Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Kool algab taas: tänu ELi programmile saavad koolilapsed piima ning puu- ja köögivilja

Brüssel, 3. september 2018

Algaval kooliaastal jätkatakse osalevates ELi riikides koolidele mõeldud puu- ja köögivilja ning koolipiima ELi kavaga.

Laste tervislikku toitumist edendav kava hõlmab nii puu- ja köögiviljade ning piimatoodete jagamist kui ka sihtotstarbelisi haridusprogramme, et jagada õpilastele teadmisi õige toitumise tähtsuse ja toiduainete tootmise kohta.

Osalevate koolide arv aina suureneb ja tervisliku toitumise algatus jõudis 2017/2018. õppeaastal Euroopa Liidus rohkem kui 30 miljoni lapseni.

Põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Phil Hogan ütles: „Oluline on teada, kust meie toit tuleb ja kui palju tööd selle saamiseks tehakse. ELi koolitoidukavad mitte üksnes ei aita lastel põllutööde ja toidu tootmisega tutvuda, vaid toovad laste toidulauale kvaliteetse toodangu, millel on kõrge toiteväärtus. Hea toidu nautimiseks ei ole kunagi liiga vara!“

Kava raames eraldatakse igal õppeaastal 150 miljonit eurot puu- ja köögiviljade ning 100 miljonit eurot piima ja muude piimatoodete jaoks. Kuigi kavas osalemine on vabatahtlik, otsustasid kõik ELi liikmesriigid selles kas täies mahus või osaliselt osaleda. Kõigi 2018/2019. õppeaastal kavas osaleva 28 liikmesriigi riiklikud eraldised kiitis Euroopa Komisjon heaks ja võttis vastu 2018. aasta märtsis. Liikmesriigid võivad ELi abi kava rahastamisel riiklike abivahenditega suurendada.

Kava raames jagatavate toodete valik põhineb tervise- ja keskkonnaalastel kaalutlustel, lisaks arvestatakse hooajalisust, sortide valikut ja kättesaadavust. Liikmesriigid võivad soodustada kohalike ja piirkonna toodete ostmist, samuti mahetoodete kasutamist, lühikesi tarneahelaid, keskkonnasäästlikkust ning võtta arvesse põllumajanduse kvaliteedikavasid.

Puu- ja köögivilja ning piima jagamisele lisaks pakutakse koolilastele ka mitmesugust haridustegevust. Pea igas riigis on loodud ametiasutuste ning põllumajanduses, tervishoiu- ja haridussektoris tegutsevate sidusrühmade komiteed ja paljud neist kohtuvad õppeaasta jooksul, et oma tegevusi üle vaadata.

Lisateave

Koolidele puu- ja köögivilja ning piima jagamise kava

Euroopa toidu ja maaelu teemaline pedagoogiliste õppevahendite pakett

IP/18/5382

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar