Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Obchod mezi EU a USA: Evropská komise doporučuje vyřešit dlouhodobý spor ve WTO

Brusel 3. září 2018

Komise doporučuje Radě, aby byla zahájena jednání se Spojenými státy s cílem vyřešit dlouhotrvající spor v rámci WTO týkající se vývozu hovězího masa z USA.

Komise dnes rozhodla, že požádá Radu o mandát, který jí umožní jednat se Spojenými státy o přezkumu fungování stávající kvóty na dovoz hovězího masa, jež nebylo hormonálně ošetřeno, do Evropské unie.

Evropská komise je odhodlána zajistit dodržování litery i ducha společného prohlášení schváleného dne 25. července, jímž předseda Komise Juncker a americký prezident Trump zahájili novou fázi v obchodních vztazích mezi Evropskou unií a Spojenými státy. Kromě provádění konkrétních prvků stanovených ve společném prohlášení by obě strany měly také usilovat o vyřešení dosud nevyjasněných obchodních otázek.

Evropský komisař pro zemědělství Phil Hogan k tomu uvedl: „Komise žádá Radu o mandát, aby mohla splnit slib z počátku tohoto roku, že se pokusí k oboustranné spokojenosti a plně v souladu s pravidly WTO vyřešit některé obavy Spojených států ohledně fungování kvóty. Tímto krokem, který je v souladu s dohodou, jíž dosáhl předseda Juncker v červenci, také přispějeme k uvolnění napětí na obou stranách Atlantiku. Dříve, než předáme tento návrh Radě, však chci ujistit evropské výrobce, že již existující kvóta na hovězí maso uvedená v memorandu o porozumění zůstane na stávající úrovni. Také bych rád ujistil naše spotřebitele, že uvedená kvóta bude nadále zahrnovat pouze takové výrobky, které splňují přísné evropské bezpečnostní a zdravotní standardy, v tomto případě pouze hovězí maso, jež nebylo hormonálně ošetřeno.“

Ve svém návrhu Radě navrhuje Komise přidělit Spojeným státům část stávající kvóty, která je rovněž k dispozici vývozcům z jiných zemí.*

Evropská unie a Spojené státy v roce 2009 uzavřely a v roce 2014 zrevidovaly memorandum o porozumění, které přineslo prozatímní řešení dlouhodobého sporu ve WTO, jenž se týkal používání určitých růstových hormonů v produkci hovězího masa. Podle uvedené dohody poskytla EU kvalifikovaným dodavatelům, kam patří i Spojené státy, kvótu ve výši 45 000 tun nehormonálně vyprodukovaného hovězího masa.

Předchozí americká administrativa požádala v roce 2016 o přezkum memoranda a od té doby obě strany pravidelně jednají o připomínkách USA k provádění memoranda. Mandát k vyjednávání má vyřešit tyto problémy a nalézt vzájemně uspokojivé řešení v souladu s pravidly WTO.

Souvislosti

Ve svém společném prohlášení ze dne 25. července se předseda Komise Juncker a americký prezident Trump shodli na „zahájení nové fáze ve vztazích mezi Spojenými státy a Evropskou unií“, k čemuž poslouží i zvláštní soubor opatření. Evropská komise aktivně sleduje a provádí různé prvky tohoto prohlášení, zejména pokud jde o nárůst objemu obchodu se sójovými bobyzkapalněného zemního plynu (LNG).

Další informace

Doporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se povoluje zahájit vyjednávání o dohodě se Spojenými státy americkými ohledně dovozu vysoce jakostního hovězího masa ze zvířat, která nebyla ošetřena určitými růstovými hormony

 

*Aktualizováno dne 11. října 2018 v 17:10.

IP/18/5481

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar