Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Görögország a gazdasági kiigazítási program lezárását követően új fejezetet nyit

Brüsszel, 2018. augusztus 20.

Görögország sikeresen lezárta az Európai Stabilitási Mechanizmus keretében folytatott hároméves gazdasági kiigazítási programot, biztosítva helyét az euróövezetben és az Európai Unióban.

A program sikeres lezárása a görög nép erőfeszítéseinek, Görögország reformok melletti elkötelezettségének és az európai partnerek szolidaritásának bizonyítéka.

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke így nyilatkozott: „A gazdasági kiigazítási program lezárása fontos pillanat Görögország és Európa számára. Míg az európai partnerek szolidaritásukat bizonyították, a görög nép a rá jellemző bátorsággal és eltökéltséggel reagált minden kihívásra. Mindig is azért küzdöttem, hogy Görögország az európai projekt részese maradjon. A görög emberek a viszontagságos évek után új utat választottak, amelyen én továbbra is szövetségesként, partnerként és barátként kísérem őket.”

Pierre Moscovici, a gazdasági és pénzügyekért, valamint az adó- és vámügyért felelős biztos a következőket mondta: „A gazdasági kiigazítási program lezárása mind Görögország, mind az euróövezet számára jó hírt jelent. Görögország és a görög nép számára egy új fejezet kezdetét jelzi, nyolc különösen nehéz évet követően. Az euróövezet számára pedig szimbolikus jelentőséggel bír, és az egzisztenciális válság végét jelenti. A Görögország által végrehajtott széles körű reformok megteremtették a fenntartható fellendülés alapjait: ezt óvni kell és fenn kell tartani, hogy a görög nép kiaknázhassa erőfeszítéseinek és áldozatainak eredményeit. Európa továbbra is Görögország mellett áll.”

E gazdasági kiigazítási program keretében Görögország összesen 61,9 milliárd euró összegű hitelben részesült, amelyért cserében átfogó és példa nélküli reformcsomagot kellett végrehajtania. A program összehangolt megközelítést vezetett be azon régóta fennálló, mélyen gyökerező strukturális problémák kezelésére, amelyek hozzájárultak Görögországban a gazdasági válság kialakulásához.

Görögország intézkedéseket hozott az államháztartás fenntarthatóságának biztosítására. Ennek eredményeképpen az évekig jelentős hiánnyal küzdő államháztartási egyenleg 2017-ben már többletet mutatott, ami az előrejelzések szerint így is marad. E reformintézkedések és a konszolidációs erőfeszítések hatása idővel felhalmozódik, így azok jóval a program lezárását követően is pozitív hatást fognak gyakorolni az államháztartás fenntarthatóságára.

A sikeres feltőkésítési műveleteknek, a banki irányítás átalakításának és a nemteljesítő hitelek csökkentésére irányuló stratégia végrehajtásának eredményeképpen a pénzügyi szektor most sokkal erősebb helyzetben van, amelyet fenn kell tartani.

Javult a közigazgatás hatékonysága és eredményessége, többek között azáltal, hogy új szabályokat vezettek be a közalkalmazottak kinevezésére, értékelésére és mobilitására vonatkozóan, létrehozták az állami bevételekkel foglalkozó független hatóságot, és intézkedéseket hoztak az igazságszolgáltatás hatékonyabbá tétele érdekében.

Végül fontos strukturális intézkedéseket vezettek be Görögország üzleti környezetének és versenyképességének javítása érdekében, hogy az ország vonzó befektetési célponttá váljon, valamint lehetővé tegyék a meglévő vállalkozások terjeszkedését, innovációját és munkahelyteremtését; továbbá fenntartható és egyetemes nyugdíj-, egészségügyi és szociális ellátórendszereket alakítsanak ki, ideértve a garantált minimumjövedelem rendszerét is.

Ezek az átalakító erejű reformok együttesen fektették le a fenntartható fellendülés alapjait, megteremtve a fenntartható növekedéshez, a munkahelyteremtéshez és a rendezett államháztartáshoz szükséges alapvető feltételeket az elkövetkező években.

Bár a munka még nem ért véget, a javuló gazdasági mutatók megerősítik, hogy a vállalt erőfeszítések máris kézzelfogható előnyökkel járnak az államháztartás helyreállítása, a munkanélküliség csökkentése, valamint a növekedéshez való visszatérés biztosítása révén. A gazdasági növekedés a 2010-es –5,5%-ról 2017-ben 1,4%-ra emelkedett, 2018-ban és 2019-ben pedig várhatóan 2% körül marad. Míg a költségvetési egyenleg 2009-ben 15,1%-os hatalmas mértékű hiányt mutatott, ez 2017-ben már 0,8%-os többletté vált (amely a program szerint 4,2%-os elsődleges többletnek felel meg). Jóllehet a munkanélküliség továbbra is elfogadhatatlanul magas, a Görög Statisztikai Hivatal által nemrég közzétett adatok szerint a munkanélküliségi ráta 2018 májusában 19,5%-ra esett vissza, vagyis 2011 szeptembere óta első alkalommal csökkent 20% alá.

A program lezárásával véget ért egy fejezet, és egy újabb fejezet kezdődik Görögország számára. Továbbra is arra kell összpontosítani, hogy az ország maradéktalanul kezelje a válság éveinek társadalmi és gazdasági következményeit. Ehhez az szükséges, hogy a görög hatóságok fenntartsák a reformok iránti elkötelezettséget, és biztosítsák azok tartós végrehajtását az eurócsoport 2018. június 22-i ülésén vállalt kötelezettségeik szerint. Ez elengedhetetlen a piac bizalmának visszanyeréséhez és Görögország gazdasági fellendülésének erősítéséhez, főként a közvetlenül a program zárását követő időszakban.

Görögország teljes mértékben részt fog venni a gazdaság- és szociálpolitikai koordináció európai szemeszterében, hogy az ország és annak lakosai az elmúlt években tett erőfeszítések valamennyi előnyét ki tudják használni. A program keretében jóváhagyott reformok befejezését, teljesítését és folyamatos végrehajtását a programot követő időszakban megerősített felügyeleti kereten keresztül is nyomon fogják követni.

A Bizottság Strukturálisreform-támogató Szolgálata kérésre továbbra is segítséget nyújt a görög hatóságoknak a növekedésösztönző reformok kidolgozásához és végrehajtásához.

 

Háttér-információk

Görögország 2010 óta pénzügyi támogatásban részesült európai partnereitől. A görög hatóságok 2015. július 8-án új gazdasági kiigazítási program indítását kérték az Európai Stabilitási Mechanizmus keretében. Az Európai Bizottság az Európai Stabilitási Mechanizmus nevében 2015. augusztus 20-án hároméves gazdasági kiigazítási programról szóló egyetértési megállapodást írt alá.

Az eurócsoport 2018. június 23-án megerősítette, hogy a gazdasági kiigazítási program negyedik és egyben utolsó felülvizsgálata során előírt valamennyi korábbi intézkedést végrehajtották. Az eurócsoport – a már meglévő rövid távú intézkedések mellett – tekintélyes adósságenyhítő intézkedéscsomagról állapodott meg Görögország adósságának hosszabb távon való fenntarthatósága érdekében. 2018. augusztus 6-án az Európai Stabilitási Mechanizmus keretében jóváhagyták az utolsó, 15 milliárd euró összegű támogatás kifizetését.

2010 óta Görögország összesen 288,7 milliárd euró összegben kapott hiteleket: 256,6 milliárd eurót az európai partnerektől és 32,1 milliárd eurót a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF).

A gazdasági kiigazítási programmal párhuzamosan a Bizottság 2015 júliusában elindította az „Új fejezet a görögországi munkahelyteremtésben és növekedésben” elnevezésű tervet, hogy a gazdaság stabilizálása, valamint a munkahelyteremtés, a növekedés és a beruházások fellendítése érdekében segítse Görögországot az uniós források felhasználásának maximalizálásában. A terv keretében elfogadott rendkívüli intézkedések eredményeként Görögország most már a legtöbb uniós forrásban részesülő tagállamok egyike. A 2014–2020 közötti időszakra vonatkozóan Görögország már csaknem 16 milliárd eurót kapott különböző uniós alapokból. Ez Görögország 2017-es éves bruttó hazai termékének több mint 9%-át teszi ki.

A GDP-hez viszonyítva továbbá Görögország a Juncker-tervként ismert európai beruházási terv Európai Stratégiai Beruházási Alapjának (ESBA) fő kedvezményezettje. Az ESBA várhatóan 10 milliárd eurót jóval meghaladó összegű beruházást fog mozgósítani és több mint 20 000 kis- és középvállalkozást fog támogatni Görögországban.

További információk

Tájékoztatók – Új fejezet Görögország előtt

Az eurócsoport 2018. június 22-i nyilatkozata

Kiadvány: Új fejezet a görögországi munkahelyteremtésben és növekedésben – három év elteltével

További háttér-információk a Görögországnak nyújtott uniós pénzügyi támogatásról

Sajtóközlemény – A Bizottság a programlezárást követő felügyeleti keret aktiválásával támogatja Görögország helyzetének normalizálódását

IP/18/5002

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar