Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Høring om sommertidsordningen: 84 % går ind for at afskaffe sommer-/vintertid

Bruxelles, den 31. august 2018

Europa-Kommissionen har i dag offentliggjort de foreløbige resultater af den offentlige høring om sommer-/vintertid i Europa.

Den offentlige høring, der blev afholdt i perioden mellem den 4. juli til den 16. august 2018, modtog 4,6 mio. besvarelser fra respondenter i alle 28 medlemsstater, hvilket er det højeste antal, der nogensinde er modtaget i forbindelse med en af Kommissionens offentlige høringer. Ifølge de foreløbige resultater (se bilaget) går 84 % af respondenterne ind for at afskaffe de tidsændringer, der finder sted to gange om året.

Violeta Bulc, EU's transportkommissær, præsenterede de foreløbige resultater for kommissærkollegiet, der afholdt en første drøftelse om de mulige næste skridt. Kommissæren udtalte: "Flere millioner europæere gjorde ved at deltage i vores offentlige høring deres stemme gældende. Budskabet er meget klart: 84 % af dem ønsker ikke længere at stille uret frem og tilbage. Vi vil nu handle i overensstemmelse hermed og udarbejde et lovforslag til Europa-Parlamentet og Rådet, som derefter sammen vil træffe en beslutning."

De foreløbige resultater viser også, at mere end tre fjerdedele (76 %) af respondenternes har en "meget negativ" eller "negativ" oplevelse i forbindelse med de tidsændringer, der finder sted to gange om året. Respondenterne fremlagde forskellige overvejelser vedrørende de negative sundhedsvirkninger, det stigende antal trafikulykker og de manglende energibesparelser som grundlag for at afskaffe tidsændringerne.

Europa-Kommissionens formand Jean-Claude Juncker har sat spørgsmålet om sommertidsordningen på den politiske dagsorden som en del af sit løfte om at gøre en stor indsats vedrørende de store spørgsmål og overlade det til medlemsstaterne at træffe beslutninger på de områder, hvor en national indsats er mere hensigtsmæssig. Den offentlig høring om sommertidsordningen blev organiseret af Europa-Kommissionen som led i en igangværende vurdering af den nuværende sommertidsordning i Europa. Den kommer endvidere som opfølgning på Europa-Parlamentets beslutning i februar 2018 og på en række anmodninger fra medlemsstater, interessenter og borgere.

De næste skridt

De endelige resultater af den offentlige høring vil blive offentliggjort i de kommende uger. Kommissionen vil nu fremsætte et forslag for Europa-Parlamentet og Rådet med henblik på at ændre den nuværende sommertidsordning.

Baggrund

Kommissionen afholdt mellem den 4. juli og den 16. august en offentlig høring som led i en igangværende vurdering af den nuværende sommertidsordning i Europa. Den tog form af en onlineundersøgelse med henblik på at indsamle europæernes synspunkter om navnlig deres erfaringer generelt med sommer-/vintertid og om deres foretrukne scenarie blandt de væsentlige alternativer (dvs. at bibeholde det eksisterende system eller at afskaffe det i hele EU). Offentlige høringer er sammen med f.eks. videnskabelige undersøgelser et af de redskaber, som Kommissionen benytter til at vurdere forskellige politikløsninger. Tidligere vigtige høringer har omhandlet bl.a. fugle- og habitatdirektivet (med mere end 500 000 besvarelser) og modernisering af den fælles landbrugspolitik (med mere end 322 000 besvarelser).

Størstedelen af medlemsstaterne har en lang tradition for sommertidsordninger, hvoraf flere stammer helt tilbage fra 1. og 2. verdenskrig eller oliekrisen i 1970'erne. EU begyndte i 1980'erne gradvist at vedtage lovgivning med henblik på, at alle medlemsstaterne skulle koordinere sommertidsperioden, og satte dermed en stopper for de forskellige sommertidsordninger. Siden 1996 har alle europæere stillet klokken en time frem den sidste søndag i marts og en time tilbage den sidste søndag i oktober. Formålet med EU's bestemmelser har ikke været at harmonisere tidsordningen i EU, men at løse de problemer, særligt i transport- og logistiksektoren, som opstår som følge af en ikke-koordineret tidsændring i løbet af året.

Medlemsstaterne anvender samtidig med sommertidsordningen i Den Europæiske Union tre forskellige slags standardtid eller tidszoner. Beslutningen om standardtid er et nationalt kompetenceområde.

BILAG

Alle resultaterne er foreløbige og kan undergå ændringer

Antal respondenter i de enkelte medlemsstater (i % af den nationale befolkning):

Tyskland

3,79 %

Østrig

2,94 %

Luxembourg

1,78 %

Finland

0,96 %

Estland

0,94 %

Cypern

0,88 %

Slovenien

0,73 %

Slovakiet

0,60 %

Tjekkiet

0,59 %

Frankrig

0,59 %

Belgien

0,55 %

Kroatien

0,52 %

Sverige

0,48 %

Letland

0,39 %

Polen

0,34 %

Grækenland

0,34 %

Litauen

0,34 %

Portugal

0,33 %

Malta

0,25 %

Irland

0,24 %

Ungarn

0,21 %

Spanien

0,19 %

Bulgarien

0,18 %

Nederlandene

0,16 %

Danmark

0,11 %

Italien

0,04 %

Rumænien

0,04 %

Det Forenede Kongerige

0,02 %

Hvilke af følgende alternativer ville du foretrække?

Image 1

Hvilke erfaringer har du generelt med de tidsændringer, der er forbundet med sommer- og vintertid?

Image 2

IP/18/5302

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar