Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Nemzetközi adatáramlások: a Bizottság elindítja a Japánra vonatkozó megfelelőségi határozat elfogadásának eljárását

Brüsszel, 2018. szeptember 5.

Az EU és Japán közötti, a személyes adatok védelméről szóló tárgyalások 2018. júliusi lezárását követően a Bizottság ma elindította a megfelelőségi határozatának elfogadásának eljárását.

Jourová biztos a mai napon tájékoztatta a biztosi testületet a következő lépésekről, a Bizottság pedig közzétette a megfelelőségi határozat tervezetét és a kapcsolódó dokumentumokat. Ezek közé tartoznak azok a további biztosítékok, amelyeket Japán a Japánba továbbított uniós adatokra fog alkalmazni, továbbá a japán hatóságok adatokhoz való bűnüldözési és nemzetbiztonsági célú hozzáférésével kapcsolatos kötelezettségvállalások, amelyek szavatolják az uniós adatvédelmi szintnek megfelelő adatvédelmet. Japán is hasonló eljárást folytat le az uniós adatvédelmi keret elismerése céljából.

Věra Jourová, a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős biztos így nyilatkozott: „A világ legnagyobb biztonságos adatáramlási térségét alakítjuk ki. Ezentúl a személyes adatok biztonságosan áramolhatnak az EU és Japán között, ami egyaránt hasznos polgáraink és gazdaságaink számára. Partnerségünk előmozdítja az adatvédelemre vonatkozó globális normákat, és példát fog mutatni az e kulcsfontosságú területen kialakítandó jövőbeni partneri kapcsolatok számára.”

Következő lépésként mindkét fél lefolytatja a kölcsönös megfelelőségi határozat végleges elfogadására irányuló belső eljárásokat. Az EU esetében az eljárás részeként véleményt kérnek az Európai Adatvédelmi Testülettől, és szükség van az uniós tagállamok képviselőiből álló bizottság jóváhagyására is. Az eljárás befejezését követően a Bizottság elfogadja a Japánra vonatkozó megfelelőségi határozatot.

A megfelelőségi határozat fő elemei

Az európai normáknak lényegében megfelelő szint garantálása céljából Japán kötelezettséget vállalt arra, hogy a megfelelőségi határozat Bizottság általi hivatalos elfogadását megelőzően további kiegészítő lépéseket tesz az uniós polgárok személyes adatainak védelme érdekében:

  • A két adatvédelmi rendszer közötti különbségek áthidalására olyan szabályrendszert alakít ki, amely további biztosítékokat nyújt azon uniós polgárok számára, akiknek adatait Japánba továbbítják. A biztosítékok részét képezi például az érzékeny adatok védelmének megerősítése, az európai személyes adatok Japánból más harmadik országba történő továbbítására vonatkozó feltételek szigorítása, valamint a hozzáféréshez és helyesbítéshez való egyéni jogok gyakorlása. E szabályok kötelezőek lesznek az EU-ból adatokat importáló japán vállalatok számára, a jogok pedig a független japán adatvédelmi hatóság és a bíróságok előtt érvényesíthetők.
  • A japán kormány biztosítékokat nyújtott a Bizottságnak a japán hatóságok bűnüldözési és nemzetbiztonsági célú hozzáférésére vonatkozó biztosítékok tekintetében is, szavatolva, hogy a személyes adatok ilyen felhasználása a szükséges és arányos mértékre korlátozódik, és független felügyelet alá tartozik.
  • A japán bűnüldöző hatóságok adatokhoz való hozzáférésével kapcsolatos európai panaszok kivizsgálására és megoldására szolgáló rendszert hoznak létre. E mechanizmust a független japán adatvédelmi hatóság irányítja és ellenőrzi majd.

Az európaiak személyes adatai a Japánba történő továbbítás esetén is az uniós adatvédelmi normáknak megfelelő, erős védelmet élveznek majd. A megállapodás az EU-Japán gazdasági partnerségi megállapodást is kiegészíti, mivel az európai vállalatok a szabad adatáramlás előnyeit élvezhetik majd e jelentős kereskedelmi partner irányában, valamint könnyebben elérik majd a 127 millió japán fogyasztót. Az EU és Japán megerősíti, hogy a magas szintű magánélet- és adatvédelmi normák érvényesítése és a nemzetközi kereskedelem megkönnyítése a digitális korszakban egyidejűleg megvalósítható, és nem is választható el egymástól.

A következő lépések

A következő eljárást fogják lefolytatni a megfelelőségi határozat tervezete tekintetében:

  • kikérik az Európai Adatvédelmi Testület véleményét
  • konzultációt folytatnak az uniós tagállamok képviselőiből álló bizottsággal (bizottsági eljárás)
  • tájékoztatják az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságát
  • a biztosi testület elfogadja a megfelelőségi határozatot.

Háttér-információk

A személyes adatok cseréje és védelme a globalizált világban című, 2017. januári bizottsági közleményben tett bejelentésnek megfelelően a Bizottság megfelelőségi határozat céljával párbeszédet kezdett Japánnal.

Az EU és Japán 2018. július 17-én sikerrel lezárta a kölcsönös megfelelőségi tárgyalásokat, amelynek eredményeként egymás adatvédelmi rendszereit megfelelőnek tekintik. Ez lehetővé teszi a személyes adatok biztonságos továbbítását az EU és Japán között.

A személyes adatok EU-n belüli kezelése az általános adatvédelmi rendelet alapján történik, amely különböző eszközöket (többek között megfelelőségi határozatokat) biztosít a személyes adatok harmadik országok részére történő továbbításához.

További információk

Tájékoztató

Sajtóközlemény a megfelelőségi tárgyalások lezárásáról (2018. július 17.)

Kérdések és válaszok a japán megfelelőségi határozatról

A megfelelőségi határozatra és a kapcsolódó dokumentumokra mutató link

 

 

IP/18/5433

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar