Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Kansainväliset tiedonsiirrot: komissio aikoo hyväksyä Japanin tietosuojan tason riittävyyttä koskevan päätöksen

Bryssel 5. syyskuuta 2018

Komissio aloitti tänään menettelyn hyväksyäkseen päätöksen tietosuojan tason riittävyydestä. Päätös perustuu henkilötietojen suojaa koskeviin EU:n ja Japanin keskusteluihin, jotka saatiin päätökseen heinäkuussa 2018.

Komissaari Věra Jourová tiedotti tänään muille komissaareille menettelyn seuraavista vaiheista. Komissio julkaisee seuraavaksi tietosuojan tason riittävyyttä koskevan päätösluonnoksen ja siihen liittyviä asiakirjoja. Niihin sisältyvät lisätakeet, joita Japani soveltaa EU:sta Japaniin siirrettäviin henkilötietoihin, sekä sitoumuksia, jotka koskevat Japanin viranomaisten pääsyä henkilötietoihin silloin kun näitä henkilötietoja käsitellään lainvalvontaan tai kansalliseen turvallisuuteen liittyvissä tarkoituksissa. Myös Japani noudattaa vastaavaa menettelyä EU:n tietosuojalainsäädännön tunnustamiseksi.

Oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaavan komissaarin Věra Jourován mukaan nyt luodaan maailman suurin alue, jolla data liikkuu turvallisesti. ”Henkilötietoja voidaan siirtää turvallisesti EU:n ja Japanin välillä, mikä hyödyttää molempien alueiden kansalaisia ja talouksia. Kumppanuutemme edistää tietosuojaa koskevia maailmanlaajuisia standardeja ja toimii esimerkkinä tuleville kumppanuuksille,” toteaa Jourová.

Sekä EU että Japani noudattavat omia sisäisiä menettelyjään, joilla ne hyväksyvät vastavuoroisesti kumppaninsa lausuman tietosuojan riittävyydestä. EU:n osalta tämä edellyttää Euroopan tietosuojaneuvoston lausuntoa sekä EU:n jäsenvaltioiden edustajista koostuvan komitean suostumusta. Kun menettely on saatu päätökseen, komissio hyväksyy Japania tietosuojan tason riittävyyttä koskevan päätöksen.

Tietosuojan tason riittävyyttä koskevan päätöksen keskeiset osat

Taatakseen eurooppalaisia normeja vastaavan tietosuojan Japani on sitoutunut panemaan täytäntöön seuraavat lisätakeet Japaniin siirrettävien henkilötietojen suojaamiseksi ennen kuin komissio hyväksyy tietosuojan tason riittävyyttä koskevan päätöksensä virallisesti:

  • Uudet säännöt tarjoavat EU:n kansalaisille, joiden henkilötietoja siirretään Japaniin, lisätakeita, joilla tasoitetaan useita unionin ja Japanin tietosuojajärjestelmien välisiä eroja. Lisätakeilla vahvistetaan esimerkiksi arkaluonteisten tietojen suojelua, edellytyksiä, jotka koskevat tietojen siirtämistä Japanista edelleen johonkin muuhun EU:n ulkopuoliseen maahan, ja tietojen tarkastelua ja oikaisemista koskevien yksilön oikeuksien käyttöä. Nämä säännöt sitovat japanilaisia yrityksiä, jotka tuovat tietoja EU:sta, ja Japanin riippumaton tietosuojaviranomainen (PPC) ja tuomioistuimet voivat vedota niihin.
  • Lisäksi Japanin hallitus antoi komissiolle takeet siitä, että käsitellessään henkilötietoja lainvalvontaan tai kansalliseen turvallisuuteen liittyvissä tarkoituksissa Japanin viranomaiset varmistavat, että tällainen käsittely rajoitetaan siihen, mikä on tarpeen ja oikeasuhteista, ja että se tapahtuu riippumattoman valvonnan alaisuudessa.
  • Valitustenkäsittelymekanismin avulla tutkitaan ja ratkaistaan eurooppalaisten esittämiä valituksia, jotka koskevat Japanin viranomaisten mahdollisuuksia tarkastella heidän tietojaan. Tätä uutta mekanismia hallinnoi ja valvoo Japanin riippumaton tietosuojaviranomainen.

Eurooppalaisten henkilötietoihin sovelletaan vahvaa yksityisyyden suojaa koskevia EU:n normeja siirrettäessä tietoja Japaniin. Järjestely täydentää myös EU:n ja Japanin välistä talouskumppanuussopimusta. Eurooppalaiset yritykset hyötyvät datan vapaasta liikkuvuudesta ja etuoikeutetusta pääsystä 127 miljoonan japanilaisen kuluttajan markkinoille. EU ja Japani vahvistavat, että digitaalisella aikakaudella yksityisyyden ja henkilötietojen korkeatasoista suojaa ja kansainvälistä kauppaa on syytä ja mahdollista edistää samaan aikaan.

Seuraavat vaiheet

Tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen hyväksyminen etenee seuraavasti:

  • Euroopan tietosuojaneuvosto antaa lausunnon
  • kuullaan jäsenvaltioiden edustajista koostuvaa komiteaa (komiteamenettely)
  • annetaan tilannekatsaus Euroopan parlamentin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle
  • komission kollegio hyväksyy tietosuojan tason riittävyyttä koskevan päätöksen.

Tausta

Kuten tammikuussa 2017 annetussa tiedonannossa Henkilötietojen vaihtaminen ja suojaaminen globalisoituneessa maailmassa ilmoitettiin, komissio käynnisti Japanin kanssa vuoropuhelun tietosuojan tason riittävyyttä koskevan päätöksen tekemiseksi.

EU ja Japani saivat tietosuojan tason vastavuoroista riittävyyttä koskevat keskustelunsa menestyksekkäästi päätökseen 17. heinäkuuta 2018. Ne päättivät tunnustaa toistensa tietosuojajärjestelmät riittäviksi, mikä mahdollistaa henkilötietojen turvallisen liikkumisen EU:n ja Japanin välillä.

Henkilötietojen käsittely EU:ssa perustuu yleiseen tietosuoja-asetukseen. Siinä säädetään muun muassa erilaisista välineistä, joiden avulla henkilötietoja voidaan siirtää kolmansiin maihin, kuten tietosuojan riittävyyttä koskevista päätöksistä.

Lisätietoja

Taustatiedote

Lehdistötiedote tietosuojan riittävyyttä koskevista keskusteluista (17. heinäkuuta 2018)

Kysymyksiä ja vastauksia Japanin tietosuojan tason riittävyyttä koskevasta päätöksestä

Linkki tietosuojan tason riittävyyttä koskevaan päätösluonnokseen ja siihen liittyviin asiakirjoihin

 

 

IP/18/5433

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar