Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Fenntartható finanszírozás: A magas szintű szakértői csoport a zöldebb és tisztább gazdaságra irányuló ütemtervet terjesztett elő

Brüsszel, 2018. január 31.

Az Európai Bizottság üdvözli a fenntartható finanszírozással foglalkozó magas szintű szakértői csoport zárójelentését, amely stratégiai ajánlásokat vázol fel a fenntartható beruházásokat támogató pénzügyi rendszer megvalósítása érdekében.

A Bizottság most ezen ajánlások alapján hozzákezd a fenntartható finanszírozásról szóló stratégiájának véglegesítéséhez. A fenntartható finanszírozásra vonatkozó uniós stratégia végrehajtása a Bizottság tőkepiaci unióra vonatkozó cselekvési tervének egyik prioritása, valamint a történelmi jelentőségű Párizsi Megállapodás és az EU fenntartható fejlesztési menetrendje felé történő elmozdulás egyik kulcsfontosságú lépése. Az EU Párizsban elfogadott, 2030-ra szóló célkitűzéseinek eléréséhez – ideértve az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 40%-os csökkentését – megközelítőleg 180 milliárd EUR összegű további beruházásra van szükségünk. A pénzügyi ágazat kulcsszerepet tölt be e célok elérésében, hiszen jelentős összegű magántőkét lehetne mozgósítani az ilyen fenntartható beruházások céljára. A Bizottság eltökélt szándéka, hogy az e területet érintő világszintű munka élére álljon, és segítse a fenntarthatóságtudatos befektetőket a megfelelő projektek és vállalkozások kiválasztásában.

Valdis Dombrovskis, a Bizottság pénzügyi stabilitásért, pénzügyi szolgáltatásokért és tőkepiaci unióért felelős alelnöke így nyilatkozott: „A Párizsi Megállapodás 2015-ös aláírása mérföldkövet jelentett a világ és a világgazdaság számára. Immár elindultunk az alacsony szén-dioxid-kibocsátású társadalom felé, ahol a megújuló energia és az intelligens technológiák javítják az életminőségünket, ösztönzik a munkahelyteremtést és a növekedést – a bolygónk károsítása nélkül. A pénzügyi ágazat jelentős szerepet játszik a fenntartható jövő finanszírozásában. Üdvözlöm a fenntartható finanszírozással foglalkozó magas szintű szakértői csoport kiemelkedő munkáját, ami nagyban hozzájárul a jövőbeni stratégiánkhoz.”

Jyrki Katainen, a munkahelyteremtésért, a növekedésért, a beruházásokért és a versenyképességért felelős alelnök a következőket mondta: „Az EU már most is élen jár az energiahatékonyságba és a szociális infrastruktúrába való beruházások terén, nem utolsósorban az Európai Stratégiai Beruházási Alapon keresztül és az éghajlat-politikára fordított hangsúly további fokozásának köszönhetően. Ugyanakkor ahhoz, hogy megvalósíthassuk a tisztább, erőforrás-hatékonyabb körforgásos gazdaságra való átállást, elengedhetetlen, hogy támogató keretet biztosítsunk a magánbefektetők számára. A fenntartható finanszírozással foglalkozó magas szintű szakértői csoport zárójelentése olyan ütemtervet kínál számunkra, amely pontosan erre irányul, és rendkívül nagyra értékeljük a szakértői csoport felbecsülhetetlen hozzájárulását ehhez a különösen fontos kérdéshez.”

A magas szintű szakértői csoport mai zárójelentése feltérképezi mindazon kihívásokat és lehetőségeket, amelyekkel az EU a fenntartható finanszírozásra vonatkozó szakpolitika kialakítása során szembesül. Meghatározza azt, hogy a pénzügyi ágazat milyen módon léphet újból kapcsolatba a reálgazdasággal az erőforrás-hatékonyabb és a körforgásos gazdaságra való átállás támogatása céljából. A csoport érvelése szerint a beruházási folyamatokat a hosszú távú, fenntartható projektek irányába kell terelni, amelyek a pénzügyi rendszer stabilitását is fokozzák.

A jelentés a következőket javasolja:

  • egy olyan új osztályozási rendszer („taxinómia”), amely egyértelművé teszi a piac számára, hogy mi számít „fenntarthatónak”

  • annak tisztázása, hogy mik a befektetők feladatai a fenntarthatóbb pénzügyi rendszer megvalósítása terén

  • a pénzügyi intézmények és vállalkozások által adott tájékoztatás javítása azzal kapcsolatosan, hogy mennyiben veszik figyelembe a fenntarthatóságot a döntéshozatalukban

  • a zöld beruházási alapokat megkülönböztető, Unió-szerte egységes címke

  • a fenntarthatóság belefoglalása az európai felügyeleti hatóságok (EFH-k) megbízatásának körébe

  • a zöldkötvényekre vonatkozó európai szabvány.

A csoport jelentése a Bizottság által a következő hetek folyamán előterjesztendő, a fenntartható finanszírozásról szóló átfogó cselekvési terv részét képezi majd. A jelentés megállapításairól és a Bizottság cselekvési tervéről egyaránt eszmecserét folytatnak majd a 2018. március 22-i, Brüsszelben tartandó magas szintű konferencián.

Háttér-információk

Az Európai Unió élen jár a fenntartható növekedést támogató pénzügyi rendszer kiépítését célzó erőfeszítések terén. 2015-ben mértékadó nemzetközi megállapodások léptek életbe az ENSZ 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrendjének céljai és a Párizsi Megállapodás elfogadásával. Az EU ambiciózus éghajlat- és környezetvédelmi, valamint fenntarthatósági célokat tűzött ki maga elé a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keret, az energiaunió és a körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési terv formájában.

Ezek a kötelezettségvállalások, valamint annak az egyre növekvő tudatosulása is, hogy a környezeti kihívásokat és a fenntarthatósági kockázatokat sürgősen kezelni kell, szükségessé teszik a fenntartható finanszírozásra vonatkozó hatékony uniós stratégiát. A Bizottság 2016 decemberében létrehozta a független magas szintű szakértői csoportot, amelynek 20 tagú testülete a civil társadalom, a pénzügyi ágazat, a tudományos körök vezető szakértőiből, valamint európai és nemzetközi intézmények megfigyelőiből tevődik össze. A szakértői csoport elnöke Christian Thimann.

Már javában folyik a munka a jelentés számos kulcsfontosságú ajánlására vonatkozóan, mivel azokat már a csoport 2017. július 13-i időközi jelentésében is megvitatták. A Bizottság javasolta, hogy a környezeti, társadalmi és irányítási tényezőket foglalják bele az európai felügyeleti hatóságok megbízatásának körébe. A Bizottság ezen túlmenően 2017. november 13. és 2018. január 22. között nyilvános konzultációt folytatott az intézményi befektetők és az eszközkezelők fenntarthatóság tekintetében fennálló kötelezettségeiről.

A fenntartható finanszírozással foglalkozó magas szintű szakértői csoport figyelembe vette az éghajlatváltozással, a környezetvédelemmel és a fenntartható finanszírozással kapcsolatos releváns munkát. Ez a következőket foglalja magában: a Bizottság által 2017. június 26-án elfogadott nem pénzügyi beszámolóra vonatkozó iránymutatás; valamint az ágazati vezetésű, éghajlattal kapcsolatos pénzügyi tájékoztatással foglalkozó munkacsoport végső ajánlásokról szóló, 2017. június 29-én közzétett jelentése. A csoport továbbá nyilvános konzultációt folytatott annak céljából, hogy összegyűjtse a releváns érdekelt felek véleményét és tájékoztasson végleges ajánlásairól.

IP/18/542

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar