Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Skolstart: barn får mjölk, frukt och grönsaker tack vare EU-program

Bryssel den 3 september 2018

EU:s skolprogram för frukt, grönsaker och mjölk återupptas nu när skolorna börjar runtom i Europa.

Syftet är att lära barn att äta hälsosamt. Genom EU-programmet delar man ut frukt, grönsaker och mjölkprodukter, och det ingår också särskilda utbildningsprogram för att lära eleverna vikten av bra mat och förklara hur maten produceras.

Antalet deltagande skolor ökar hela tiden. Under skolåret 2017/2018 nådde detta initiativ för sunda matvanor ut till över 30 miljoner barn i EU.

– Det är viktigt att veta var maten kommer ifrån och att vi är medvetna om allt hårt arbete som ligger bakom, säger jordbrukskommissionär Phil Hogan. Genom EU:s skolprogram får barnen lära sig om jordbruk och livsmedelsproduktion, samtidigt som de får smaka kvalitetsprodukter med högt näringsvärde. Det är aldrig för tidigt att börja njuta av bra och god mat!

Enligt programmet ska 150 miljoner euro varje år gå till frukt och grönsaker och 100 miljoner euro till mjölk och andra mjölkprodukter. Även om deltagandet är frivilligt har alla EU-länder valt att delta, antingen i hela eller delar av programmet. Nationella anslag till alla 28 medlemsländer som deltar i programmet under skolåret 2018/2019 godkändes och antogs av EU-kommissionen i mars 2018. Medlemsländer får utöka EU-stödet med nationellt stöd för att finansiera programmet

Vid valet av produkter ska man ta hänsyn till hälsa och miljö, säsong, variation och tillgång. Länderna får främja lokala och regionala inköp, ekologiska produkter, korta leveranser, miljöfördelar och jordbruksprodukter med skyddad beteckning.

Samtidigt som man delar ut frukt, grönsaker och mjölk anordnas också utbildningsprogram för skolbarnen. Nästan alla länder har inrättat kommittéer med medlemmar från myndigheter och berörda parter inom jordbruk, hälso- och sjukvård och utbildning. Flera av dem sammanträdde under skolåret för att övervaka verksamheten.

Läs mer

EU:s program för frukt, grönsaker och mjölk i skolan

Utbildningsmaterial om jordbruk och livsmedel

IP/18/5382

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar