Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Sausums Eiropā: Komisija piedāvā vēl vairāk pasākumu lauksaimnieku atbalstam

Briselē, 2018. gada 30. augustā

Šovasar Eiropas lauksaimniekus skāris sausums, tāpēc Eiropas Komisija joprojām ar praktiskiem pasākumiem atbalsta lauksaimniecību. Noteikumi tiks padarīti vēl elastīgāki, lai lauksaimnieki varētu sekmīgāk sagādāt dzīvniekiem pietiekami barības.

Eiropas Komisija šodien nāca klajā ar papildu pasākumu paketi, kuru mērķis ir darīt pieejamāku lauksaimniecības dzīvniekiem vajadzīgo lopbarību; tās trūkums ir viena no galvenajām problēmām lauksaimniekiem, kas cīnās ar sausuma sekām. Šī pakete papildina augusta sākumā jau izziņotos pasākumus.

Lauksaimniecības komisārs Fils Hogans sacīja: “Komisija strauji reaģēja uz šovasar pieredzēto ekstrēmo klimatisko apstākļu pirmajiem signāliem, un es joprojām cieši sekoju stāvoklim. Pastāvīgi sazinādamies ar laikapstākļu skarto dalībvalstu ministriem, mēs vērtējam, vai izdarīts pietiekami. Manuprāt, mūsu papildrīcība šodien Eiropas lauksaimniekiem palīdzēs pārvarēt lopbarības trūkumu. Es atzinīgi vērtēju nesenos paziņojumus, ko sniegušas vairākas dalībvalstis, kuras gatavas uz rīcību lauksaimniecības nozarē, un turpināšu ar šīm valstīm sadarboties, lai būtu droši, ka tās visā pilnībā izmanto pieejamās iespējas, visvairāk jau iespējas, ko sniedz kopējā lauksaimniecības politika.”

Konkrētāk, šodien iesniegtās jaunās atkāpes attiecas uz vairākiem “zaļās saimniekošanas” noteikumiem:

  • iespēja, ka ziemas kultūras, kas rudenī iesētas novākšanas / noganīšanas vajadzībām, uzskatīt par starpkultūrām (spēkā esošie noteikumi to aizliedz), ja tās paredzētas noganīšanai vai lopbarības ražošanai;
  • iespēja kā starpkultūras sēt tīrkultūras (nevis noteikumos patlaban prasītos kultūru maisījumus), ja tās paredzētas noganīšanai vai lopbarības ražošanai;
  • iespēja 8 nedēļas ilgo starpkultūru audzēšanas minimālo periodu saīsināt, lai aramzemju apstrādātāji pēc tam varētu laikus iesēt ziemas kultūras;
  • paildzinājums jau iepriekš piešķirtajam izņēmumam Francijā pļaut / noganīt atmatas.

Šodien tika oficiāli paziņots arī jau pirms dažām nedēļām pieteiktais priekšlikums paaugstināt avansa maksājumus. Proti, līdz pat 70 % tiešo maksājumu un 85 % lauku attīstības maksājumu lauksaimnieki varēs saņemt jau 2018. gada oktobra vidū — viņiem nebūs uz naudu jāgaida līdz decembrim.

Minētie priekšlikumi papildina šādiem gadījumiem jau paredzētos noteikumus. Visos gadījumos Komisija nodrošina, ka visi pasākumi tiek īstenoti samērīgi, ņemot vērā vides apsvērumus. Piemēram, spēkā esošie valsts atbalsta noteikumi atļauj par sausuma nodarītu kaitējumu sniegt atbalstu līdz pat 80 % apmērā (vai apgabalos, kuros ir dabas ierobežojumi, — 90 % apmērā), ja vien tiek ievēroti konkrēti īpaši nosacījumi. Var pretendēt uz atbalstu par lopbarības iegādi, pieteicot vai nu materiālus zaudējumus, vai neiegūtus ienākumus. Ja zaudējumu kompensācijas apmērs nepārsniedz 15 000 eiro vienam lauksaimniekam trīs gadu laikā, to iespējams piešķirt, arī neinformējot Komisiju (t.s. “de minimis atbalsts”). Atbalsta iespējas piedāvā arī lauku attīstības programmas, ieskaitot, piemēram, finansējumu ganību pārsēšanai vai kompensāciju par neiegūtajiem ienākumiem.

Šāsdienas priekšlikumi tika iesniegti dalībvalstīm, kas bija sapulcējušās attiecīgās komitejas sanāksmē. Tuvākajās dienās par tiem notiks balsošana; priekšlikumi oficiāli jāpieņem līdz septembra beigām. Pasākumi tiks piemēroti ar atpakaļejošu spēku.

Komisija ir sazinājusies ar visām dalībvalstīm, lai līdz 31. augustam saņemtu jaunāko informāciju par sausuma sekām.

Vairāk informācijas

Paziņojums par avansa maksājumiem un pirmajiem izņēmumiem

Prezentācija par sausuma sekām Eiropā

Lauksaimniecības resursu uzraudzības (MARS) biļetens

IP/18/5301

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar