Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Međunarodni protok podataka: Komisija pokreće postupak donošenja odluke o primjerenosti za Japan

Bruxelles, 5. rujna 2018.

Na temelju zaključaka razgovora EU-a i Japana o zaštiti osobnih podataka iz srpnja 2018. Komisija je danas pokrenula postupak donošenja odluke o primjerenosti za Japan.

Povjerenica Jourová danas je izvijestila Kolegij o sljedećim koracima, a Komisija objavljuje nacrt odluke o primjerenosti i povezane dokumente. Oni obuhvaćaju dodatne zaštitne mjere koje će Japan primjenjivati na osobne podatke koji se prenose iz EU-a u Japan, kao i obveze koje se odnose na pristup japanskih javnih tijela osobnim podacima za potrebe izvršavanja zakonodavstva i nacionalne sigurnosti, čime se jamči razina zaštite podataka jednaka onoj u EU-u. Japan također provodi sličan postupak za priznavanje okvira EU-a za zaštitu podataka.

Věra Jourová, povjerenica za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova, izjavila je: „Stvaramo najveće područje sigurnog protoka podataka u svijetu. Omogućit će se sigurni prijenos osobnih podataka između EU-a i Japana na dobrobit naših građana i gospodarstava. Naše partnerstvo promicat će globalne standarde za zaštitu podataka i služiti kao primjer za buduća partnerstva u tom važnom području.”

Obje strane provode interne postupke radi konačnog donošenja zaključka o uzajamnoj primjerenosti. EU-u je za to potrebno mišljenje Europskog odbora za zaštitu podataka (EOZP) i odobrenje odbora sastavljenog od predstavnika država članica EU-a. Po završetku tog postupka Komisija će donijeti odluku o primjerenosti u pogledu Japana.

Najvažniji elementi odluke o primjerenosti

Kako bi zajamčio razinu zaštite koja je istovjetna europskim standardima, Japan se obvezao na uvođenje sljedećih dodatnih mjera za zaštitu osobnih podataka koji se prenose u Japan prije nego Komisija formalno donese odluku o primjerenosti:

  • skupa pravila kojima se pojedincima u EU-u čiji se osobni podaci prenose u Japan osiguravaju dodatne zaštitne mjere kojima će se premostiti razlike između ta dva sustava za zaštitu podataka. Tim dodatnim zaštitnim mjerama ojačat će se, na primjer, zaštita osjetljivih podataka, uvjeti pod kojima se podaci iz EU-a mogu iz Japana prenositi u drugu treću zemlju te ostvarenje prava pojedinaca na pristup podacima i njihovo ispravljanje. Ta će pravila biti obvezujuća za japanska poduzeća koja uvoze podatke iz EU-a, a provodit će ih japansko neovisno tijelo za zaštitu podataka (PPC) i japanski sudovi,
  • japanska vlada Komisiji je dala jamstva i u pogledu zaštitnih mjera koje se odnose na pristup japanskih javnih tijela osobnim podacima za potrebe izvršavanja zakonodavstva u području kaznenog prava i nacionalne sigurnosti, čime se osiguravaju ograničenje njihove upotrebe na ono što je nužno i proporcionalno te neovisni nadzor,
  • mehanizma za obradu pritužbi kojim će se istraživati i rješavati pritužbe Europljana povezane s pristupom japanskih javnih tijela njihovim podacima. Taj će novi mehanizam nadzirati i njime upravljati japansko neovisno tijelo za zaštitu podataka.

Osobni podaci Europljana pri prijenosu u Japan bit će dobro zaštićeni, u skladu s europskim standardima zaštite privatnosti. Taj će dogovor biti i dopuna Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Japana, a europska poduzeća imat će koristi od slobodne razmjene podataka s tim važnim trgovinskim partnerom te od povlaštenog pristupa 127 milijuna japanskih potrošača. EU i Japan potvrđuju da u digitalnom dobu promicanje visokih standarda zaštite privatnosti i osobnih podatka te olakšavanje međunarodne trgovine idu ruku pod ruku.

Sljedeći koraci

Nacrt odluke o primjerenosti mora proći sljedeći postupak:

  • mišljenje Europskog odbora za zaštitu podataka (EDPB)
  • savjetovanje s odborom sastavljenim od predstavnika država članica (postupak komitologije)
  • doprinos Odbora Europskog parlamenta za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
  • odluka o primjerenosti, koju donosi Kolegij povjerenika.

Kontekst

Kao što je najavila u siječnju 2017. u Komunikaciji Razmjena i zaštita osobnih podataka u globaliziranom svijetu, Komisija je pokrenula dijalog s Japanom radi postizanja odluke o primjerenosti.

EU i Japan 17. srpnja 2018. uspješno su zaključili pregovore o uzajamnoj primjerenosti razine zaštite podataka. Dogovorili su se da će međusobno priznati sustave za zaštitu podataka kao primjerene, što će omogućiti siguran protok podataka između EU-a i Japana.

Obrada osobnih podataka u EU-u temelji se na Općoj uredbi o zaštiti podataka, kojom se predviđaju različiti instrumenti za prijenos podataka trećim zemljama, uključujući odluke o primjerenosti.

Dodatne informacije

Informativni članak

Priopćenje za medije o zaključcima pregovora o primjerenosti (17. srpnja 2018.)

Pitanja i odgovori o odluci o primjerenosti za Japan

Poveznica na nacrt odluke o primjerenosti i povezane dokumente

 

 

IP/18/5433

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar