Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Tilbage til skolebænken: Takket være et EU-program uddeles der mælk, frugt og grønt til skoleelever

Bruxelles, den 3. september 2018

EU's skoleordning for frugt, grønt og mælk genoptages i det nye skoleår i de deltagende EU-lande.

EU's skoleordning søger at fremme sunde kostvaner blandt børn gennem uddeling af frugt, grønt og mælkeprodukter samt ved hjælp af særlige læringsprogrammer, som skal bevidstgøre eleverne om, hvor vigtigt det er at spise sundt, og hvordan fødevarer produceres.

Antallet af deltagende skoler stiger løbende, og initiativet for sunde kostvaner nåede således ud til over 30 millioner børn i hele Den Europæiske Union i skoleåret 2017/2018.

EU-kommissær for landbrug og udvikling af landdistrikter, Phil Hogan, udtaler: "Det er vigtigt at have kendskab til, hvor vores fødevarer kommer fra, og til det hårde arbejde, som ligger bag. Gennem EU's skoleordninger lærer børn om landbrug og fødevareproduktion, og de stifter også bekendtskab med kvalitetsprodukter og nyder godt af deres ernæringsmæssige værdi. Man kan aldrig komme for tidligt i gang med at nyde god mad!"

Inden for rammerne af ordningen afsættes der hvert skoleår 150 mio. EUR til frugt og grønt og 100 mio. EUR til mælk og andre mejeriprodukter. Det er frivilligt at deltage, men alle EU-landene har valgt at være med i enten dele af eller hele ordningen. De nationale tildelinger til alle 28 medlemslande, der deltager i ordningen i skoleåret 2018/19, blev godkendt og vedtaget af Europa-Kommissionen i marts 2018. Medlemslandene har også mulighed for at supplere støtten fra EU med nationale midler til finansiering af ordningen.

De uddelte produkter udvælges på grundlag af sundheds- og miljøhensyn, årstid, sort og tilgængelighed. Medlemslandene kan fremme lokale eller regionale indkøb, økologiske produkter, korte forsyningskæder, miljømæssige fordele eller kvalitetsordninger for landbrugsprodukter.

Uddelingen af frugt, grønt og mælk ledsages af en række læringsaktiviteter rettet mod skolebørn. Næsten alle landene har nedsat udvalg bestående af myndigheder og interesserede parter fra landbrugs-, sundheds- og undervisningssektoren, hvoraf flere af dem samles i løbet af skoleåret for at følge de forskellige tiltag.

Yderligere oplysninger

skoleordningen for frugt, grøntsager og mælk

Undervisningsmateriale for børn om fødevarer og landbrug i Europa

IP/18/5382

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar