Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Något att bita i för unga språkälskare: EU-kommissionen anordnar sin årliga översättningstävling för skolorna

Bryssel den 31 augusti 2018

EU-kommissionens översättningstjänst bjuder in elever från hela EU att se hur bra de är på att översätta i den tolfte upplagan av tävlingen Juvenes Translatores.

I år ska tonåringar med språköra översätta en text på temat kulturarv. Temat har valts för att anknyta till Europaåret för kulturarv 2018.

Deltagarna får välja att översätta i någon av de 552 språkkombinationer som EU:s 24 officiella språk möjliggör. I fjol översatte elever texter från polska till finska, från tjeckiska till grekiska och från kroatiska till svenska, för att bara nämna några av de 144 kombinationer som förekom.

– Språk står i centrum för den europeiska mångfalden och är ett sätt att förstå vår identitet. Genom den här tävlingen påminner ungdomarna oss om hur mångfaldiga vi faktiskt är och att mångfalden är en av våra viktigaste tillgångar. Därför uppmanar jag alla som älskar språk att delta, och vara med om att visa hur viktigt vårt språkliga kulturarv är, säger budget-, personal- och översättningskommissionär Günther H. Oettinger.

För att delta i tävlingen behöver ungdomarnas skolor anmäla sig, och det sker i två steg.

Först ska gymnasieskolorna registrera sig på webbplatsen http://ec.europa.eu/translatores. Registreringen öppnas den 1 september 2018 och har öppet till och med kl. 12.00 den 20 oktober 2018 på EU:s 24 språk.

Därefter väljer EU-kommissionen slumpmässigt ut 751 skolor som får utse 2–5 elever att delta i tävlingen. Eleverna får ha vilken nationalitet som helst och ska vara födda 2001.

Tävlingen äger rum den 22 november och genomförs samtidigt på alla deltagande skolor.

Vinnarna, en per land, tillkännages i början av februari 2019. Prisutdelningen äger rum under våren 2019 i Bryssel.

Under besöket i Bryssel får eleverna möjlighet att träffa yrkesverksamma översättare vid EU-kommissionens översättningstjänst – de som bedömde deras översättningar – och diskutera hur det är att arbeta med språk.

Bakgrund

Sedan 2007 anordnas tävlingen Juvenes Translatores (”unga översättare” på latin) varje år av EU-kommissionens generaldirektorat för översättning. Målet är att främja språkinlärning i skolorna och ge ungdomarna en inblick i hur det är att arbeta som översättare. Tävlingen riktar sig till 17-åriga gymnasieelever. Genom åren har tävlingen sporrat deltagarna att fortsätta med språkstudier på universitetet och bli professionella översättare. Tävlingen uppmärksammar också den språkliga mångfalden i Europa.

Mer information:

Juvenes Translatores webbplats

Bilder från prisutdelningen 2018

Generaldirektoratet för översättning på Twitter: @translatores

IP/18/5281

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar