Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Vėl į mokyklą: įgyvendinant ES programą mokiniai mokyklose gaus pieno, vaisių ir daržovių

Briuselis, 2018 m. rugsėjo 3 d.

ES vaisių, daržovių ir pieno vartojimo skatinimo mokyklose programa dalyvaujančiose ES šalyse tęsiama ir naujais mokslo metais.

Pagal šią programą, kurios tikslas – skatinti vaikų sveikos mitybos įpročius, bus dalijami vaisiai, daržovės ir pieno produktai, taip pat bus vykdomos specialios edukacinės programos: vaikai bus mokomi, kaip svarbu tinkamai maitintis, bus aiškinama, kaip gaminamas maistas.

Dalyvaujančių mokyklų skaičius auga, todėl 2017–2018 mokslo metais sveikos mitybos iniciatyva pasiekė daugiau kaip 30 mln. vaikų visoje Europos Sąjungoje.

Už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas Komisijos narys Philas Hoganas sakė: „Svarbu žinoti, iš kur atsiranda maistas ir kad už to slypi sunkus darbas. Įgyvendinant ES mokykloms skirtas programas vaikai ne tik sužino apie ūkininkavimą ir maisto produktų gamybą, bet ir valgo kokybiškus, didelės maistinės vertės produktus. Mėgautis geru maistu niekada ne per anksti.“

Pagal šią programą kiekvienais mokslo metais 150 mln. eurų skiriama vaisių ir daržovių, o 100 mln. eurų – pieno ir kitų pieno produktų vartojimui skatinti. Nors programa tik savanoriška, dalyvauti visoje programoje arba jos dalyje nusprendė visos ES valstybės narės. 2018 m. kovo mėn. Europos Komisija priėmė ir patvirtino nacionalinius asignavimus visoms dvidešimt aštuonioms 2018–2019 mokslo metais programoje dalyvaujančioms valstybėms narėms. Be to, valstybės narės turi galimybę ES pagalbą papildyti nacionaline pagalba programai finansuoti.

Tai, kokius produktus platinti, pasirenkama atsižvelgiant į sveikatos ir aplinkos apsaugos aspektus, sezoną, esamą produktų įvairovę ir prieinamumą. Valstybės narės gali skatinti pirkti vietos arba regiono produktus, vartoti ekologiškus produktus, naudoti trumpąsias tiekimo grandines, daryti teigiamą poveikį aplinkai, taikyti žemės ūkio kokybės sistemas.

Kartu su vaisiais, daržovėmis ir pienu mokiniams siūloma įvairi švietimo veikla. Beveik visos šalys įsteigė komitetus, kurių veikloje dalyvauja valdžios institucijos ir žemės ūkio, sveikatos bei švietimo sektorių suinteresuotosios šalys; kai kurie iš jų mokslo metais rengė susitikimus, kad galėtų prižiūrėti vykdomą veiklą.

Daugiau informacijos

ES vaisių, daržovių ir pieno vartojimo skatinimo mokyklose programa

Mokomasis rinkinys vaikams apie maistą ir ūkininkavimą Europoje

IP/18/5382

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar