Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Samråd om sommartid: 84 % vill avskaffa tidsomställningen

Bryssel den 31 augusti 2018

EU-kommissionen publicerar i dag de preliminära resultaten av det offentliga samrådet om avskaffande av tidsomställning inom EU.

Under samrådet, som genomfördes via internet mellan den 4 juli och 16 augusti 2018, inkom 4,6 miljoner svar från samtliga 28 medlemsländer, vilket är den högsta siffran någonsin för kommissionens offentliga samråd. Enligt de preliminära resultaten (se bilaga) är 84 % av de som svarat för att avskaffa systemet med tidsomställning två gånger om året.

EU-kommissionären för transport, Violeta Bulc, presenterade de preliminära resultaten för kommissionärskollegiet, som sedan höll en första diskussion om eventuella kommande åtgärder. – Miljontals européer gjorde sina röster hörda genom vårt offentliga samråd, säger Bulc. Budskapet är mycket tydligt: 84 % av dem vill avskaffa tidsomställningen. Vi kommer nu att agera utifrån detta och lägga fram ett lagstiftningsförslag för Europaparlamentet och rådet, som sedan kommer att fatta beslut tillsammans.

De preliminära resultaten visar också att mer än tre fjärdedelar (76 %) av de som svarat upplever systemet med tidsomställning två gånger om året som mycket negativt eller negativt. Bland de argument som de som svarade framhöll till stöd för avskaffande av tidsomställningen fanns negativa hälsoeffekter, ett ökat antal trafikolyckor och energislöseri.

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har satt frågan om sommartid på den politiska dagordningen som ett led i sin utfästelse att vi ska vara stora i de stora frågorna medan det ska vara upp till medlemsländerna att fatta beslut i de frågor där de är bäst lämpade att göra det. EU-kommissionen anordnade det offentliga samrådet om tidsomställning som ett led i sin pågående bedömning av nuvarande system för tidsomställning inom EU. Samrådet är också en följd av Europaparlamentets resolution från februari 2018 samt begäranden från medlemsländer, berörda parter och allmänheten.

Nästa steg

De slutliga resultaten från det offentliga samrådet kommer att offentliggöras under de närmaste veckorna. Kommissionen kommer nu att lägga fram ett förslag för Europaparlamentet och rådet i syfte att ändra nuvarande tidsomställningssystem.

Bakgrund

EU-kommissionen anordnade mellan den 4 juli och den 16 augusti ett offentligt samråd som ett led i sin pågående bedömning av nuvarande system för tidsomställning inom EU. Samrådet hade formen av en internetenkät och syftade till att samla in synpunkter från EU-medborgare, särskilt deras övergripande upplevelse av tidsomställningen och hur de ställer sig till huvudalternativen (dvs. att bibehålla nuvarande system eller att avskaffa det över hela EU). Offentliga samråd är, jämte andra metoder såsom vetenskapliga studier, ett av de verktyg som kommissionen använder i sina bedömningar av nya politiska åtgärder. Bland tidigare betydelsefulla samråd kan nämnas samrådet om lagstiftning avseende fåglar och livsmiljöer (över 550 000 svar) och samrådet om modernisering av den gemensamma jordbrukspolitiken (över 322 000 svar).

För de flesta medlemsländer är systemet med tidsomställning etablerat sedan länge. Många har haft det sedan första eller andra världskriget eller sedan oljekrisen på 1970-talet. Sedan 1980-talet har EU gradvis antagit lagstiftning där medlemsstaterna enats om att koordinera tidsomställningen och därmed avskaffa sina olika nationella system. Sedan 1996 har alla EU-medborgare flyttat fram sina klockor en timme den sista söndagen i mars och vridit tillbaka dem en timme den sista söndagen i oktober. Syftet med EU-reglerna har inte varit att harmonisera tidssystemet inom EU utan att åtgärda det problem som uppstod, främst för transport- och logistiksektorn, till följd av icke-koordinerade tidsomställningar under kalenderåret.

Parallellt med tillämpning av sommartid finns tre olika tidszoner eller normaltider i unionen. Beslut om normaltid faller under medlemsländernas nationella behörighet.

BILAGA

Alla resultat är preliminära och kan ändras

Personer som svarat i varje medlemsstat (procent av befolkningen):

Tyskland

3,79 %

Österrike

2,94 %

Luxemburg

1,78 %

Finland

0,96 %

Estland

0,94 %

Cypern

0,88 %

Slovenien

0,73 %

Slovakien

0,60 %

Tjeckien

0,59 %

Frankrike

0,59 %

Belgien

0,55 %

Kroatien

0,52 %

Sverige

0,48 %

Lettland

0,39 %

Polen

0,34 %

Grekland

0,34 %

Litauen

0,34 %

Portugal

0,33 %

Malta

0,25 %

Irland

0,24 %

Ungern

0,21 %

Spanien

0,19 %

Bulgarien

0,18 %

Nederländerna

0,16 %

Danmark

0,11 %

Italien

0,04 %

Rumänien

0,04 %

Storbritannien

0,02 %

Vilket av följande alternativ är du för?

Image 1

Hur är din övergripande upplevelse av tidsomställningen?

Image 2

IP/18/5302

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar