Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

International dataudveksling: Kommissionen indleder vedtagelsesproceduren for sin afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet vedrørende Japan

Bruxelles, den 5. september 2018

På baggrund af drøftelserne i juli 2018 mellem EU og Japan vedrørende beskyttelse af personoplysninger har Kommissionen i dag indledt vedtagelsesproceduren for sin afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet.

Kommissær Věra Jourová har i dag underrettet kommissærkollegiet om de næste skridt, og Kommissionen offentliggør udkastet til sin afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet og de dertil knyttede dokumenter. Dette omfatter de supplerende foranstaltninger, som Japan skal anvende i forbindelse med overførsler af personoplysninger fra EU til Japan, samt de japanske offentlige myndigheders forpligtelser vedrørende adgang til personoplysninger i forbindelse med retshåndhævelse og den nationale sikkerhed, hvilket skal garantere, at deres databeskyttelsesniveau svarer til EU's. Japan er også i gang med en lignende proces om anerkendelse af EU's databeskyttelsesramme.

Věra Jourová, kommissær med ansvar for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder, udtaler: "Vi er ved at skabe verdens største område med sikker udveksling af data. Personoplysninger vil nu kunne overføres sikkert mellem EU og Japan til gavn for både borgerne og økonomien. Vores partnerskab vil fremme globale standarder for databeskyttelse og udgøre et forbillede for fremtidige partnerskaber på dette centrale område."

Parterne vil nu hver især følge deres interne procedurer med henblik på endeligt at vedtage den gensidige anerkendelse af tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet hos modparten. For EU indebærer dette, at der indhentes en udtalelse fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd og grønt lys fra et udvalg bestående af medlemsstaternes repræsentanter. Når denne procedure er afsluttet, vil Kommissionen træffe afgørelsen om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet vedrørende Japan.

De vigtigste elementer i afgørelsen om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet

For at garantere et beskyttelsesniveau, der svarer til de europæiske standarder, har Japan forpligtet sig til at gennemføre følgende supplerende foranstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, der overføres til Japan, inden Kommissionen formelt vedtager sin afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet:

  • Et regelsæt, der giver enkeltpersoner i EU, hvis personoplysninger overføres til Japan, ekstra garantier, som vil kunne mindske en række forskelle mellem de to databeskyttelsessystemer. Disse ekstra garantier vil f.eks. styrke beskyttelsen af følsomme data, skærpe betingelserne for den videre overførsel af EU-data fra Japan til et andet tredjeland og lette udøvelsen af individuelle rettigheder til adgang og berigtigelse. Disse regler vil være bindende for japanske virksomheder, der importerer data fra EU, og kan håndhæves af den uafhængige japanske databeskyttelsesmyndighed og ved domstolene.
  • Den japanske regering har også forsikret Kommissionen om, at der indføres foranstaltninger vedrørende de japanske offentlige myndigheders adgang til oplysninger i forbindelse med retshåndhævelse og den nationale sikkerhed, hvilket skal sikre, at al brug af disse personoplysninger begrænses til det nødvendige og underkastes uafhængigt tilsyn.
  • En klageordning, som har til formål at undersøge og afgøre klager fra europæiske borgere vedrørende japanske offentlige myndigheders adgang til deres oplysninger. Den uafhængige japanske databeskyttelsesmyndighed vil stå for forvaltningen af og tilsynet med ordningen.

Når EU-borgernes data overføres til Japan, vil de således kunne nyde godt af stærk beskyttelse af deres personoplysninger i overensstemmelse med EU's standarder for beskyttelse af privatlivets fred. Ordningen vil også supplere den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan, da europæiske virksomheder vil kunne nyde godt af frie datastrømme til og fra denne vigtige handelspartner og privilegeret adgang til 127 mio. japanske forbrugere. EU og Japan bekræfter, at fremme af høje standarder for beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred og fremme af international handel hører sammen i den digitale tidsalder.

De næste skridt

Udkastet til afgørelsen om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet skal nu igennem følgende procedure:

  • udtalelse fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd
  • høring af et udvalg bestående af medlemsstaternes repræsentanter (udvalgsprocedure)
  • meddelelse til Europa-Parlamentets Udvalg om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
  • kommissærkollegiets vedtagelse af afgørelsen om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet.

Baggrund

Som Kommissionen bebudede i meddelelsen om udveksling og beskyttelse af personoplysninger i en globaliseret verden i januar 2017, indledte den en dialog med henblik på at sikre en aftale vedrørende et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau med Japan.

Den 17. juli 2018 afsluttede EU og Japan drøftelserne om sikring af et gensidigt tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. Parterne blev enige om at anerkende hinandens databeskyttelsessystemer som tilstrækkelige, hvilket vil gøre det muligt at udveksle personoplysninger sikkert mellem EU og Japan.

Behandlingen af personoplysninger i EU bygger på den generelle databeskyttelsesforordning, som indeholder bestemmelser om forskellige værktøjer til overførsel af personoplysninger til tredjelande, herunder om afgørelser om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet.

Yderligere oplysninger

Faktablad

Pressemeddelelse vedrørende drøftelserne om tilstrækkeligheden af databeskyttelsesniveauet (17. juli 2018)

Spørgsmål og svar om afgørelsen om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet vedrørende Japan

Link til udkastet til afgørelsen om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet og de dertil knyttede dokumenter

 

 

IP/18/5433

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar