Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Kesäaikaa koskeva kuuleminen 84 % eurooppalaisista haluaa luopua kesäajasta

Bryssel 31. elokuuta 2018

Euroopan komissio julkaisi tänään kesäaikaa koskevan julkisen kuulemisen alustavat tulokset.

Kyseinen verkkokuuleminen järjestettiin 4.7–16.8.2018. Kaikista 28 jäsenvaltiosta saatiin vastauksia yhteensä 4,6 miljoonaa, mikä on uusi ennätys komission järjestämissä julkisissa kuulemisissa. Alustavien tulosten mukaan (ks. liite) 84 % vastaajista kannattaa kesäajasta luopumista.

Liikenteestä vastaava komission jäsen Violeta Bulc oli aiemmin tänään esittänyt nämä alustavat tulokset komission jäsenten kollegiolle, jossa käytiin ensimmäiset keskustelut mahdollisista jatkotoimista. Hän piti myönteisenä, että miljoonat eurooppalaiset esittivät mielipiteensä julkisessa kuulemisessa. ”Eurooppalaisilta saatu viesti oli selkeä, sillä 84 % vastaajista halusi luopua kesäajasta. Ryhdymme nyt tarvittaviin toimiin ja aloitamme valmistelemaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle annettavaa lainsäädäntöä, josta nämä toimielimet tekevät päätöksen yhdessä.”

Alustavien tulosten mukaan yli kolme neljäsosaa (76 %) vastaajista katsoo, että kellojen siirtäminen kaksi kertaa vuodessa on ”erittäin negatiivinen” tai ”negatiivinen” kokemus. Vastaajat pitivät kielteisiä terveysvaikutuksia, tieliikenneonnettomuuksien lisääntymistä ja energiansäästöjen puuttumista tärkeimpinä syinä kesäajasta luopumiseen.

Euroopan komission puheenjohtaja Junckerin mukaan komission on oltava suurissa asioissa suuri, minkä vuoksi hän lisäsi kesäaikaa koskevan kysymyksen poliittiselle asialistalle. Euroopan komissio järjesti kesäaikaa koskevan julkisen kuulemisen osana meneillä olevaa arviointiaan, joka koskee kesäaikajärjestelyjä Euroopassa. Se pohjautuu myös helmikuussa 2018 annettuun Euroopan parlamentin päätöslauselmaan sekä jäsenvaltioiden, sidosryhmien ja kansalaisten esittämiin pyyntöihin.

Seuraavat vaiheet

Julkisen kuulemisen lopulliset tulokset julkaistaan lähiviikkoina. Komissio esittää nyt Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen nykyisen kesäaikajärjestelmän muuttamisesta.

Tausta

Euroopan komissio järjesti 4.7.– 16.8.2018 julkisen kuulemisen osana meneillä olevaa arviointiaan, jossa arvioitiin kesäaikajärjestelyjä Euroopassa. Kuuleminen toteutettiin verkkokyselynä, jossa kartoitettiin eurooppalaisten näkemyksiä ja erityisesti heidän mielipiteitä kesäajasta ja kahdesta päävaihtoehdosta (nykyisen järjestelmän säilyttäminen ennallaan vai kesäajasta luopuminen koko EU:sta). Julkiset kuulemiset ovat yksi komission käyttämistä välineistä, joilla voidaan arvioida politiikanaloja yhdessä tieteellisten tutkimusten kaltaisten muiden tekijöiden kanssa. Muita merkittäviä kuulemisia on järjestetty esim. lintu- ja luontotyyppilainsäädännöstä (yli 550 000 vastausta) ja yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisesta (yli 322 000 vastausta).

Useimmat EU:n jäsenvaltiot ovat siirtyneet kesäaikaan jo pitkän ajan, ja monet kesäaikajärjestelyt ovat peräisin niinkin kaukaa kuin ensimmäisen ja toisen maailmansodan tai 1970-luvun öljykriisin ajoilta. Euroopan unionissa on 1980-luvulta alkaen hyväksytty asteittain lainsäädäntöä, jonka tarkoituksena on ollut saada kaikki jäsenvaltiot sopimaan kesäajan koordinoinnista ja luopumaan eri maiden välillä vaihtelevista järjestelyistä. Vuodesta 1996 lähtien kaikki eurooppalaiset ovatkin siirtäneet kellojaan tunnin eteenpäin maaliskuun viimeisenä sunnuntaina sekä tunnin taaksepäin lokakuun viimeisenä sunnuntaina. EU:n sääntöjen tarkoituksena ei ollut yhdenmukaistaa kesäaikaa EU-maissa, vaan puuttua koordinoimattoman kesäaikaan siirtymisen aiheuttamiin ongelmiin erityisesti liikenne- ja logistiikka-aloilla.

On otettava huomioon, että kesäajan lisäksi EU:n alueella on kolme eri aikavyöhykettä, joilla noudatetaan kolmea eri virallista aikaa. Virallista aikaa koskeva päätös kuuluu kansalliseen toimivaltaan.

LIITE

Tulokset ovat alustavia ja niihin voi tulla vielä muutoksia.

Vastaajien osuus koko väestöstä kussakin jäsenvaltiossa (% koko maan väestöstä)

Saksa

3,79 %

Itävalta

2,94 %

Luxemburg

1,78 %

Suomi

0,96 %

Viro

0,94 %

Kypros

0,88 %

Slovenia

0,73 %

Slovakia

0,60 %

Tšekki

0,59 %

Ranska

0,59 %

Belgia

0,55 %

Kroatia

0,52 %

Ruotsi

0,48 %

Latvia

0,39 %

Puola

0,34 %

Kreikka

0,34 %

Liettua

0,34 %

Portugali

0,33 %

Malta

0,25 %

Irlanti

0,24 %

Unkari

0,21 %

Espanja

0,19 %

Bulgaria

0,18 %

Alankomaat

0,16 %

Tanska

0,11 %

Italia

0,04 %

Romania

0,04 %

Yhdistynyt kuningaskunta

0,02 %

Mitä seuraavista vaihtoehdoista suositte?

Image 1

Mikä on yleinen käsityksenne kesäajasta?

Image 2

IP/18/5302

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar