Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Održivo financiranje: stručna skupina na visokoj razini izradila je plan za zelenije i čišće gospodarstvo

Bruxelles, 31. siječnja 2018.

Europska komisija pozdravlja završno izvješće stručne skupine na visokoj razini za održivo financiranje (HLEG) u kojem se izlažu strateške preporuke za financijski sustav kojim se podupiru održiva ulaganja.

Na temelju tih preporuka Komisija će dovršiti svoju strategiju o održivom financiranju. Izrada strategije EU-a o održivom financiranju prioritet je u okviru Akcijskog plana Komisije za uniju tržišta kapitala, a ujedno i jedan od ključnih koraka u provedbi povijesnog Pariškog sporazuma i Programa EU-a za održivi razvoj. Kako bi se do 2030. ostvarili ciljevi EU-a dogovoreni u Parizu, uključujući smanjenje emisija stakleničkih plinova za 40%, potrebno nam je otprilike 180 milijardi EUR dodatnih ulaganja godišnje. Financijski sektor ima ključnu ulogu u ostvarivanju tih ciljeva jer bi se velike količine privatnog kapitala mogle preusmjeriti na takva održiva ulaganja. Komisija je odlučna u namjeri da predvodi globalne aktivnosti u tom području i ulagačima koje zanima pitanje održivosti olakša odabir prikladnih projekata i poduzeća.

Valdis Dombrovskis, potpredsjednik Komisije zadužen za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala, izjavio je: Potpisivanje Pariškog sporazuma 2015. prekretnica je za svijet i svjetsko gospodarstvo. Prelazimo na društvo s niskim razinama emisije ugljika u kojem se kvaliteta života poboljšava zahvaljujući obnovljivim energijama i pametnim tehnologijama, potiče se stvaranje radnih mjesta i rast, a pritom se ne šteti planetu. Financijski sektor ima veliku ulogu u financiranju održive budućnosti. Pohvalio bih izvanredan rad stručne skupine koja je dala sjajne temelje za našu buduću strategiju.

Jyrki Katainen, potpredsjednik Komisije zadužen za zapošljavanje, rast, ulaganja i konkurentnost, rekao je: EU već predvodi ulaganja u učinkovitost resursa i socijalnu infrastrukturu, posebice putem Europskog fonda za strateška ulaganja, koji je povećao svoju usmjerenost na aktivnosti u području klime. Istovremeno, ključno je stvoriti okvir za privatne ulagače kojim se omogućuje prijelaz na čišće kružno gospodarstvo u kojem se resursi učinkovitije upotrebljavaju. Završno izvješće stručne skupine ujedno je i plan da se to ostvari. Pozdravljamo njezin neprocjenjiv doprinos ovom vrlo važnom pitanju.

U današnjem završnom izvješću stručne skupine na visokoj razini razrađeni su izazovi i prilike s kojima se EU suočava pri razvoju politike održivog financiranja. U njemu se utvrđuju načini na koje se financijski sektor može iznova povezati sa stvarnim gospodarstvom kako bi se podupro prijelaz na gospodarstvo u kojem je naglašeniji kružni aspekt procesa, a resursi se učinkovitije upotrebljavaju. Skupina smatra da će se preusmjeravanjem tokova ulaganja u dugoročne i održive projekte poboljšati stabilnost financijskog sustava.

U izvješću se predlažu:

  • sustav klasifikacije („taksonomija”) kako bi se dionicima na tržištu pojasnio koncept održivosti

  • pojašnjenje obveza ulagača u pogledu ostvarivanja održivijeg financijskog sustava

  • poboljšanje komunikacije financijskih institucija i poduzeća o održivosti kao sastavnici njihova procesa donošenja odluka

  • stvaranje europske oznake za „zelene” investicijske fondove

  • uključivanje održivosti u mandat europskih nadzornih tijela (ESA)

  • europski standard za zelene obveznice.

Izvješće skupine bit će temelj sveobuhvatnog akcijskog plana Komisije za održivo financiranje koji će ona iznijeti u sljedećih nekoliko tjedana. O nalazima iz izvješća i Akcijskom planu Komisije raspravljat će se na konferenciji na visokoj razini 22. ožujka 2018. u Bruxellesu.

Kontekst

Europska unija predvodi napore u izgradnji financijskog sustava kojim se podupire održivi rast. UN-ov program do 2030. i ciljevi održivog razvoja te Pariški sporazum o klimi povijesni su međunarodni sporazumi doneseni 2015. EU je postavio ambiciozne ciljeve u području klime, zaštite okoliša i održivosti, u okviru energetske i klimatske politike do 2030., energetske unije i akcijskog plana za kružno gospodarstvo.

Nužno je donijeti djelotvornu strategiju EU-a o održivom financiranju zbog tih obveza i rastuće svijesti o hitnosti rješavanja izazova u području zaštite okoliša te rizicima u pogledu održivosti. Komisija je u prosincu 2016. uspostavila neovisnu stručnu skupinu na visokoj razini. Čine je 20 viših stručnjaka iz područja civilnog društva, financijskog i akademskog sektora te promatrači iz europskih i međunarodnih institucija. Skupinom predsjeda Christian Thimann.

Rad na nizu ključnih preporuka iz izvješća već je uznapredovao jer se o njima raspravljalo u privremenom izvješću skupine od 13. srpnja 2017. Komisija je predložila uvrštavanje ekoloških, društvenih i upravljačkih čimbenika (ESG) u mandate europskih nadzornih tijela. Komisija je od 13. studenog 2017. do 22. siječnja 2018. provela javno savjetovanje o obvezama institucijskih ulagača i upravitelja imovinom u kontekstu održivosti.

Stručna skupina na visokoj razini u obzir je uzela relevantne aktivnosti u području klime, zaštite okoliša i održivog financiranja. To uključuje: Smjernice za izvješćivanje o nefinancijskim informacijama koje je Europska komisija donijela 26. lipnja 2017. i izvješće s konačnim preporukama radne skupine za dobrovoljnu objavu financijskih informacija povezanih s klimatskim promjenama koju vodi industrija (TCFD) od 29. lipnja 2017. Skupina je provela javno savjetovanje kako bi prikupila stajališta relevantnih dionika i postavila temelj za njihove završne preporuke.

IP/18/542

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar