Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Fluxurile internaționale de date: Comisia lansează adoptarea deciziei sale privind caracterul adecvat al nivelului de protecție în Japonia

Bruxelles, 5 septembrie 2018

În urma încheierii discuțiilor din luna iulie 2018 dintre UE și Japonia privind protecția datelor cu caracter personal, Comisia a lansat azi procedura pentru adoptarea deciziei sale privind caracterul adecvat al nivelului de protecție.

Astăzi, comisarul Jourová a informat colegiul cu privire la etapele următoare, iar Comisia publică proiectul de decizie privind caracterul adecvat al nivelului de protecție și documentele conexe. Acestea includ garanțiile suplimentare pe care Japonia le va aplica datelor cu caracter personal din UE transferate către Japonia, precum și angajamente privind accesul autorităților publice japoneze la date cu caracter personal în scopul asigurării respectării legii și în scopuri de securitate națională, care garantează că nivelul lor de protecție a datelor este adecvat în raport cu cel al UE. Japonia parcurge, de asemenea, un proces similar în vederea recunoașterii cadrului UE privind protecția datelor.

Věra Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a declarat: „Suntem cei care creează cel mai mare spațiu de circulație a datelor în condiții de siguranță din lume. Datele cu caracter personal vor putea să circule în condiții de siguranță între UE și Japonia, ceea ce este atât în avantajul cetățenilor, cât și al economiilor noastre. Parteneriatul nostru va promova standarde globale pentru protecția datelor și va constitui un exemplu pentru viitoarele parteneriate în acest domeniu-cheie.”

În acest moment fiecare parte urmează procedurile sale interne în vederea adoptării definitive a constatărilor privind adecvarea reciprocă a nivelului de protecție. În cazul UE, aceasta implică obținerea unui aviz din partea Comitetului european pentru protecția datelor și a aprobării din partea unui comitet format din reprezentanți ai statelor membre ale UE. Odată ce această procedură va fi încheiată, Comisia va adopta decizia privind caracterul adecvat al nivelului de protecție asigurat de Japonia.

Principalele elemente ale deciziei privind caracterul adecvat al nivelului de protecție

Pentru a asigura un nivel echivalent în esență cu standardele europene, Japonia s-a angajat să pună în aplicare următoarele măsuri suplimentare de protecție a datelor cu caracter personal care îi sunt transferate, înaintea adoptării oficiale de către Comisie a deciziei sale privind caracterul adecvat:

  • un set de norme care să le ofere cetățenilor din UE ale căror date sunt transferate către Japonia garanții suplimentare, care vor elimina mai multe diferențe dintre cele două sisteme de protecție a datelor. Aceste garanții suplimentare vor consolida, de exemplu, protecția datelor sensibile, condițiile în care datele din UE pot fi transferate ulterior din Japonia către o altă țară terță și exercitarea drepturilor individuale de acces la date și de rectificare a acestora. Normele vor fi obligatorii pentru societățile japoneze care importă date din UE și vor putea fi puse în executare de către autoritatea independentă japoneză de protecție a datelor și de către instanțele judecătorești din această țară;
  • de asemenea, guvernul japonez a dat asigurări Comisiei în ceea ce privește măsurile de protecție privind accesul autorităților publice japoneze în scopuri legate de asigurarea respectării dreptului penal și de securitatea națională, garantând că orice astfel de utilizare a datelor cu caracter personal se va limita la ceea ce este necesar și proporțional și va face obiectul unei supravegheri independente;
  • un mecanism de tratare a plângerilor, prin care vor fi investigate și soluționate plângerile cetățenilor europeni referitoare la accesul autorităților japoneze la datele lor. Acest nou mecanism va fi administrat și supravegheat de către autoritatea japoneză independentă de protecție a datelor.

Europenii vor beneficia de o protecție solidă a datelor lor cu caracter personal în cazul transferului acestora către Japonia, în conformitate cu normele UE în materie de protecție a vieții private. De asemenea, acordul va completa Acordul de parteneriat economic UE-Japonia, întreprinderile europene beneficiind de circulația liberă a datelor între UE și acest partener comercial major, precum și de accesul privilegiat la cei 127 de milioane de consumatori din Japonia. UE și Japonia afirmă faptul că, în era digitală, promovarea unor standarde înalte de protecție a datelor și facilitarea comerțului internațional merg mână în mână.

Etapele următoare

Proiectul de decizie privind caracterul adecvat al nivelului de protecție va trece acum prin următoarea procedură:

  • opinia Comitetului european pentru protecția datelor;
  • consultarea unui comitet compus din reprezentanți ai statelor membre (procedura comitetului);
  • informarea Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne a Parlamentului European;
  • adoptarea de către colegiul comisarilor a deciziei privind caracterul adecvat al nivelului de protecție.

Context

După cum a anunțat în ianuarie 2017 în Comunicarea sa privind schimbul de date cu caracter personal și protecția acestora într-o lume globalizată, Comisia a lansat un dialog cu Japonia cu scopul de a ajunge la o decizie privind caracterul adecvat al nivelului de protecție.

La 17 iulie 2018, UE și Japonia au încheiat cu succes discuțiile cu privire la adecvarea reciprocă a nivelului de protecție. Cele două părți au convenit să își recunoască reciproc sistemele de protecție a datelor ca fiind adecvate, ceea ce va permite ca datele să fie transferate între UE și Japonia în condiții de siguranță.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în UE se bazează pe Regulamentul general privind protecția datelor, care prevede diverse instrumente pentru transferul de date cu caracter personal către țări terțe, printre acestea numărându-se deciziile privind caracterul adecvat al nivelului de protecție.

Informații suplimentare

Fișă informativă

Comunicat de presă referitor la concluziile discuțiilor privind caracterul adecvat al nivelului de protecție (17 iulie 2018)

Întrebări și răspunsuri despre decizia privind caracterul adecvat al nivelului de protecție asigurat de Japonia

Link către proiectul de decizie privind caracterul adecvat al nivelului de protecție și documentele conexe

 

 

IP/18/5433

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar