Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Secetă în Europa: Comisia prezintă o serie de măsuri suplimentare de ajutor pentru fermieri

Bruxelles, 30 august 2018

Având în vedere dificultățile cu care se confruntă fermierii europeni afectați de secetă în această vară, Comisia Europeană continuă să acționeze pentru a oferi sprijin practic în acest sector. Se va acorda o flexibilitate mai mare pentru a ajuta fermierii să aibă suficientă hrană pentru animale.

Comisia Europeană a prezentat astăzi un pachet suplimentar de acțiuni menite să crească disponibilitatea resurselor furajere pentru animale, aceasta fiind una dintre principalele provocări cu care se confruntă fermierii afectați de secetă. Acest pachet legislativ completează măsurile deja anunțate la începutul lunii august.

Comisarul pentru agricultură, Phil Hogan, a declarat: „Comisia a reacționat rapid la primele semnale ale acestor evenimente climatice extreme, iar eu continuu să urmăresc îndeaproape situația. Sunt în contact cu miniștri din statele membre afectate în vederea evaluării gradului de adecvare a acțiunilor deja existente. Astăzi întreprindem acțiuni suplimentare care sunt menite să acorde asistență fermierilor europeni în ceea ce privește hrana pentru animale. Salut recentele anunțuri făcute de mai multe state membre care sunt pregătite să acționeze pentru sectorul lor agricol, și voi continua să colaborez cu acestea pentru a mă asigura că utilizează pe deplin posibilitățile disponibile, mai ales cele din cadrul politicii agricole comune.”

Mai precis, noile derogări prezentate astăzi se referă la anumite norme privind înverzirea:

  • Posibilitatea de a considera culturi de iarnă, semănate în mod normal toamna pentru recoltare/pășunat, drept culturi intermediare (interzis în temeiul normelor actuale) dacă sunt destinate pășunatului/producției de furaje.
  • Posibilitatea de a însămânța culturi intermediare drept culturi pure (și nu ca amestec de culturi, astfel cum este prevăzut în prezent) în cazul culturilor destinate pășunatului/producției de furaje.
  • Posibilitatea de a reduce perioada minimă de 8 săptămâni pentru culturile intermediare pentru a permite fermierilor care cultivă terenuri arabile să însămânțeze culturile de iarnă în timp util după culturile intermediare.
  • Prelungirea derogării adoptate anterior pentru tăierea/pășunatul terenurilor necultivate în Franța.

Propunerea privind creșterea plăților în avans, deja anunțată în urmă cu câteva săptămâni, a fost, de asemenea, prezentată în mod formal astăzi. Fermierii vor putea beneficia de până la 70 % din plățile lor directe și de până la 85 % din plățile pentru dezvoltare rurală încă de la mijlocul lunii octombrie 2018, în loc de luna decembrie, pentru o îmbunătățire a situației fluxului de numerar.

Aceste propuneri vin în completarea dispozițiilor deja disponibile pentru acest tip de situații. În toate cazurile, Comisia se asigură că toate aceste măsuri sunt aplicate în mod proporțional, ținând seama de preocupările legate de mediu. De exemplu, în conformitate cu normele existente în materie de ajutoare de stat, se poate acorda ajutor financiar în proporție de până la 80 % din valoarea daunelor cauzate de secetă (sau până la 90 % în zonele care se confruntă cu constrângeri naturale), în anumite condiții specifice. Achiziționarea de furaje poate fi eligibilă pentru ajutoare de stat, fie ca daune materiale, fie ca pierderi de venit. De asemenea, se pot acorda compensații pentru daune fără a fi nevoie să fie notificată Comisia (așa-numitele „ajutoare de minimis”) cu sume de până la 15 000 EUR per crescător de animale pe o perioadă de trei ani. Mai mult, există posibilități de ajutor și în cadrul dezvoltării rurale, inclusiv finanțarea reînsămânțării pășunilor, de exemplu, sau compensații pentru pierderea de venit.

Propunerile de astăzi au fost prezentate statelor membre în cadrul unei reuniuni a Comitetului. Acestea ar trebui să fie votate în cursul următoarelor zile și adoptate în mod oficial până la sfârșitul lunii septembrie. Măsurile se vor aplica retroactiv.

Comisia este în contact cu toate statele membre pentru a primi informații actualizate până la 31 august cu privire la impactul secetei.

Pentru informații suplimentare

Anunț privind plățile în avans și primele derogări

Prezentare privind efectele secetei în Europa

Buletinele privind monitorizarea resurselor agricole (MARS)

IP/18/5301

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar