Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Internationale gegevensstromen: Commissie start vaststelling van adequaatheidsbesluit inzake Japan

Brussel, 5 september 2018

In juli 2018 hebben de EU en Japan hun besprekingen over de bescherming van persoonsgegevens afgerond. Daardoor kon de Commissie vandaag de procedure starten voor de vaststelling van een adequaatheidsbesluit.

Vandaag heeft commissaris Jourová het College geïnformeerd over de volgende stappen en publiceert de Commissie het ontwerp-adequaatheidsbesluit en de daarmee samenhangende documenten. Daarbij gaat het onder meer om aanvullende waarborgen die Japan in acht zal nemen in verband met gegevens uit de EU en om toezeggingen dat de Japanse overheidsdiensten die omwille van rechtshandhaving en nationale veiligheid toegang hebben tot persoonsgegevens, een beschermingsniveau in acht zullen nemen dat gelijkwaardig is aan het beschermingsniveau dat de EU-wetgeving biedt. Japan onderneemt soortgelijke stappen om het EU-kader voor gegevensbescherming te erkennen.

Věra Jourová, commissaris voor Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid, zei: “Wij brengen de grootste ruimte van veilige gegevensstromen ter wereld tot stand. Persoonsgegevens kunnen straks in alle veiligheid tussen de EU en Japan worden uitgewisseld en dat komt zowel onze burgers als onze economieën ten goede. Ons partnerschap bevordert mondiale normen inzake gegevensbescherming en dient tot voorbeeld voor nieuwe partnerschappen op dit belangrijke gebied.”

Beide partijen volgen nu hun interne procedures om de wederzijdse adequaatheid definitief vast te stellen. Voor de EU betekent dit het inwinnen van een advies van het Europees Comité voor gegevensbescherming (ECG) en het verkrijgen van groen licht van een comité van vertegenwoordigers van de EU-lidstaten. Zodra deze procedure is afgerond, zal de Commissie het adequaatheidsbesluit over Japan vaststellen.

De belangrijkste onderdelen van het adequaatheidsbesluit

Om een beschermingsniveau te waarborgen dat in wezen gelijkwaardig is aan de Europese normen, heeft Japan toegezegd voor extra garanties te zullen zorgen ten aanzien van de naar Japan doorgegeven persoonsgegevens. Pas als dit is gebeurd, keurt de Commissie formeel haar gelijkwaardigheidsbesluit goed. Het gaat om de volgende garanties:

  • Een pakket regels die burgers in de EU van wie persoonsgegevens naar Japan worden doorgegeven, extra garanties bieden en die een reeks verschillen tussen de beide systemen voor gegevensbescherming zullen overbruggen. Dankzij deze extra garanties wordt bijvoorbeeld de bescherming van gevoelige gegevens versterkt, worden de voorwaarden aangescherpt waarop EU-gegevens vanuit Japan naar een ander derde land kunnen worden doorgegeven, en wordt het gemakkelijker individuele rechten van inzage en rectificatie uit te oefenen. Deze regels zullen bindend zijn voor Japanse bedrijven die gegevens vanuit de EU invoeren, en zullen kunnen worden afgedwongen voor de Japanse onafhankelijke gegevensbeschermingsautoriteit (PPC) en de Japanse rechter.
  • Ook heeft de Japanse regering de Commissie garanties gegeven wat betreft de toegang die Japanse overheidsdiensten omwille van rechtshandhaving en nationale veiligheid hebben tot persoonsgegevens. Dit gebruik van persoonsgegevens blijft beperkt tot hetgeen noodzakelijk en evenredig is en is aan onafhankelijk toezicht onderworpen.
  • Een klachtenmechanisme voor onderzoek en behandeling van klachten van Europese burgers over toegang tot hun gegevens door de Japanse overheid. Dit nieuwe mechanisme zal worden beheerd door en onder toezicht staan van de Japanse onafhankelijke gegevensbeschermingsautoriteit.

Europese burgers kunnen erop rekenen dat hun persoonsgegevens bij doorgifte naar Japan terdege zullen worden beschermd, overeenkomstig de EU-privacynormen. Deze regeling is ook een aanvulling op de economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan. Europese bedrijven zullen namelijk niet alleen kunnen profiteren van vrij verkeer van gegevens met deze cruciale handelspartner, maar krijgen ook bevoorrechte toegang tot 127 miljoen Japanse consumenten. De EU en Japan maken duidelijk dat in dit digitale tijdperk het ijveren voor strenge normen inzake de bescherming van privacy en persoonsgegevens en het bevorderen van internationale handel hand in hand moeten en kunnen gaan.

Volgende stappen

Het ontwerp-adequaatheidsbesluit doorloopt nu de volgende procedure:

  • Advies van het Europees Comité voor gegevensbescherming.
  • Raadpleging van een comité van vertegenwoordigers van de EU-lidstaten (comitologieprocedure).
  • Het Europees Parlement krijgt een laatste stand van zaken in de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken.
  • Goedkeuring van het adequaatheidsbesluit door het College.

Achtergrond

Zoals de Commissie in januari 2017 had aangekondigd in haar mededeling getiteld Uitwisseling en bescherming van persoonsgegevens in een geglobaliseerde wereld”, is zij een dialoog aangegaan om tot een adequaatheidsbesluit ten aanzien van Japan te komen.

Op 17 juli 2018 hebben de EU en Japan hun gesprekken over een wederzijds adequaat beschermingsniveau succesvol afgerond. Zij kwamen overeen om elkaars gegevensbeschermingssystemen als adequaat aan te merken. Daardoor wordt nu de veilige overdracht van persoonsgegevens tussen de EU en Japan mogelijk.

De verwerking van persoonsgegevens in de EU is gebaseerd op de Algemene verordening gegevensbescherming. Die bevat een reeks instrumenten om persoonsgegevens door te geven aan derde landen, waaronder adequaatheidsbesluiten.

Meer informatie

Informatieblad

Persbericht over de conclusies van de gesprekken over een wederzijds adequaat beschermingsniveau (17 juli 2018)

Vragen en antwoorden over het adequaatheidsbesluit inzake Japan

Ontwerp-adequaatheidsbesluit en daarmee samenhangende documenten

 

 

IP/18/5433

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar