Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Suša v Evropi: Komisija predstavila dodatne ukrepe v podporo kmetom

Bruselj, 30. avgusta 2018

Zaradi težav, s katerimi se to poletje spopadajo evropski kmetje, ki jih je prizadela suša, Evropska komisija temu sektorju še naprej zagotavlja praktično podporo. Kmetom bo omogočena tudi večja fleksibilnost, ki jim bo pomagala zagotoviti zadostno količino krme za njihove živali.

Evropska komisija je danes predstavila dodatni sveženj ukrepov za večjo razpoložljivost krmnih virov za živino, ki je eden glavnih izzivov, s katerimi se kmetje spopadajo zaradi posledic suše. Ta sveženj dopolnjuje ukrepe, ki so bili napovedani že v začetku avgusta.

Evropski komisar za kmetijstvo Phil Hogan je povedal: „Komisija se je hitro odzvala na prve znake teh izrednih vremenskih razmer, sam pa dogajanje pozorno spremljam. Skupaj z ministri iz prizadetih držav članic presojamo ustreznost že sprejetih ukrepov. Danes smo sprejeli dodatne ukrepe, za katere menim, da bodo evropskim kmetom pomagali prestati pomanjkanje krme za živali. Pozdravljam nedavne izjave mnogih držav članic, da so pripravljene pomagati svojemu kmetijskemu sektorju, in z nadaljnjim sodelovanjem si bom prizadeval zagotoviti, da bodo v celoti izkoristile možnosti, ki so jim na voljo, predvsem v okviru skupne kmetijske politike.“

Danes predstavljena nova odstopanja zadevajo nekatera pravila o zeleni komponenti:

  • možnost, da se zimski posevki, ki se običajno sejejo jeseni za spravilo oz. pašo, obravnavajo kot vmesni posevki (kar je v skladu z veljavnimi predpisi prepovedano), če so namenjeni za pašo oz. proizvodnjo krme;
  • možnost za setev vmesnih posevkov kot čistih posevkov (in ne kot mešanice posevkov, kot je trenutno predpisano), če so namenjeni za pašo oz. proizvodnjo krme;
  • možnost skrajšanja najkrajšega obdobja osmih tednov za vmesne posevke, da se poljedelcem omogoči, da lahko zimske posevke posejejo pravočasno po vmesnih posevkih;
  • podaljšanje prej sprejetega odstopanja, da lahko Francija zmanjša zemljišča v prahi ali jih uporablja za pašo.

Komisija je danes uradno predstavila tudi predlog o višjih predplačilih, ki je bil napovedan že pred nekaj tedni. Kmetje bodo za izboljšanje svojega likvidnostnega položaja do 70 % svojih neposrednih plačil in 85 % plačil za razvoj podeželja lahko namesto decembra prejeli že sredi oktobra 2018.

Ti predlogi dopolnjujejo določbe, ki so že na voljo za take okoliščine. Komisija v vseh primerih zagotavlja, da se vsi navedeni ukrepi izvajajo sorazmerno ob upoštevanju okoljskih vprašanj. Na primer na podlagi obstoječih pravil o državni pomoči za kmetijstvo se lahko pod določenimi posebnimi pogoji za škodo, ki jo je povzročila suša, zagotovi pomoč v višini do 80 % (ali do 90 % na območjih z naravnimi omejitvami). Nakup krme je lahko upravičen do pomoči bodisi zaradi materialne škode bodisi zaradi izgube prihodka. Nadomestilo za škodo se lahko dodeli tudi brez potrebe po obveščanju Komisije (tako imenovana „pomoč de minimis“), pri čemer lahko zneski znašajo do 15 000 evrov na kmeta v obdobju treh let. Pomoč se lahko zagotavlja tudi v okviru razvoja podeželja, vključno s financiranjem ponovnega zasejanja pašnikov ali nadomestilom za izgubo prihodka.

Današnji predlogi so bili predloženi državam članicam, zbranim na seji odbora. O njih naj bi se glasovalo v prihodnjih dneh, uradno pa bi morali biti sprejeti do konca septembra. Ukrepi se bodo uporabljali retroaktivno.

Komisija je v stiku z vsemi državami članicami, da bi do 31. avgusta prejela posodobljene informacije o posledicah suše.

Več informacij

Obvestilo o predplačilih in prvih odstopanjih

Predstavitev posledic suše v Evropi

Bilteni MARS (spremljanje kmetijskih virov)

IP/18/5301

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar