Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Finanțare sustenabilă: grupul de experți la nivel înalt prezintă o foaie de parcurs pentru o economie mai verde și mai curată

Bruxelles, 31 ianuarie 2018

Comisia Europeană salută raportul final al Grupului său de experți la nivel înalt privind finanțarea sustenabilă (HLEG), care formulează recomandări strategice pentru un sistem financiar care să sprijine investițiile sustenabile.

Pe baza acestor recomandări, Comisia își va finaliza strategia privind finanțarea sustenabilă. Elaborarea unei strategii a UE privind finanțarea sustenabilă este o acțiune prioritară inclusă în Planul de acțiune privind uniunea piețelor de capital al Comisiei, reprezentând, în același timp, una dintre etapele-cheie către punerea în aplicare a Acordului istoric de la Paris și a Agendei UE pentru dezvoltare durabilă. Pentru a atinge obiectivele UE pentru 2030 convenite la Paris, printre care se numără și reducerea cu 40 % a emisiilor de gaze cu efect de seră, avem nevoie de investiții suplimentare anuale de aproximativ 180 de miliarde EUR.Sectorul financiar are un rol esențial de jucat în atingerea acestor obiective, deoarece pentru astfel de investiții sustenabile ar putea fi mobilizate volume mari de capital privat. Comisia este hotărâtă să conducă eforturile depuse la nivel mondial în acest domeniu și să ajute investitorii preocupați de sustenabilitate să aleagă proiecte și societăți adecvate.

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele responsabil cu stabilitatea financiară, serviciile financiare și uniunea piețelor de capital, a declarat: „Semnarea Acordului de la Paris în 2015 a reprezentat o piatră de hotar pentru întreaga lume și pentru economia mondială. Ne îndreptăm acum către o societate cu emisii reduse de dioxid de carbon, în care energia din surse regenerabile și tehnologiile inteligente ne îmbunătățesc calitatea vieții, stimulează crearea de locuri de muncă și creșterea economică, fără a dăuna planetei noastre. Finanțarea are un rol important de jucat în asigurarea unui viitor durabil. Salut activitatea remarcabilă a HLEG, care a adus o contribuție excelentă la viitoarea noastră strategie.”

Jyrki Katainen, vicepreședintele responsabil pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, a declarat: „UE se află deja în fruntea investițiilor în utilizarea eficientă a resurselor și în infrastructura socială, nu în ultimul rând prin intermediul Fondului european pentru investiții strategice și al accentului sporit pe acțiunile în domeniul climei. În același timp, crearea unui cadru propice pentru investitorii privați este esențială pentru a realiza tranziția către o economie mai curată, mai eficientă din punct de vedere al resurselor, către o economie circulară. Raportul final al HLEG ne oferă o foaie de parcurs în acest sens și salutăm contribuția inestimabilă a membrilor grupului în acest domeniu foarte important.”

Raportul final de astăzi al grupului de experți la nivel înalt ilustrează provocările și oportunitățile întâlnite de UE în elaborarea unei politici de finanțare sustenabilă. Acesta identifică modalitățile prin care sectorul financiar poate fi racordat mai bine la economia reală pentru a sprijini tranziția către o economie mai eficientă din punctul de vedere al resurselor, cu un caracter circular mai pronunțat. Grupul susține că reorientarea fluxurilor de investiții către proiecte sustenabile, pe termen lung, va îmbunătăți, în același timp, și stabilitatea sistemului financiar.

Raportul propune:

  • un sistem de clasificare sau o „taxonomie” care să clarifice pentru piață ce înseamnă „sustenabil”

  • clarificarea obligațiilor investitorilor în ceea ce privește realizarea unui sistem financiar mai sustenabil

  • îmbunătățirea informațiilor prezentate de instituțiile financiare și întreprinderi cu privire la modul în care acestea țin seama de sustenabilitate în procesul lor decizional

  • o etichetă la nivelul UE pentru fondurile de investiții ecologice

  • integrarea sustenabilității în mandatele autorităților europene de supraveghere (ESA)

  • un standard european pentru obligațiunile ecologice.

Raportul grupului va sta la baza planului de acțiune cuprinzător privind finanțarea sustenabilă pe care Comisia îl va propune în următoarele săptămâni. Atât constatările raportului, cât și planul de acțiune al Comisiei vor fi discutate în cadrul unei conferințe la nivel înalt care va avea loc la 22 martie 2018 la Bruxelles.

Context

Uniunea Europeană și-a asumat rolul de lider al eforturilor de construire a unui sistem financiar care sprijină creșterea economică sustenabilă. În 2015 au fost adoptate acorduri internaționale istorice precum Agenda 2030 și obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU și Acordul de la Paris privind schimbările climatice. Uniunea Europeană și-a stabilit obiective ambițioase în domeniul climei, al mediului și al dezvoltării durabile, prin intermediul cadrului de politici privind clima și energia pentru 2030, al uniunii energetice și al Planului de acțiune pentru economia circulară.

Aceste angajamente, precum și conștientizarea tot mai acută a nevoii urgente de a aborda provocările legate de mediu și riscurile legate de sustenabilitate, impun elaborarea unei strategii eficace a UE privind finanțarea sustenabilă. Comisia a înființat grupul independent de experți la nivel înalt în decembrie 2016. Acesta este compus din 20 de experți confirmați din partea societății civile, a sectorului financiar, a mediului academic și din observatori din partea instituțiilor europene și internaționale. Grupul este prezidat de Christian Thimann.

O parte dintre principalele recomandări ale raportului sunt deja în curs de realizare, fiind discutate în raportul intermediar al grupului din 13 iulie 2017. Comisia a propus includerea factorilor de mediu, sociali și de guvernanță (ESG) în mandatele autorităților europene de supraveghere. De asemenea, în perioada 13 noiembrie 2017-22 ianuarie 2018, Comisia a organizat o consultare publică cu privire la îndatoririle investitorilor instituționali și ale administratorilor de active în ceea ce privește sustenabilitatea.

HLEG a luat în considerare lucrările relevante din domeniul climei, al mediului și al finanțării sustenabile. Printre acestea se numără: Orientările privind raportarea nefinanciară adoptate de Comisia Europeană la 26 iunie 2017 și raportul cuprinzând recomandări finale publicat la 29 iunie 2017 de Grupul operativ privind publicarea informațiilor financiare referitoare la schimbările climatice (TCFD), grup constituit la inițiativa entităților din sector . De asemenea, grupul a realizat o consultare publică pentru a obține punctele de vedere ale părților interesate relevante și a argumenta recomandările finale.

IP/18/542

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar