Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Handel mellem EU og USA: Europa-Kommissionen henstiller til bilæggelse af langvarig WTO-tvist

Bruxelles, den 3. september 2018

Kommissionen retter henstilling til Rådet om at indlede forhandlinger med USA for at bilægge en langvarig tvist i Verdenshandelsorganisation (WTO) om eksport af amerikansk oksekød.

Kommissionen har i dag besluttet at anmode Rådet om mandat til at føre drøftelser med USA om en gennemgang af, hvordan det eksisterende toldkontingent for import af ikkehormonbehandlet oksekød i Den Europæiske Union fungerer.

Europa-Kommissionen er fast besluttet på at leve op til bogstavet og ånden i den fælles erklæring, der den 25. juli blev vedtaget af kommissionsformand Jean-Claude Juncker og præsident Donald Trump, for at indlede en ny fase i handelsforbindelserne mellem EU og USA. Ud over gennemførelsen af de specifikke elementer, der blev identificeret i den fælles erklæring, bør begge parter også bestræbe sig på at arbejde videre med udestående handelsspørgsmål.

Landbrugskommissær Phil Hogan udtaler: "Ved at anmode Rådet om dette mandat lever Kommissionen op til en forpligtelse indgået tidligere på året om at forsøge at imødekomme nogle betænkeligheder, som USA har givet udtryk for med hensyn til toldkontingentets måde at fungere på, gennem en gensidigt tilfredsstillende løsning, som er i fuld overensstemmelse med WTO's regler. Ved at tage dette skridt bidrager vi også til at mindske spændingerne på tværs af Atlanten i overensstemmelse med den aftale, der blev indgået af formand Jean-Claude Juncker i juli. I forbindelse med at vi fremsætter dette forslag for Rådet, vil jeg gerne forsikre de europæiske producenter om, at det allerede eksisterende toldkontingent for oksekød inden for rammerne af aftalememorandummet forbliver på samme niveau. Jeg ønsker også at forsikre forbrugerne om, at det nævnte toldkontingent fortsat kun vil omfatte produkter, der overholder EU's høje standarder for fødevaresikkerhed og sundhed, i dette tilfælde udelukkende oksekød, der ikke er hormonbehandlet."

Kommissionen foreslår i sit forslag til Rådet at tildele en del af det eksisterende toldkontingent, som også er til rådighed for eksportører fra andre lande, til USA.*

I 2009 indgik EU og USA et aftalememorandum, revideret i 2014, som indeholdt en midlertidig løsning på en langvarig tvist inden for WTO vedrørende anvendelsen af visse vækstfremmende hormoner i produktion af oksekød. I henhold til aftalen har EU åbnet et toldkontingent på 45 000 ton ikkehormonproduceret oksekød for kvalificerede leverandører, heriblandt USA.

Revisionen af aftalememorandummet skete på anmodning af den tidligere amerikanske regering i 2016, og de to parter har siden da med jævne mellemrum drøftet de amerikanske betænkeligheder over gennemførelsen af aftalememorandummet. Forhandlingsmandatet tager sigte på at imødekomme disse betænkeligheder og finde frem til en gensidigt tilfredsstillende løsning i overensstemmelse med Verdenshandelsorganisationens (WTO) regler.

Baggrund

Formand Jean-Claude Juncker og præsident Trump blev I deres fælles erklæring af 25. juli enige om at "indlede en ny fase i forholdet mellem USA og EU", også gennem en række specifikke foranstaltninger. Kommissionen har aktivt fulgt op på og gennemført de forskellige elementer i denne erklæring, bl.a. med hensyn til at øge handelen med soyabønner og flydende naturgas (LNG).

Yderligere oplysninger

Henstilling med henblik på Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en aftale med Amerikas Forenede Stater om import af oksekød af høj kvalitet fra dyr, der ikke er behandlet med visse væksthormoner

 

*Ajourført den 11.10.2018 kl. 17:10

IP/18/5481

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar