Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Terug naar school: Scholieren krijgen melk, groenten en fruit op school dankzij EU-programma

Brussel, 3 september 2018

Met het nieuwe schooljaar wordt ook de EU-schoolregeling voor groenten, fruit en melk hervat in de deelnemende EU-landen.

Deze regeling, die de kinderen gezonde eetgewoonten wil bijbrengen, omvat de verdeling van groenten, fruit en zuivelproducten, maar ook specifieke educatieve programma's om de leerlingen het belang van goede voeding te doen inzien en hun uit te leggen hoe levensmiddelen worden geproduceerd.

Het initiatief, met een steeds groter aantal deelnemende scholen, bereikte tijdens het schooljaar 2017/2018 meer dan 30 miljoen kinderen in de hele Europese Unie.

EU-commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling Phil Hogan zei hierover: "Het is belangrijk te weten waar ons voedsel vandaan komt en te beseffen hoeveel hard werk ervoor nodig is. Met de EU-schoolregeling leren de kinderen niet alleen over de landbouw en de voedselproductie, ze proeven ook kwaliteitsproducten en profiteren van de voedingswaarde ervan. Het is nooit te vroeg om te genieten van goed eten!"

In het kader van de regeling wordt elk schooljaar 150 miljoen euro uitgetrokken voor groenten en fruit en 100 miljoen euro voor melk en zuivelproducten. Hoewel deelname vrijwillig is, hebben alle EU-lidstaten ervoor gekozen om mee te doen, hetzij met de hele regeling, hetzij met een deel ervan. De nationale toewijzingen voor alle 28 lidstaten voor het schooljaar 2018‑2019 zijn goedgekeurd en aangenomen door de Europese Commissie in maart 2018. Om de regeling te financieren, kunnen de lidstaten de EU-steun ook eventueel aanvullen met nationale steun.

De verstrekte producten worden gekozen op basis van gezondheids- en milieuoverwegingen, het seizoen, variatie en beschikbaarheid. De lidstaten kunnen lokale of regionale aankoop, biologische producten, korte toeleveringsketens, milieuvoordelen en kwaliteitsregelingen voor de landbouwsector aanmoedigen.

Bovenop de verdeling van groenten, fruit en melk wordt de scholieren ook een reeks educatieve activiteiten aangeboden. Bijna alle landen hebben comités opgericht, waaraan overheidsinstanties en vertegenwoordigers van de landbouw, de gezondheidszorg en het onderwijs deelnemen. Verschillende van die comités zijn in de loop van het schooljaar bijeengekomen om toezicht te houden op de activiteiten.

Meer informatie

De EU-schoolfruit-, schoolgroenten- en schoolmelkregeling

Leermiddelenpakket voor kinderen over voedsel en landbouw in Europa

IP/18/5382

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar