Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Užbaigusi paramos stabilumui programą Graikija pradeda naują etapą

Briuselis, 2018 m. rugpjūčio 20 d.

Graikija sėkmingai baigė trejų metų Europos stabilumo mechanizmo (ESM) paramos stabilumui programą ir išsaugojo savo vietą euro zonoje ir Europos Sąjungoje.

Sėkmingai užbaigta programa – Graikijos žmonių pastangų, šalies pasiryžimo vykdyti reformas ir jos partnerių Europoje solidarumo įrodymas.

Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris sakė: „Paramos stabilumui programos užbaigimas – svarbus įvykis Graikijai ir Europai. Europos partneriai pademonstravo solidarumą, o Graikijos žmonės į kiekvieną iššūkį reagavo su jiems būdinga drąsa ir ryžtu. Visuomet kovojau už tai, kad Graikija liktų Europoje. Visuomet būsiu Graikijos žmonių, kurie pradeda naują savo turtingos istorijos etapą, sąjungininkas, partneris ir draugas.“

Už ekonomikos ir finansų reikalus, mokesčius ir muitus atsakingas Komisijos narys Pierre'as Moscovici sakė: „Paramos stabilumui programos užbaigimas – gera naujiena tiek Graikijai, tiek euro zonai. Graikijai ir jos žmonėms šis įvykis yra naujo etapo pradžia po aštuonerių ypač sunkių metų. Euro zonai – tai simbolinė egzistencinės krizės pabaiga. Graikijos įgyvendintos plataus masto reformos padėjo pagrindą tvariam atsigavimui: jį reikia skatinti ir išlaikyti, kad Graikijos žmonės pajustų savo pastangų ir pasiaukojimo naudą. Europa ir toliau rems Graikiją.

Pagal šią paramos stabilumui programą Graikijai iš viso suteikta 61,9 mlrd. EUR paskolų, skirtų išsamiam ir beprecedenčiam reformų rinkiniui įgyvendinti. Pagal šią programą koordinuotai sprendžiamos ilgalaikės ir įsisenėjusios struktūrinės problemos, prisidėjusios prie Graikijos ekonomikos krizės.

Graikija ėmėsi priemonių fiskaliniam stabilumui užtikrinti ir didžiulį valdžios sektoriaus balanso deficitą 2017 m. pakeitė perteklius, kuris pagal prognozes turėtų išlikti. Šios reformų priemonės ir konsoliduotos pastangos ilgainiui turės suminį poveikį ir toliau teigiamai veiks fiskalinį tvarumą dar ilgai po programos pabaigos.

Sėkmingos rekapitalizavimo operacijos, esminė bankų valdymo pertvarka ir darbas įgyvendinant neveiksnių paskolų mažinimo strategiją gerokai sustiprino finansų sektorių ir tokią padėtį reikia išlaikyti.

Viešojo administravimo veiksmingumas ir efektyvumas padidintas, be kita ko, nustačius naujas viešojo sektoriaus darbuotojų skyrimo, vertinimo ir judumo taisykles, įsteigus nepriklausomą valstybės pajamų instituciją ir ėmusis priemonių teismų sistemos veiksmingumui padidinti.

Galiausiai, imtasi svarbių struktūrinių priemonių Graikijos verslo aplinkai pagerinti ir konkurencingumui padidinti, kad Graikija taptų patraukli investuotojams, o jau veikiančioms įmonėms būtų sudarytos sąlygos plėstis, kurti inovacijas ir darbo vietas, taip pat siekiant nustatyti tvarias ir universalias pensijų, sveikatos priežiūros ir socialinių išmokų sistemas, įskaitant garantuotų minimalių pajamų sistemą.

Visos kartu šios pokyčius lemiančios reformos yra tvaraus atsigavimo pagrindas: jomis sukuriamos esminės tvaraus augimo, darbo vietų kūrimo ir tvarių viešųjų finansų sąlygos ateinančiais metais.

Gerėjantys ekonominiai rodikliai patvirtina, kad, nors dar daug reikia nuveikti, įdėtos pastangos jau duoda apčiuopiamų rezultatų: tvarkomi viešieji finansai, mažinamas nedarbas ir užtikrinama, kad ekonomika vėl augtų. Ekonomikos augimas atsigavo nuo -5,5 proc. 2010 m. iki 1,4 proc. 2017 m., o 2018 ir 2019 m. turėtų siekti maždaug 2 proc. Kalbant apie fiskalinį balansą, 2009 m. buvusį didžiulį 15,1 proc. deficitą 2017 m. pakeitė 0,8 proc. perteklius (tai atitinka 4,2 proc. pirminį perteklių vertinant pagal programą). Nors nedarbo lygis vis dar nepriimtinai aukštas, remiantis Graikijos statistikos institucijos neseniai paskelbtais duomenimis 2018 m. gegužės mėn. nedarbas sumažėjo iki 19,5 proc. ir pirmą kartą nuo 2011 m. rugsėjo mėn. neviršija 20 proc.

Užbaigta programa žymi vieno etapo Graikijoje pabaigą ir kito pradžią. Ir toliau reikės visapusiškai spręsti problemas, susijusias su socialiniais ir ekonominiais krizės metų padariniais. Tam Graikijos valdžios institucijos turės įvykdyti 2018 m. birželio 22 d. Euro grupės susitikime prisiimtus įsipareigojimus: prisiimti atsakomybę už reformas ir užtikrinti, kad jos būtų tvariai įgyvendinamos. Tai būtina siekiant įtvirtinti rinkų pasitikėjimą ir sustiprinti Graikijos ekonomikos atsigavimą, visų pirma laikotarpiu iškart po programos užbaigimo.

Graikija bus visapusiškai integruota į Europos ekonominės ir socialinės politikos koordinavimo semestrą, kad šalis ir jos gyventojai pajustų visą pastaraisiais metais įdėtų pastangų naudą. Po programos užbaigimo pagal griežtesnės priežiūros sistemą taip pat bus stebima pažanga užbaigiant, įgyvendinant ir tęsiant pagal programą sutartas reformas.

Komisijos Paramos struktūrinėms reformoms tarnyba ir toliau padės Graikijos valdžios institucijoms, jei jos paprašys, rengti ir įgyvendinti augimą skatinančias reformas.

 

Pagrindiniai faktai

Europos partnerių finansinę pagalbą Graikija gauna nuo 2010 m. 2015 m. liepos 8 d. Graikijos valdžios institucijos paprašė naujos ESM paramos stabilumui programos. 2015 m. rugpjūčio 20 d. Europos Komisija ESM vardu pasirašė Susitarimo memorandumą dėl trejų metų paramos stabilumui programos.

2018 m. birželio 23 d. Euro grupė patvirtino, kad visi ankstesni veiksmai pagal ketvirtą ir paskutinę paramos stabilumui programos peržiūrą yra įgyvendinti. Euro grupė taip pat susitarė dėl tvirtų skolos priemonių, kurios papildys jau esamas trumpalaikes priemones ir kuriomis siekiama užtikrinti Graikijos skolos tvarumą ilguoju laikotarpiu. 2018 m. rugpjūčio 6 d. ESM patvirtino paskutinę 15 mlrd. EUR finansinės pagalbos išmoką.

Nuo 2010 m. Graikijai iš viso suteikta 288,7 mlrd. EUR paskolų. Iš jų 256,6 mlrd. EUR suteikė Europos partneriai, o 32,1 mlrd. EUR – Tarptautinis valiutos fondas.

Kartu su paramos stabilumui programa Komisija 2015 m. liepos mėn. pradėjo įgyvendinti planą „Naujas postūmis kurti darbo vietas ir augti ekonomikai Graikijoje“, kurio tikslas – padėti Graikijai kuo geriau pasinaudoti ES lėšomis, kad stabilizuotų savo ekonomiką ir paskatintų darbo vietų kūrimą, augimą ir investicijas. Įgyvendinus pagal planą priimtas išskirtines priemones Graikija dabar yra viena iš geriausiai ES lėšas panaudojančių šalių. 2014–2020 m. Graikija iš daugelio ES fondų gavo beveik 16 mlrd. EUR. Tai daugiau nei 9 proc. 2017 m. Graikijos metinio bendrojo vidaus produkto.

Graikija taip pat yra pagrindinė pagal J.-C. Junckerio planą įsteigto Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) naudos gavėja vertinant pagal BVP. Dabar ESIF turėtų pritraukti daugiau nei 10 mlrd. EUR investicijų ir paremti daugiau nei 20 000 mažųjų ir vidutinių Graikijos įmonių.

Daugiau informacijos

Informacijos suvestinė. Naujas etapas Graikijai

2018 m. birželio 22 d. Euro grupės pareiškimas

Brošiūra: Naujas postūmis kurti darbo vietas ir augti ekonomikai Graikijoje. Padėtis po trejų metų

Daugiau informacijos apie ES finansinę pagalbą Graikijai

Pranešimas spaudai. Pradėdama naudoti laikotarpiui po programos užbaigimo skirtą sistemą Komisija prisideda prie padėties normalizavimo Graikijoje

IP/18/5002

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar