Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise zahajuje postup pro přijetí rozhodnutí o odpovídající ochraně údajů týkající se Japonska

Brusel 5. září 2018

V návaznosti na završení rozhovorů mezi EU a Japonskem ohledně ochrany osobních údajů v červenci 2018 dnes Komise zahájila postup pro přijetí tzv. rozhodnutí o odpovídající ochraně.

Komisařka Jourová dnes sbor komisařů informovala o následných krocích a Komise zveřejnila návrh rozhodnutí o odpovídající ochraně a další související dokumenty. Součástí jsou i dodatečné záruky, jež bude Japonsko uplatňovat na osobní údaje předávané z EU do Japonska, jakož i závazky, které se týkají přístupu k těmto údajům ze strany japonských orgánů za účelem národní bezpečnosti a vymáhání práva a které zaručí stejnou úroveň ochrany údajů jako v EU. V Japonsku nyní probíhá podobný postup, na jehož konci by mělo být naopak uznání rámce EU v oblasti ochrany údajů.

Komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová uvedla: „Vytváříme největší prostor bezpečného pohybu údajů na světě. Osobní údaje budou moci bezpečně proudit mezi EU a Japonskem a prospěch z toho budou mít jak naši občané, tak naše ekonomiky. Naše partnerství podpoří globální normy ochrany údajů a poslouží jako vzor pro budoucí partnerství v této klíčové oblasti.“

Každá strana nyní v rámci svých vnitřních postupů připravuje přijetí konečného rozhodnutí o odpovídající ochraně. Pro EU to znamená obdržet stanovisko Evropského sboru pro ochranu osobních údajů a kladné stanovisko od výboru složeného ze zástupců členských států EU. Po ukončení tohoto postupu Komise přijme rozhodnutí o odpovídající ochraně týkající se Japonska.

Hlavní prvky rozhodnutí o odpovídající ochraně

Dříve než Komise rozhodnutí o odpovídající ochraně formálně přijme, Japonsko se zavázalo zavést následující dodatečné záruky na ochranu osobních údajů předávaných do Japonska, jež zaručí v zásadě stejnou úroveň ochrany, jak ji stanoví evropské normy:

  • soubor pravidel, která poskytují občanům EU, jejichž osobní údaje jsou předávány do Japonska, dodatečné záruky, jež pomohou překlenout několik rozdílů mezi těmito dvěma systémy ochrany údajů. Tyto záruky posílí například ochranu citlivých údajů, podmínky pro další předávání údajů EU z Japonska do jiné třetí země či výkon individuálních práv na přístup k osobním údajům a na jejich opravu. Tato pravidla budou pro japonské společnosti dovážející údaje z EU závazná a bude je možné vymáhat u japonského nezávislého orgánu pro ochranu údajů a u soudů,
  • japonská vláda rovněž poskytla Komisi záruky, pokud jde o přístup japonských veřejných orgánů k osobním údajům z EU za účelem národní bezpečnosti a vymáhání trestního práva. Tyto záruky zajišťují, aby každé takové použití osobních údajů bylo přiměřené, omezené na to, co je nezbytné, a podléhalo nezávislému dohledu,
  • mechanismus pro vyřizování stížností s cílem prošetřovat a řešit stížnosti Evropanů ohledně přístupu japonských orgánů k jejich údajům. Tento nový mechanismus bude spravovat a dozorovat japonský nezávislý orgán pro ochranu údajů.

Osobní údaje Evropanů tak budou v případech, kdy jsou předávány do Japonska, pečlivě chráněny v souladu s normami EU v oblasti ochrany soukromí. Toto ujednání bude rovněž doplňovat dohodu o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem. Z volného pohybu údajů s tímto klíčovým obchodním partnerem tak budou mít prospěch i evropské podniky, které získají zvýhodněný přístup ke 127 milionům japonských spotřebitelů. EU a Japonsko tímto potvrzují, že usnadňování mezinárodního obchodu musí a může jít v digitální éře ruku v ruce s prosazováním přísných norem na ochranu soukromí a osobních údajů.

Další kroky

Návrh rozhodnutí o odpovídající ochraně čeká nyní následující postup:

  • stanovisko Evropského sboru pro ochranu osobních údajů,
  • konzultace výboru složeného ze zástupců členských států (tzv. postup projednávání ve výborech),
  • informování Výboru Evropského parlamentu pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,
  • přijetí rozhodnutí o odpovídající ochraně sborem komisařů.

Souvislosti

Jak bylo avizováno v lednu 2017 ve sdělení „Výměna a ochrana osobních údajů v globalizovaném světě“, Komise zahájila s Japonskem dialog s cílem dospět k rozhodnutí o odpovídající ochraně.

EU a Japonsko tyto rozhovory úspěšně završily dne 17. července 2018. Dohodly se na vzájemném uznávání svých systémů ochrany údajů, díky čemuž bude mezi EU a Japonskem zajištěno bezpečné předávání osobních údajů.

Zpracování osobních údajů v EU se řídí obecným nařízením o ochraně osobních údajů, které stanoví různé nástroje pro předávání těchto údajů do třetích zemí, včetně rozhodnutí o odpovídající ochraně.

Další informace

Informativní přehled

Tisková zpráva o završení rozhovorů ohledně rozhodnutí o odpovídající ochraně (17. července 2018)

Otázky a odpovědi ohledně rozhodnutí o odpovídající ochraně pro Japonsko

Odkaz na návrh rozhodnutí o odpovídající ochraně a související dokumenty

 

 

IP/18/5433

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar