Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Aszály Európában: A Bizottság további intézkedéseket terjeszt elő a gazdák támogatására

Brüsszel, 2018. augusztus 30.

Az idei nyári szárazság által sújtott európai gazdálkodók nehézségeire való tekintettel az Európai Bizottság továbbra is megtesz mindent az ágazat hathatós támogatása érdekében. További rugalmasságot irányoz elő azért, hogy a gazdák elegendő takarmányt tudjanak adni állataiknak.

Az Európai Bizottság ma olyan kiegészítő intézkedéscsomagot terjesztett elő, amelynek célja növelni az állatállomány rendelkezésére álló takarmány mennyiségét, ez ugyanis a gazdák egyik fő nehézsége az aszály következtében. A szóban forgó csomag az augusztus elején bejelentett intézkedéseket egészíti ki.

Phil Hogan mezőgazdaságért felelős biztos így beszélt erről: „A Bizottság gyorsan reagált a szélsőséges időjárás első jeleire, és szorosan figyelemmel kísérem a helyzetet. Az érintett tagállamok minisztereivel közösen vizsgáljuk a már megtett intézkedések megfelelőségét. A mai napon további lépéseket teszünk, amelyek – úgy vélem – segítséget jelentenek az európai gazdálkodók számára a takarmányhiány leküzdésében. Üdvözlöm a több tagállam által nemrégiben tett bejelentéseket, amelyek szerint készen állnak arra, hogy kisegítsék a mezőgazdasági ágazatot, és továbbra is együttműködöm velük annak biztosítása érdekében, hogy teljes mértékben kihasználják a főleg a közös agrárpolitika keretében rendelkezésre álló lehetőségeket.”

A ma előterjesztett szabályok bizonyos „zöldítési”, vagyis környezetbarátabbá tételi előírásoktól tesznek lehetővé eltérést.

  • Lehetőség nyílik olyan téli termények vetésére köztes kultúraként, amelyeket általában ősszel vetnek betakarítás vagy legeltetés céljából (ez a jelenlegi szabályok szerint tilos), ha ezeket valóban legeltetésre vagy takarmánytermelésre szánják.
  • Köztes kultúrának kivételesen tiszta kultúrát is lehet vetni (nem a jelenleg előírt módon keverve a növényeket), ha ezeket valóban legeltetésre vagy takarmánytermelésre szánják.
  • Lehetőség lesz arra, hogy a köztes kultúrák esetében alkalmazott 8 hetes minimális időszak lerövidüljön, lehetővé téve, hogy a szántóföldi termelők a téli terményeket a köztes kultúrák után mihamarabb elvethessék.
  • A parlagon hagyott területek kaszálására vagy legelőként való hasznosítására vonatkozó korábban elfogadott eltérés kiterjesztésre kerül Franciaországra is.

A több hete bejelentett, nagyobb összegű és előrehozott kifizetésekre vonatkozó javaslat is hivatalosan előterjesztésre került a mai napon. A mezőgazdasági termelők közvetlen kifizetéseik 70 %-át és a vidékfejlesztési program keretében folyósított támogatásaik 85 %-át megkaphatják 2018 októberének közepéig, hogy ne kelljen decemberig várniuk fizetőképességük javulására.

Ezek a javaslatok az adott körülmények miatt korábban meghozott rendelkezéseket egészítik ki. A Bizottság mindenképpen biztosítja, hogy az említett intézkedéseket arányos módon, a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével hajtsák végre. A mezőgazdasági állami támogatásokra vonatkozó hatályos szabályok értelmében bizonyos különleges feltételek mellett az aszály okozta károk 80 %-áig (illetve a hátrányos természeti adottságú területeken 90 %-áig) nyújtható támogatás. A takarmánybeszerzés akár anyagi kár, akár jövedelemkiesés okán feljogosíthatja a mezőgazdasági termelőket támogatásra. A károk térítése a Bizottság értesítése nélkül is megtörténhet (úgynevezett csekély összegű támogatásként), és a térítés összege három év alatt mezőgazdasági termelőnként legfeljebb 15 000 EUR lehet. A vidékfejlesztési programok keretében is elérhetők támogatási lehetőségek, többek között a legelők újravetésének finanszírozására vagy a jövedelemkiesés kompenzálására.

A mai javaslatokat egy bizottsági ülésen terjesztették a tagállamok elé. A következő napokban kell róluk szavazni, és szeptember végére fogadhatók el hivatalosan. Az intézkedések visszamenőleges hatállyal lesznek alkalmazandók.

A Bizottság minden tagállammal kapcsolatban áll, hogy augusztus 31-ig naprakész információkat gyűjtsön az aszály hatásairól.

További információk

Az előrehozott kifizetések és az első eltérések bejelentése

Az európai aszály következményeinek ismertetése

A mezőgazdasági erőforrások monitoringjáról (MARS) szóló közlemények

IP/18/5301

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar