Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Międzynarodowe przepływy danych: Komisja rozpoczyna procedurę przyjęcia decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do Japonii

Bruksela, 5 września 2018 r.

W wyniku zakończenia w lipcu 2018 r. rozmów na temat ochrony danych osobowych między UE a Japonią Komisja wszczęła dziś procedurę przyjęcia decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony.

Komisarz Věra Jourová poinformowała dziś kolegium o kolejnych krokach, a Komisja opublikowała projekt decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony wraz z odnośnymi dokumentami. Obejmuje to dodatkowe zabezpieczenia, jakie Japonia będzie stosować do danych osobowych przekazywanych z UE do Japonii, jak również zobowiązania dotyczące dostępu japońskich organów publicznych do danych osobowych do celów egzekwowania prawa i bezpieczeństwa narodowego, gwarantujące, że ich poziom ochrony danych odpowiada poziomowi ochrony danych w UE. Japonia przechodzi również podobny proces w celu uznania unijnych ram ochrony danych.

Vĕra Jourová, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, powiedziała: Tworzymy największy na świecie obszar bezpiecznego przepływu danych. Dane osobowe będą mogły bezpiecznie podróżować między UE a Japonią z korzyścią zarówno dla naszych obywateli, jak i gospodarek. Nasze partnerstwo będzie promować globalne standardy w zakresie ochrony danych i stanowić przykład dla przyszłych partnerstw w tej kluczowej dziedzinie.

Każda strona jest obecnie w trakcie swoich wewnętrznych procedur mających na celu ostateczne przyjęcie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony. W przypadku UE wiąże się to z uzyskaniem opinii Europejskiej Rady Ochrony Danych oraz zgody komitetu składającego się z przedstawicieli państw członkowskich UE. Po zakończeniu tej procedury Komisja przyjmie decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony między UE i Japonią.

Kluczowe elementy decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony

Aby zapewnić poziom ochrony zasadniczo równoważny normom europejskim, Japonia zobowiązała się do wdrożenia następujących dodatkowych zabezpieczeń w celu ochrony danych osobowych przekazywanych do Japonii, zanim Komisja formalnie przyjmie decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony:

  • zbiór przepisów zapewniających osobom fizycznym w UE, których dane osobowe są przekazywane do Japonii, dodatkowe gwarancje pozwalające wyeliminować różnice między dwoma systemami ochrony danych. Takie dodatkowe zabezpieczenia mają na celu m.in. zwiększenie ochrony danych wrażliwych, poprawę warunków, na jakich dane UE mogą być dalej przekazywane z Japonii do innego państwa trzeciego, a także łatwiejsze korzystanie z przysługujących osobom fizycznym praw dostępu do danych i ich poprawiania. Przepisy te będą wiążące dla przedsiębiorstw japońskich importujących dane z UE oraz będą egzekwowane przez niezależny organ ochrony danych w Japonii oraz tamtejsze sądy;
  • rząd Japonii dał również Komisji gwarancje dotyczące dostępu japońskich organów publicznych do danych do celów egzekwowania prawa karnego i bezpieczeństwa narodowego, zapewniając, że każde takie wykorzystanie danych osobowych będzie ograniczone do niezbędnego i proporcjonalnego minimum oraz będzie objęte niezależnym nadzorem;
  • mechanizm rozpatrywania skarg składanych przez Europejczyków i dotyczących dostępu do ich danych przez japońskie organy publiczne. Ten nowy mechanizm będzie obsługiwany i nadzorowany przez niezależny organ ochrony danych w Japonii.

Podczas przekazywania danych do Japonii Europejczycy będą mieli zapewnioną bardzo dobrą ochronę swoich danych osobowych zgodnie ze standardami UE w zakresie ochrony prywatności. Przyjęte ustalenia będą także stanowić uzupełnienie umowy o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią. Przedsiębiorstwa europejskie skorzystają ze swobodnego przepływu danych z tym kluczowym partnerem handlowym, jak również z uprzywilejowanego dostępu do 127 mln japońskich konsumentów. UE i Japonia potwierdzają, że w epoce cyfrowej promowanie wysokich standardów ochrony prywatności i danych osobowych muszą i mogą iść w parze z wprowadzaniem ułatwień w handlu międzynarodowym.

Dalsze działania

Projekt decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony przejdzie teraz następujące etapy:

  • opinia Europejskiej Rady Ochrony Danych
  • konsultacje z komitetem przedstawicieli państw członkowskich (procedura komitetowa)
  • poinformowanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych przy Parlamencie Europejskim
  • przyjęcie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony przez kolegium komisarzy.

Kontekst

Zgodnie z zapowiedzią w styczniu 2017 r. w komunikacie w sprawie wymiany i ochrony danych osobowych w zglobalizowanym świecie Komisja podjęła dialog z Japonią mający na celu przyjęcie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

Dnia 17 lipca 2018 r. UE i Japonia pomyślnie zakończyły rozmowy w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony. Strony uzgodniły wzajemne uznawanie swoich systemów ochrony danych za odpowiednie, co pozwoli na bezpieczne przekazywanie danych osobowych między UE a Japonią.

Przetwarzanie danych osobowych w UE opiera się na ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, w którym przewidziano różne narzędzia przekazywania danych osobowych do państw trzecich, w tym decyzje stwierdzające odpowiedni stopień ochrony.

Dalsze informacje:

Nota informacyjna

Komunikat prasowy dotyczący wniosków z rozmów w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony (17 lipca 2018 r.)

Pytania i odpowiedzi na temat uzgodnionej z Japonią decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony

Link do projektu decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony i powiązanych z nią dokumentów

 

 

IP/18/5433

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar