Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Mednarodni pretok podatkov: Komisija začenja sprejetje sklepa o ustreznosti Japonske

Bruselj, 5. septembra 2018

Po zaključku pogajanj o varstvu osebnih podatkov med EU in Japonsko, ki so potekala julija 2018, je Komisija danes začela postopek za sprejetje svoje ugotovitve o ustreznosti.

Komisarka Věra Jourová je danes kolegij seznanila z naslednjimi koraki, Komisija pa objavlja osnutek sklepa o ustreznosti in z njim povezane dokumente. Ta vključuje dodatne zaščitne ukrepe, ki jih bo Japonska uporabljala za osebne podatke EU, posredovane na Japonsko, ter zaveze japonskih javnih organov glede dostopa do osebnih podatkov za namene kazenskega pregona in nacionalne varnosti, s čimer se zagotovi, da je njihova raven varstva podatkov ustrezna glede na raven EU. Japonska prav tako izvaja podoben postopek za priznavanje okvira EU za varstvo podatkov.

Evropska komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Věra Jourová je povedala: „Vzpostavljamo največje svetovno območje varnega pretoka podatkov, ki bo omogočalo varen pretok osebnih podatkov med EU in Japonsko v korist državljanov in naših gospodarstev. Naše partnerstvo bo spodbujalo svetovne standarde za varstvo podatkov in postalo vzor za prihodnja partnerstva na tem ključnem področju.“

Obe strani zdaj izvajata ustrezne notranje postopke za dokončno sprejetje svojih ugotovitev o medsebojni ustreznosti. Za EU to pomeni pridobitev mnenja Evropskega odbora za varstvo podatkov in zelene luči odbora, ki ga sestavljajo predstavniki držav članic EU. Ko bo ta postopek zaključen, bo Komisija sprejela sklep o ustreznosti Japonske.

Ključni elementi sklepa o ustreznosti

Japonska se je, da bi zagotovila raven, ki je v osnovi enakovredna evropskim standardom, zavezala k izvajanju naslednjih dodatnih zaščitnih ukrepov za zaščito osebnih podatkov državljanov EU, posredovanih na Japonsko, preden je Komisija uradno sprejela svoj sklep o ustreznosti:

  • sklop pravil, ki posameznikom v EU, katerih osebni podatki se posredujejo na Japonsko, zagotavlja dodatne zaščitne ukrepe, s katerimi se bodo premostile številne razlike med sistemoma za varstvo podatkov. Ti dodatni zaščitni ukrepi bodo na primer okrepili varstvo občutljivih podatkov, pogoje za nadaljnje posredovanje podatkov EU iz Japonske v drugo tretjo državo ter uveljavljanje pravic posameznika do dostopa do podatkov in njihovega popravka. Ta pravila bodo zavezujoča za japonska podjetja, ki uvažajo podatke iz EU, izvrševali pa jih bodo japonski neodvisni organ za varstvo podatkov in sodišča;
  • Japonska vlada je Komisiji dala tudi zagotovila glede zaščitnih ukrepov, ki se nanašajo na dostop japonskih javnih organov do osebnih podatkov za namene kazenskega pregona in nacionalne varnosti, pri čemer je poudarila, da se taka uporaba osebnih podatkov omeji na tisto, kar je nujno in sorazmerno, ter da je predmet neodvisnega nadzora;
  • mehanizem za obravnavo pritožb za preiskovanje in reševanje pritožb Evropejcev glede dostopa japonskih javnih organov do njihovih podatkov. Ta novi mehanizem bo upravljal in nadzoroval japonski neodvisni organ za varstvo podatkov.

Osebni podatki Evropejcev bodo pri prenosu na Japonsko močno zaščiteni v skladu s standardi varovanja zasebnosti EU. Ta ureditev bo tudi dopolnila sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko, evropska podjetja pa bodo uživala prednosti neoviranega pretoka podatkov s to ključno gospodarsko partnerico kot tudi privilegiran dostop do 127 milijonov japonskih potrošnikov. EU in Japonska potrjujeta, da prizadevanja za visoke standarde zasebnosti in standarde varstva osebnih podatkov v digitalni dobi morajo potekati in tudi lahko potekajo vzporedno z olajševanjem mednarodne trgovine.

Naslednji koraki

Osnutek sklepa o ustreznosti se sedaj predloži v naslednje postopke:

  • mnenje Evropskega odbora za varstvo podatkov (EDPB);
  • posvetovanje z odborom, ki ga sestavljajo predstavniki držav članic (postopek komitologije);
  • odbor Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve predloži posodobitve;
  • kolegij komisarjev sprejme sklep o ustreznosti.

Ozadje

Komisija je, kot je najavila v svojem sporočilu Izmenjava in varstvo osebnih podatkov v globaliziranem svetu iz januarja 2017, z Japonsko začela dialog, da bi dosegla sklep o ustreznosti.

EU in Japonska sta 17. julija 2018 uspešno zaključili pogajanja o medsebojni ustreznosti. Dogovorili sta se o medsebojnem priznavanju sistemov za varstvo podatkov kot ustreznih, kar bo omogočilo varen prenos osebnih podatkov med EU in Japonsko.

Obdelava osebnih podatkov v EU temelji na splošni uredbi o varstvu podatkov, ki zagotavlja različna orodja za prenos osebnih podatkov v tretje države, vključno s sklepi o ustreznosti.

Več informacij

Informativni pregled

Sporočilo za medije o zaključkih pogajanj o ustreznosti (17. julija 2018)

Vprašanja in odgovori o sklepu o ustreznosti Japonske

Povezava na osnutek sklepa o ustreznosti in z njim povezane dokumente

 

 

IP/18/5433

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar