων.

Ο επίτροπος Γεωργίας Φιλ Χόγκαν, δήλωσε τα εξής: «Ζητώντας τη συγκεκριμένη εντολή από το Συμβούλιο, η Επιτροπή ανταποκρίνεται στη δέσμευση που ανέλαβε νωρίτερα εφέτος να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει ορισμένες ανησυχίες που διατύπωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τη λειτουργία της ποσόστωσης, μέσω μιας αμοιβαία ικανοποιητικής λύσης που να συνάδει πλήρως με τους κανόνες του ΠΟΕ. Κάνοντας το βήμα αυτό, συμβάλλουμε επίσης στην άμβλυνση των εντάσεων εκατέρωθεν του Ατλαντικού βάσει της συμφωνίας που επετεύχθη τον Ιούλιο από τον πρόεδρο Γιούνκερ. Καθώς διαβιβάζουμε την πρόταση αυτή στο Συμβούλιο, θα ήθελα να διαβεβαιώσω τους Ευρωπαίους παραγωγούς ότι οι ήδη υφιστάμενες ποσοστώσεις βόειου κρέατος δυνάμει του μνημονίου συνεννόησης θα παραμείνουν στο ίδιο ακριβώς επίπεδο. Θα ήθελα επίσης να καθησυχάσω τους καταναλωτές μας ότι η εν λόγω ποσόστωση θα εξακολουθήσει να καλύπτει μόνο προϊόντα που πληρούν τα υψηλά ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας των τροφίμων και υγείας, δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, μόνο βόειο κρέας που παράγεται χωρίς ορμόνες.»

Στην πρότασή της προς το Συμβούλιο, η Επιτροπή προτείνει να χορηγηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες μέρος της υφιστάμενης ποσόστωσης που είναι επίσης διαθέσιμη στους εξαγωγείς άλλων χωρών.*

Το 2009, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνήψαν μνημόνιο συνεννόησης που αναθεωρήθηκε το 2014, στο οποίο προβλεπόταν προσωρινή λύση για μια μακροχρόνια διαφορά που υφίστατο εντός του ΠΟΕ σχετικά με τη χρήση ορισμένων αυξητικών ορμονών στην παραγωγή βόειου κρέατος. Βάσει της συμφωνίας, η ΕΕ έχει ανοίξει σε επιλεγμένους προμηθευτές, στους οποίους περιλαμβάνονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, ποσόστωση ύψους 45 000 τόνων για βόειο κρέας που παράγεται χωρίς ορμόνες.

Η αναθεώρηση του μνημονίου συνεννόησης ζητήθηκε το 2016 από την προηγούμενη κυβέρνηση των ΗΠΑ και έκτοτε οι δύο πλευρές συζητούν σε τακτική βάση για τις ανησυχίες που διατυπώνουν οι ΗΠΑ όσον αφορά την εφαρμογή του μνημονίου συμφωνίας. Η εντολή διαπραγμάτευσης αποσκοπεί στην αντιμετώπιση αυτών των ανησυχιών και στην εξεύρεση αμοιβαία ικανοποιητικής λύσης, σύμφωνα με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).

Ιστορικό

Στην κοινή δήλωσή τους της 25 Ιουλίου, ο πρόεδρος Γιούνκερ και ο πρόεδρος Τραμπ συμφώνησαν «να δρομολογήσουν μια νέα φάση στις σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης», μεταξύ άλλων μέσω συγκεκριμένης δέσμης μέτρων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί ενεργά τα διάφορα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην εν λόγω δήλωση, επιχειρώντας να εξεύρει λύσεις, ιδίως όσον αφορά την αύξηση της εμπορίας σπόρων σόγιας και το υγροποιημένο φυσικό αέριο.

Περισσότερες πληροφορίες

Σύσταση για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σχετικά με την εισαγωγή βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας από ζώα στα οποία δεν έχουν χορηγηθεί ορισμένες αυξητικές ορμόνες

 

*Επικαιροποιήθηκε στις 11/10/2018, ώρα 17:10

IP/18/5481

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar