Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Sausra Europoje: Komisija pristato papildomas ūkininkų rėmimo priemones

Briuselis, 2018 m. rugpjūčio 30 d.

Atsižvelgdama į šią vasarą nuo sausros nukentėjusių Europos ūkininkų sunkumus, Europos Komisija toliau rūpinasi praktine parama žemės ūkio sektoriui. Kad ūkininkai galėtų tinkamai aprūpinti pašarais savo gyvulius, priemonės bus taikomos dar lanksčiau.

Šiandien Europos Komisija pristatė papildomą priemonių, kuriomis siekiama padidinti gyvuliams skirtų pašarų išteklius (su sausros poveikiu kovojantiems ūkininkams tai yra vienas iš pagrindinių uždavinių), rinkinį. Šiuo rinkiniu papildomos rugpjūčio pradžioje paskelbtos priemonės.

Už žemės ūkį atsakingas Komisijos narys Philas Hoganas sakė: „Komisija greitai reagavo į pirmuosius šių ekstremalių klimato reiškinių signalus,o aš atidžiai sekiau šią situaciją. Palaikau ryšius su nukentėjusiųjų valstybių narių ministrais ir kartu siekiame įvertinti jau vykdomų veiksmų tinkamumą. Šiandien imamės papildomų priemonių, kurios, tikiuosi, padės Europos ūkininkams išspręsti gyvūnams skirtų pašarų trūkumo problemą. Pritariu neseniai kelių valstybių narių paskelbtiems pranešimams, kad jos yra pasiruošusios padėti savo žemės ūkio sektoriui, o aš tęsiu bendrą darbą su jomis siekdamas užtikrinti, kad jos visapusiškai pasinaudotų turimomis galimybėmis – visų pirma įgyvendinant bendrą žemės ūkio politiką.“

Kalbant konkrečiau, šiandien pristatytos naujos leidžiančios nukrypti nuostatos yra susijusios su tam tikromis žalinimo taisyklėmis:

  • galimybė žieminius pasėlius, kurie paprastai yra sėjami rudenį ir skirti derliui nuimti ir (arba) gyvuliams ganyti, laikyti tarpiniais pasėliais (draudžiama pagal dabartines taisykles), jei jie skirti ganyti ir (arba) pašarams gaminti;
  • galimybė sėti tarpinius pasėlius kaip grynuosius pasėlius (bet ne augalų mišinius, kaip šiuo metu nustatyta), jei jie skirti ganyti ir (arba) pašarams gaminti;
  • galimybė sutrumpinti nustatytą privalomą tarpiniams pasėliams taikomą 8 savaičių laikotarpį, kad žemdirbiai spėtų laiku pasėti savo žieminius pasėlius, nuėmę tarpinių pasėlių derlių;
  • anksčiau priimtos leidžiančios nukrypti nuostatos leisti pjauti arba naudoti ganykloms pūdymo žolę Prancūzijoje pratęsimas.

Šiandien taip pat buvo oficialiai pristatytas prieš kelias savaites paskelbtas pasiūlymas dėl didesnių išankstinių mokėjimų. Užuot laukę iki gruodžio, ūkininkai jau nuo 2018 m. spalio mėn. vidurio galės gauti iki 70 % tiesioginių išmokų ir 85 % kaimo plėtros išmokų, kad pagerėtų jų pinigų srautų padėtis.

Šiais pasiūlymais papildomos iki šiol tokiomis aplinkybėmis taikytos nuostatos. Visais atvejais Komisija užtikrina, kad šios priemonės būtų įgyvendinamos proporcingai, atsižvelgiant į aplinkos apsaugos aspektus. Pavyzdžiui, pagal esamas valstybės pagalbos taisykles, laikantis tam tikrų sąlygų, gali būti teikiama iki 80 % sausros sukeltos žalos (arba iki 90 % vietovėse, kuriose esama gamtinių kliūčių) dydžio pagalba. Pagalba pašarams pirkti gali būti skiriama kaip materialinės žalos arba prarastų pajamų kompensacija. Be to, ūkininkui trejus metus gali būti skiriama iki 15 000 EUR žalos kompensacija be prievolės apie tai pranešti Komisijai (vadinamoji de minimis pagalba). Pagalbos priemonės, įskaitant, pavyzdžiui, ganyklų atsėjimo finansavimą arba prarastų pajamų kompensavimą, gali būti teikiamos ir pagal kaimo plėtros politiką.

Šiandienos pasiūlymai buvo pristatyti į komiteto posėdį susirinkusių valstybių narių atstovams. Šie pasiūlymai turi būti patvirtinti balsuojant artimiausiomis dienomis, o oficialiai priimti – iki rugsėjo pabaigos. Priemonės bus taikomos atgaline data.

Komisija palaiko ryšius su visomis valstybėmis narėmis ir tikisi iš jų atnaujintos informacijos apie sausros poveikį iki rugpjūčio 31 d.

Daugiau informacijos

Pranešimas apie išankstinius mokėjimus ir pirmąsias nukrypti leidžiančias nuostatas

Pranešimas apie sausros poveikį Europoje

Žemės ūkio išteklių stebėjimo (MARS) suvestinės

IP/18/5301

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar