Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Javno posvetovanje o prehajanju na poletni čas: 84 % anketiranih nasprotuje premikanju ure v Evropi

Bruselj, 31. avgusta 2018

Evropska komisija je danes objavila predhodne rezultate javnega posvetovanja o spreminjanju časa v Evropi.

Javno posvetovanje je potekalo od 4. julija do 16. avgusta 2018, prejetih pa je bilo 4,6 milijona odgovorov iz vseh 28 držav članic, kar je največ odgovorov doslej v javnih posvetovanjih Komisije. Po predhodnih rezultatih (gl. prilogo) je 84 % anketirancev za to, da ne bi več spreminjali časa dvakrat na leto.

Evropska komisarka za promet Violeta Bulc je te predhodne rezultate predstavila na kolegiju komisarjev, ki je prvič razpravljal o možnih nadaljnjih korakih. Komisarka Violeta Bulc je povedala: „Milijoni Evropejcev so v našem javnem posvetovanju povedali svoje mnenje. Njihovo sporočilo je zelo jasno: 84 % jih želi, da ure ne bi več premikali. Ravnali bomo v skladu s tem in pripravili zakonodajni predlog za Evropski parlament in Svet, ki bosta odločitev sprejela skupaj.“

Predhodni rezultati kažejo tudi, da več kot tri četrtine anketirancev (76 %) izkušnje s spreminjanjem časa dvakrat na leto ocenjuje kot „zelo negativne“ ali „negativne“. Kot razloge za prenehanje spreminjanja časa so anketiranci navajali pomisleke v zvezi s škodljivim vplivom na zdravje, povečanjem števila prometnih nesreč ali premajhnimi prihranki energije.

Predsednik Evropske komisije Juncker je vprašanje o prehajanju na poletni čas uvrstil v politični program kot del svoje zaveze, da bi morala imeti Komisija veliko vlogo pri velikih zadevah, odločitve, ki bolj zadevajo države članice, pa prepuščati njim. Evropska komisija je javno posvetovanje o spreminjanju časa organizirala v okviru svojega stalnega ocenjevanja sedanje ureditve spreminjanja časa v Evropi. Izhaja tudi iz glasovanja Evropskega parlamenta o resoluciji februarja 2018 ter zahtev držav članic, zainteresiranih strani in državljanov.

Naslednji koraki

Končni rezultati javnega posvetovanja bodo objavljeni v naslednjih tednih, Komisija bo zdaj Evropskemu parlamentu in Svetu predložila predlog, da bi spremenili sedanjo ureditev premikanja ure.

Ozadje

Evropska komisija je v okviru svojega stalnega ocenjevanja sedanje ureditve spreminjanja časa v Evropi organizirala javno posvetovanje od 4. julija do 16. avgusta 2018. Potekalo je v obliki spletne ankete o mnenjih Evropejcev, predvsem o njihovih splošnih izkušnjah s premikanjem ure ali o tem, katera od glavnih možnosti se jim zdi boljša (torej ohraniti sistem, kakršen je zdaj, ali ga ukiniti povsod po Evropi). Javno posvetovanje je poleg drugih elementov, kot so znanstvene študije, eno izmed orodij, s pomočjo katerih Komisija ocenjuje politike. V preteklosti je bil odziv velik tudi pri zakonodaji o pticah in habitatih (več kot 550 000 odgovorov) ali o posodobitvi skupne kmetijske politike (več kot 322 000 odgovorov).

Večina držav članic ima dolgo tradicijo ureditev spreminjanja časa, od katerih mnoge segajo vse do prve in druge svetovne vojne oziroma naftne krize v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Od osemdesetih let prejšnjega stoletja je Evropska unija postopoma sprejemala zakonodajo, po kateri bi se vse države članice dogovorile o uskladitvi spreminjanja časa in tako odpravile razlike med nacionalnimi ureditvami. Od leta 1996 vsi Evropejci zadnjo nedeljo v marcu ure premaknemo eno uro naprej, zadnjo nedeljo v oktobru pa eno uro nazaj. Pravila EU niso bila namenjena temu, da bi harmonizirali ureditev časa v EU, temveč da bi rešili probleme, ki predvsem v prometnem in logističnem sektorju nastajajo zaradi neusklajenega premikanja ure med letom.

Poleg prehajanja na poletni čas v Evropski uniji v državah članicah veljajo trije različni časovni pasovi ali standardni časi. Odločitev o standardnem času je v nacionalni pristojnosti.

PRILOGA

Rezultati niso dokončni in se lahko še spremenijo.

Udeležba po državah članicah (v odstotkih prebivalstva):

Nemčija

3,79 %

Avstrija

2,94 %

Luksemburg

1,78 %

Finska

0,96 %

Estonija

0,94 %

Ciper

0,88 %

Slovenija

0,73 %

Slovaška

0,60 %

Češka

0,59 %

Francija

0,59 %

Belgija

0,55 %

Hrvaška

0,52 %

Švedska

0,48 %

Latvija

0,39 %

Poljska

0,34 %

Grčija

0,34 %

Litva

0,34 %

Portugalska

0,33 %

Malta

0,25 %

Irska

0,24 %

Madžarska

0,21 %

Španija

0,19 %

Bolgarija

0,18 %

Nizozemska

0,16 %

Danska

0,11 %

Italija

0,04 %

Romunija

0,04 %

Združeno kraljestvo

0,02 %

Za katero od naslednjih možnosti bi se odločili?

Image 1

Kakšne so vaše splošne izkušnje s premikanjem ure?

Image 2

IP/18/5302

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar