Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Sucho v Evropě: Komise předkládá další opatření na podporu zemědělců

Brusel 30. srpna 2018

Vzhledem k potížím, s nimiž se potýkají evropští zemědělci zasažení letošním suchem, Evropská komise pokračuje v opatřeních, jež mají dotčené odvětví prakticky podpořit. Další úlevy mají zemědělcům pomoci se zajištěním dostatku krmiva pro jejich zvířata.

Evropská komise dnes představila doplňující soubor opatření zaměřených na zvýšení dostupnosti zdrojů krmiva pro hospodářská zvířata. Jejich nedostatek je totiž jedním z hlavních problémů, s nímž se zemědělci čelící dopadům sucha potýkají. Tento balíček doplňuje opatření, která již byla oznámena začátkem srpna.

Evropský komisař pro zemědělství Phil Hogan uvedl: „Komise rychle zareagovala již na první náznaky těchto extrémních klimatických jevů a já situaci i nadále pozorně sleduji. Jsem v kontaktu s ministry z postižených členských států, se kterými společně vyhodnocujeme přiměřenost již zavedených opatření. Dnes podnikáme další kroky, které by podle mého názoru měly evropským zemědělcům ulevit tím, že jim pomohou vyřešit problém s nedostatkem krmiva. Vítám i nedávná prohlášení řady členských států, které jsou připraveny svému zemědělství pomoci. Budu s nimi nadále pracovat na tom, aby v plném rozsahu využily možností, které mají k dispozici, zejména pak v rámci společné zemědělské politiky.“

Konkrétně dnes byly představeny nové odchylky od některých ekologizačních pravidel:

  • Možnost využít ozimé plodiny, které se běžně osévají na podzim pro účely sklizně nebo pastvy, jako meziplodiny (což je podle stávajících předpisů zakázáno), jsou-li určeny k tvorbě pastvin nebo výrobě krmiv.
  • Možnost osévat meziplodiny jako čisté kultury (a nikoli jako směs plodin, jak je v současné době stanoveno), jsou-li určeny k tvorbě pastvin nebo výrobě krmiv.
  • Možnost zkrátit minimální dobu osmi týdnů stanovenou pro přítomnost meziplodin, aby pěstitelé mohli po svých meziplodinách včas zasít ozimé plodiny.
  • Rozšíření již dříve schválené odchylky, která umožňuje posíct půdu ležící ladem a vytvořit na ní pastvinu, na Francii.

Zároveň byl dnes formálně předložen i návrh, oznámený již před několika týdny, na zvýšení zálohových plateb. Zemědělci nebudou muset čekat na zlepšení své peněžní situace až do prosince a namísto toho budou moci již od poloviny října 2018 získat až 70 % přímých plateb a 85 % plateb v rámci opatření pro rozvoj venkova.

Tyto návrhy doplňují ustanovení, která již pro tyto situace existují. Ve všech případech dbá Komise na to, aby veškerá opatření byla prováděna s přiměřeným ohledem na otázky životního prostředí. Například podle stávajících předpisů upravujících státní podporu může být za určitých zvláštních podmínek poskytnuta podpora až do výše 80 % škod způsobených suchem (nebo až do výše 90 % v oblastech s přírodními omezeními). Nákup krmiva může získat podporu buď v kategorii materiální škoda, nebo ztráta zisku. Náhradu škody lze navíc poskytnout bez nutnosti oznamovat tuto skutečnost Komisi (tzv. „podpora de minimis“), a to až do výše 15 000 eur na zemědělce v průběhu tří let. Existují rovněž možnosti úlev v rámci opatření pro rozvoj venkova, které například zahrnují financování opětovného osetí pastvin anebo náhradu ušlého zisku.

Dnešní návrhy byly během zasedání příslušného výboru předloženy členským státům. Hlasovat by se o nich mělo v příštích dnech a formálně by měly být přijaty do konce září. Příslušná opatření budou uplatněna zpětně.

Komise je v kontaktu se všemi členskými státy, které jí mají do 31. srpna poskytnout aktuální informace o dopadech sucha na jejich území.

Další informace

Oznámení o zálohových platbách a prvních odchylkách

Prezentace o dopadech sucha v Evropě

Věstníky monitorování zemědělských zdrojů (program MARS)

IP/18/5301

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar