Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Търговията между ЕС и САЩ: Европейската комисия препоръчва уреждане на дългогодишен спор в рамките на СТО

Брюксел, 3 септември 2018 r.

Комисията препоръчва на Съвета да започне преговори със Съединените щати с цел уреждане на дългогодишен спор в рамките на Световната търговска организация (СТО) относно износа на говеждо месо от САЩ.

Днес Комисията реши да поиска от Съвета мандат, за да обсъди със Съединените щати прегледа на функционирането на съществуващата квота за внос на говеждо месо без хормони в Европейския съюз.

Европейската комисия е решена да осигури изпълнение на буквата и духа на съвместната декларация от 25 юли на председателя Юнкер и президента Тръмп за поставяне на началото на нов етап в търговските отношения между Европейския съюз и Съединените щати. Освен изпълнението на конкретните елементи, посочени в съвместната декларация, двете страни следва също така да се стремят да работят по нерешените въпроси, свързани с търговията.

Комисарят по въпросите на земеделието Фил Хоган заяви: „С искането на мандат от Съвета Комисията изпълнява ангажимента, поет по-рано тази година, да се опита да намери удовлетворително и за двете страни и напълно съответстващо на правилата на СТО решение за преодоляване на изразени от Съединените щати опасения относно функционирането на квотата. С тази стъпка ще допринесем за намаляване на напрежението от двете страни на Атлантическия океан в съответствие със споразумението, постигнато от председателя Юнкер през юли тази година. Заедно с изпращането на това предложение до Съвета, бих искал да успокоя европейските производители, че съществуващата квота за говеждо месо по Меморандума за разбирателство ще остане на абсолютно същото равнище. Бих искал също така да успокоя нашите потребители, че въпросната квота ще продължи да се отнася само за продукти, които отговарят на високите европейски стандарти за безопасност на храните и опазване на здравето — в конкретния случай само за говеждо, при чието производство не са използвани хормони.“

В предложението си до Съвета Комисията предлага на Съединените щати да се отпусне част от съществуващата квота, която също така е на разположение и на износителите от други държави.*

През 2009 г. Европейският съюз и Съединените щати сключиха Меморандум за разбирателство (МР), преразгледан през 2014 г., в който беше намерено временно решение на дългогодишен спор в рамките на СТО относно използването в производството на говеждо месо на определени хормони, стимулиращи растежа. Съгласно споразумението ЕС предоставя квота за 45 000 тона говеждо месо, произведено без хормони, на покриващите изискванията доставчици, което включва и Съединените щати.

Преразглеждането на МР беше поискано през 2016 г. от предходната администрация на САЩ, като оттогава двете страни редовно обсъждат опасенията на САЩ относно изпълнението на МР. Мандатът за преговори има за цел да се отговори на тези опасения и да се намери взаимно удовлетворително решение в съответствие с правилата на Световната търговска организация (СТО).

Контекст

В своята съвместна декларация от 25 юли председателят Юнкер и президентът Тръмп се договориха „да поставят началото на нов етап в отношенията между Съединените американски щати и Европейския съюз“, използвайки и специфичен набор от мерки. Европейската комисия активно следва и изпълнява различните елементи на декларацията, особено по отношение на увеличаването на търговията със соя и с втечнен природен газ (ВПГ).

За повече информация:

Препоръка за решение на Съвета за разрешаване на започването на преговори за сключване на споразумение със Съединените щати относно вноса на висококачествено говеждо месо от животни, при чието отглеждане не са били използвани определени хормони за стимулиране на растежа,

 

*Последна актуализация: 11.10.2018 г. в 17:10 ч.

IP/18/5481

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar