Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Koululaisille tarjolla maitoa, hedelmiä ja vihanneksia EU-ohjelman ansiosta

Bryssel 3. syyskuuta 2018

EU:n kouluhedelmä-, kouluvihannes- ja koulumaitojärjestelmä jatkuu tänäkin kouluvuonna siihen osallistuvissa EU-maissa.

EU:n koulujakelujärjestelmän tavoitteena on edistää lasten terveellisiä ruokailutottumuksia. Sen puitteissa tarjotaan hedelmiä, vihanneksia ja maitotuotteita ja järjestetään asiaan liittyviä valistusohjelmia, joissa opetetaan hyvän ravinnon merkitystä ja selitetään, miten ruoka tuotetaan.

Ohjelmaan osallistuvien koulujen määrä on kasvanut, ja lukuvuonna 2017–2018 tämän terveellistä ruokaa koskevan aloitteen piiriin kuului yli 30 miljoona lasta eri puolilla Euroopan unionia.

"On tärkeää tietää, mistä ruokamme tulee ja miten kovan työn takana se on”, sanoi maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava komissaari Phil Hogan ja jatkoi: ”EU:n koulujakelujärjestelmän ansiosta lapset saavat tietoa maataloudesta ja elintarviketuotannosta, ja samalla he saavat maistaa laadukkaita ja täynnä ravintoaineita olevia tuotteita. Ei ole koskaan liian aikaista nauttia hyvästä ruoasta!”

Järjestelmässä varataan kunakin lukuvuonna 150 miljoonaa euroa hedelmiä ja vihanneksia varten ja 100 miljoonaa euroa maitoa ja muita maitotuotteita varten. Vaikka osallistuminen on vapaaehtoista, kaikki EU-maat ovat päättäneet tulla mukaan joko koko järjestelmään tai osaan siitä. Euroopan komissio hyväksyi kaikkien järjestelmään lukuvuonna 2018–2019 osallistuvien 28 jäsenvaltion kansalliset määrärahat maaliskuussa 2018. Jäsenvaltiot voivat myös täydentää EU:n tukea järjestelmän rahoittamiseen osoitettavalla kansallisella tuella.

Jaettavien tuotteiden valintaperusteita ovat terveys- ja ympäristöhyödyt sekä kausiluonteisuus, vaihtelevuus ja saatavuus. Jäsenmaat voivat suosia paikallisia tai alueellisia hankintoja, luomutuotteita, lyhyitä toimitusketjuja, ympäristöystävällisiä tuotteita ja maataloustuotteiden laatujärjestelmiä.

Hedelmien, vihannesten ja maidon jakelun lisäksi koululaisille järjestetään erilaista opetustoimintaa. Lähes kaikissa maissa on perustettu komitea, johon osallistuu viranomaisia ja toimijoita maatalous-, terveys- ja koulutusalalta, ja useat komiteat ovat kokoontuneet kouluvuoden aikana valvoakseen toimintaa.

Lisätietoja

EU:n kouluhedelmä-, kouluvihannes- ja koulumaitojärjestelmä

Koululaisten opetuspaketti elintarvikkeista ja maataloudesta Euroopassa

IP/18/5382

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar