Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Grčka otvara novo poglavlje nakon završetka svojeg programa potpore stabilnosti

Bruxelles, 20. kolovoza 2018.

Grčka je uspješno završila trogodišnji program potpore stabilnosti u okviru Europskog stabilizacijskog mehanizma (ESM) i time očuvala svoje mjesto u središtu europodručja i Europske unije.

Uspješan završetak programa rezultat je napora grčkog naroda, predanosti Grčke reformi i solidarnosti europskih partnera.

Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je: „Završetak programa potpore stabilnosti predstavlja važan trenutak za Grčku i za Europu. Europski partneri pokazali su svoju solidarnost, a grčki je narod na svaki izazov odgovorio svojstvenom hrabrošću i odlučnošću. Oduvijek sam se borio za to da Grčka očuva svoje mjesto u srcu Europe. Grčki narod započinje novo poglavlje u svojoj bogatoj povijesti, a mene uvijek može smatrati saveznikom, partnerom i prijateljem.”

Povjerenik za gospodarske i financijske poslove, oporezivanje i carinu Pierre Moscovici izjavio je: „Završetak programa potpore stabilnosti dobra je vijesti i za Grčku i za europodručje. Za Grčku i njezino stanovništvu to obilježava početak novog poglavlja nakon posebno teških osam godina. Za europodručje to predstavlja simboličan završetak egzistencijalne krize. Opsežnim reformama Grčka je postavila temelje za održiv oporavak: njih treba štititi i održavati kako bi grčki narod ostvario punu korist od poduzetih napora i odricanja. Europa će i dalje podržavati Grčku.”

Grčka je u okviru ovog programa potpore stabilnosti primila ukupno 61,9 milijardi EUR u zajmovima na temelju provedbe sveobuhvatnog i dosad nezabilježenog paketa reformi. Programom potpore stabilnosti primijenjen je koordinirani pristup rješavanju dugotrajnih i duboko ukorijenjenih strukturnih problema koji su doprinijeli nastanku gospodarske krize u Grčkoj.

Grčka je poduzela mjere za osiguranje svoje fiskalne održivosti, pretvorivši znatan deficit salda opće države u suficit u 2017. Očekuje se da će saldo ostati na toj razini. Takve mjere reformi i konsolidacijski napori tijekom vremena djelovat će kumulativno te će nastaviti pozitivno utjecati na fiskalnu održivost dugo nakon završetka programa.

Financijski je sektor mnogo jači nakon uspješnih operacija dokapitalizacije, reforme upravljanja bankama i rada na provedbi strategije za smanjenje loših kredita, što se mora održati.

Učinkovitost i djelotvornost javne uprave poboljšala se, između ostalog, sljedećim potezima: uvođenje novih pravila o imenovanju, ocjenjivanju i mobilnosti zaposlenika u javnom sektoru, osnivanje Nezavisnog tijela za javne prihode i uvođenje mjera za povećanje učinkovitosti pravosudnog sustava.

Konačno, provedene su važne strukturne mjere za poboljšanje poslovnog okruženja i konkurentnosti Grčke kako bi postala privlačno odredište za ulaganja. Postojećim se poduzećima omogućilo širenje, inoviranje i otvaranje radnih mjesta te je osigurana uspostava održivog i univerzalnog mirovinskog, zdravstvenog i socijalnog sustava, uključujući sustav zajamčenog minimalnog dohotka.

Skupom tih transformacijskih reformi postavljeni su temelji za održiv oporavak u narednim godinama uspostavom osnovnih uvjeta za održiv rast, otvaranje radnih mjesta i zdrave javne financije.

Sve bolji gospodarski pokazatelji ukazuju na konkretne koristi poduzetih mjera: ponovna uspostava reda u javnim financijama, smanjenje nezaposlenosti i osiguravanje povrata na rast, no potrebno je uložiti daljnje napore. Gospodarski se rast oporavio s -5,5 % u 2010. na 1,4 % u 2017. i očekuje se da će ostati na oko 2 % u 2018. i 2019. Ostvaren je napredak u pogledu fiskalnog salda; iz velikog deficita od 15,1 % u 2009. na suficit od 0,8 % u 2017. (koji odgovara primarnom suficitu od 4,2 % u okviru programa). Iako je prema nedavnim podacima Grčkog zavoda za statistiku nezaposlenost i dalje na neprihvatljivo visokoj razini, smanjila se na 19,5 % u svibnju 2018., dosegnuvši razinu ispod 20 % po prvi put od rujna 2011.

Za Grčku završetak programa označava kraj jednog poglavlja i početak novoga. Morat će ostati usredotočena na potpuno rješavanje socijalnih i ekonomskih posljedica koje su naslijeđe godina krize. Grčke će vlasti morati zadržati kontrolu nad reformama i osigurati njihovu održivu provedbu, kako su se obvezale na sastanku Euroskupine od 22. lipnja 2018. To je ključno za stvaranje povjerenja u tržište i jačanje grčkog gospodarskog oporavka, posebno odmah nakon završetka programa.

Grčka će se u potpunosti integrirati u koordinaciju ekonomske i socijalne politike europskog semestra kako bi se osiguralo da ona i njezin narod ostvare punu korist od napora poduzetih u posljednjih nekoliko godina. Dovršetak, provedbu i nastavak reformi dogovorenih u okviru programa pratit će se nakon završetka programa i u okviru pojačanog nadzora.

Komisijina Služba za potporu strukturnim reformama i dalje će pomagati grčkim vlastima, na njihov zahtjev, u oblikovanju i provedbi reformi za poticanje rasta.

 

Kontekst

Grčka prima financijsku pomoć od svojih europskih partnera od 2010. Grčke vlasti zatražile su novi program potpore stabilnosti ESM-a 8. srpnja 2015. Europska komisija potpisala je u ime ESM-a memorandum o razumijevanju za trogodišnji program potpore stabilnosti 20. kolovoza 2015.

Euroskupina je 23. lipnja 2018. potvrdila da je Grčka provela sve prethodne mjere u okviru četvrtog i završnog pregleda programa potpore stabilnosti. Euroskupina je postigla i dogovor o snažnom paket mjera razduživanja kojima će se, uz kratkoročne mjere koje su već na snazi, osigurati održivost grčkog duga u dugoročnom razdoblju. ESM je 6. kolovoza 2018. odobrio konačnu isplatu financijske pomoći u iznosu od 15 milijardi EUR.

Grčka je od 2010. primila ukupno 288,7 milijardi EUR u zajmovima. Taj iznos uključuje 256,6 milijardi EUR od njezinih europskih partnera i 32,1 milijardu EUR od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

Uz program potpore stabilnosti, Komisija je u srpnju 2015. pokrenula plan „Novi početak za zapošljavanje i rast u Grčkoj” kako bi se Grčkoj olakšalo maksimalno korištenje fondova EU-a za stabilizaciju gospodarstva i poticanje otvaranja radnih mjesta, rasta i ulaganja. Kao posljedica izvanrednih mjera donesenih u okviru Plana, Grčka je jedna od najvećih korisnika sredstava iz fondova EU-a. Za razdoblje 2014.– 2020. primila je gotovo 16 milijardi EUR iz velikog fonda udruženih sredstava EU-a. Taj iznos odgovara više od 9 % godišnjeg bruto domaćeg proizvoda Grčke u 2017.

Grčka je u odnosu na BDP glavni korisnik Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU) iz Junckerova plana. EFSU sad namjerava mobilizirati više od 10 milijardi EUR za ulaganja i poduprijeti više od 20 000 malih i srednjih poduzeća u Grčkoj.

Dodatne informacije

Informativni članci – novo poglavlje za Grčku

Izjava Euroskupine od 22. lipnja 2018.

Brošura: Novi početak za zapošljavanje i rast u Grčkoj – Tri godine poslije

Više popratnih informacija o financijskoj pomoći EU-a Grčkoj

Priopćenje za tisak - Komisija podržava normalizaciju stanja u Grčkoj pokretanjem okvira nakon provedbe programa

IP/18/5002

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar