Navigation path

Left navigation

Additional tools

An Coimisiún Eorpach - Press release

Dúshlán do dhaoine óga ar mór leo teangacha an comórtas aistriúcháin bliantúil do scoileanna seolta ag an gCoimisiún Eorpach

An Bhruiséil, an 31 Lúnasa 2018

Tá cuireadh á thabhairt ag Ard-Stiúrthóireacht Aistriúcháin an Choimisiúin Eorpaigh do dhaltaí ón Eoraip uile a scileanna aistriúcháin a chur chun féachana sa dara comórtas déag Juvenes Translatores.

I mbliana, aistreoidh daoine óga ar spéis leo teangacha téacs arb í an oidhreacht chultúrtha is ábhar dó. Roghnaíodh an téama sin chun comóradh a dhéanamh ar Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha 2018 a roghnaíodh an téama seo.

Is féidir leis na rannpháirtithe aistriú ó aon cheann de 24 theanga oifigiúla an Aontais go ceann eile, is é sin 552 phéire teanga ar fad. Anuraidh rinne daltaí téacsanna a aistriú ón bPolainnis go dtí an Fhionlainnis, ón tSeicis go dtí an Ghréigis agus ón gCróitis go dtí an tSualainnis, is é sin gan ach roinnt de na 144 phéire teanga a úsáideadh a lua.

Mar seo a labhair Günther H. Oettinger, an Coimisinéir Eorpach a bhfuil cúram an bhuiséid, acmhainní daonna agus an aistriúcháin air: "Tá teangacha ar dhlúthchuid d'éagsúlacht na hEorpa agus cuidíonn siad linn teacht ar thuiscint ar ár bhféiniúlacht. Leis an gcomórtas seo, léiríonn daoine óga dúinn a éagsúla atáimid agus go bhfuil an éagsúlacht sin ar cheann de na buanna is mó atá againn. Dá bhrí sin, tugaim cuireadh do gach aon duine ar mór leis teangacha páirt a ghlacadh sa chomórtas agus cuidiú linn aird a tharraingt ar ár n-oidhreacht chultúrtha agus cur léi”.

Chun go mbeidh na daoine óga in ann páirt a ghlacadh sa chomórtas ní mór do na scoileanna an próiseas clárúcháin ina bhfuil dhá chéim a leanúint.

I dtosach, ní mór do na scoileanna clárú don chomórtas ag http://ec.europa.eu/translatores. Osclófar tréimhse an chláraithe an 1 Meán Fómhair 2018 agus beidh sé ar oscailt go dtí an 20 Deireadh Fómhair 2018 ag meán lae. Is féidir clárú in aon cheann de 24 theanga oifigiúla an Aontais.

Ina dhiaidh sin, gheobhaidh 751 scoil, a roghnófar go randamach, cuireadh ón gCoimisiún Eorpach idir beirt agus cúigear dalta a ainmniú chun páirt a ghlacadh sa chomórtas. Is cuma cén náisiúntacht atá ag na daltaí ach is gá gur sa bhliain 2001 a saolaíodh iad.

Reáchtálfar an comórtas an 22 Samhain agus beidh sé ar siúl ag an am céanna sna scoileanna go léir a bheidh páirteach ann.

Fógrófar ainmneacha na mbuaiteoirí – duine amháin as gach tír – faoi thús mhí Feabhra 2019. Bronnfar na duaiseanna orthu ag searmanas sa Bhruiséil in earrach 2019.

Agus iad ar cuairt ar an gCoimisiúin Eorpach beidh deis ag na daltaí bualadh le haistritheoirí gairmiúla in Ard-Stiúrthóireacht an Aistriúcháin – na daoine a rinne meastóireacht ar a gcuid aistriúchán – agus cúrsaí aistriúcháin a phlé.

Cúlra

Tá an comórtas Juvenes Translatores ("aistritheoirí óga" sa Laidin) á eagrú ag Ard-Stiúrthóireacht Aistriúcháin an Choimisiúin Eorpaigh gach bliain ó bhí 2007 ann. Tá sé mar aidhm ag an gcomórtas an fhoghlaim teangacha a chur chun cinn i scoileanna, agus blaiseadh de ghairm an aistritheora a thabhairt do dhaoine óga. Is do dhaltaí meánscoile atá 17 mbliana d'aois an comórtas seo. Bhí an comórtas ina inspioráid agus ina spreagadh cheana ag roinnt daltaí a lean dá bhfoghlaim teanga san ollscoil agus a d'éirigh ina n-aistritheoirí gairmiúla. Ina theannta sin, tarraingíonn an comórtas aird ar shaibhreas na héagsúlachta teanga san Eoraip.

Tuilleadh eolais:

Suíomh gréasáin Juvenes Translatores

Pictiúir de Shearmanas Bronnta 2018

Is féidir Ard-Stiúrthóireacht Aistriúcháin an Choimisiúin Eorpaigh a leanúint ar Twitter: @translatores

IP/18/5281

Press contacts

General public inquiries: Europe Direct by phone 00 800 67 89 10 11 or by email


Side Bar