Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Vladavina prava: Europska komisija poduzima daljnje mjere u postupku zbog povrede prava kako bi zaštitila neovisnost poljskog Vrhovnog suda

Bruxelles, 14. kolovoza 2018.

Europska komisija danas je odlučila Poljskoj poslati obrazloženo mišljenje u pogledu njezina zakona o Vrhovnom sudu.

Novim poljskim zakonom o Vrhovnom sudu snižava se dob za umirovljenje sudaca Vrhovnog suda sa 70 na 65, što znači da bi 27 od 72 aktivna suca Vrhovnog suda moglo biti prisiljeno na umirovljenje. Ta se mjera primjenjuje i na prvog predsjednika Vrhovnog suda, čiji bi šestogodišnji mandat na temelju poljskog Ustava mogao biti prijevremeno prekinut.

U skladu sa zakonom, aktivni suci na koje utječe sniženje dobi za umirovljenje imaju mogućnost od predsjednika Republike zatražiti produženje svojeg mandata, koje se može odobriti na razdoblje od tri godine i jedanput obnoviti. Kriteriji odluke predsjednika nisu utvrđeni i ne postoji mogućnost sudskog preispitivanja u slučaju odbacivanja zahtjeva. Komisija smatra da se uvođenjem savjetovanja koje provodi Državno sudbeno vijeće ne pruža učinkovita zaštita kako tvrde poljska tijela. Mišljenje Državnog sudbenog vijeća nije obvezujuće i temelji se na nejasnim kriterijima. Osim toga, od reforme od 8. prosinca 2017. Državno sudbeno vijeće sastoji se od sudaca članova koje imenuje poljski parlament, čime se krše europski standardi o neovisnosti sudstva.

Komisija je temeljito analizirala odgovor poljskih tijela na službenu opomenu koju je poslala 2. srpnja 2018. zbog zakona o Vrhovnom sudu. Odgovor poljskih tijela nije ublažio zabrinutost Komisije u pogledu pravnih pitanja.

Europska komisija i dalje smatra da poljski zakon o Vrhovnom sudu nije u skladu s pravom EU-a jer se njime ugrožava načelo neovisnosti sudstva, uključujući načelo nesmjenjivosti sudaca, te da Poljska stoga ne poštuje obveze na temelju članka 19. stavka 1. Ugovora o Europskoj uniji, tumačenog u vezi s člankom 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

Komisija je stoga započela sljedeću fazu postupka zbog povrede. Poljska tijela imaju mjesec dana da poduzmu potrebne mjere u cilju usklađivanja s obrazloženim mišljenjem. Ako poljska tijela ne poduzmu odgovarajuće mjere, Komisija može odlučiti uputiti predmet Sudu Europske unije.

Kontekst

Vladavina prava jedna je od zajedničkih vrijednosti na kojima je utemeljena Europska unija te je kao takva ugrađena u članak 2. Ugovora o Europskoj uniji. Na temelju Ugovorâ Europska komisija, zajedno s Europskim parlamentom i Vijećem, odgovorna je za očuvanje vladavine prava kao jedne od temeljnih vrijednosti Unije te za osiguravanje poštovanja prava, vrijednosti i načela EU-a.

Zbog događaja u Poljskoj Komisija je u siječnju 2016. pokrenula dijalog s poljskom vladom na temelju okvira za vladavinu prava. Taj se proces temelji na kontinuiranom dijalogu između Komisije i predmetne države članice. Komisija o tome redovito izvješćuje Europski parlament i Vijeće.

Zbog odredbi o umirovljenju iz poljskog zakona o redovnim sudovima i njihovih posljedica na neovisnost sudstva, Komisija je 29. srpnja 2017. pokrenula postupak zbog povrede prava. Taj je predmet 20. prosinca 2017. proslijedila Sudu Europske unije i postupak je u tijeku.

Zbog nedostatka napretka u okviru za vladavinu prava, Komisija se 20. prosinca 2017. prvi put pozvala na postupak iz članka 7. stavka 1. podnošenjem obrazloženog prijedloga odluke Vijeća o utvrđivanju očite opasnosti od teške povrede vladavine prava u Poljskoj. Na temelju članka 7. stavka 1. Ugovora o Europskoj uniji Vijeće, odlučujući većinom od četiri petine svojih članova, može utvrditi da postoji očita opasnost da država članica teško prekrši zajedničke vrijednosti navedene u članku 2. Ugovora.

Na sastanku Vijeća za opće poslove o vladavini prava u Poljskoj održanom 26. lipnja 2018., u kontekstu postupka iz članka 7. stavka 1., poljska tijela nisu pružila nikakve naznake o skorom poduzimanju mjera za rješavanje otvorenih pitanja Komisije. Uzimajući u obzir tu činjenicu i nedostatak napretka u dijalogu o vladavini prava s Poljskom, 27. lipnja 2018. Kolegij povjerenika je u dogovoru s predsjednikom Junckerom odlučio ovlastiti prvog potpredsjednika Fransa Timmermansa da pokrene postupak zbog povrede. Komisija je 2. srpnja 2018. odlučila uputiti službenu opomenu u kojoj se jasno navode razlozi pravne zabrinutosti Komisije. Poljska tijela 2. kolovoza 2018. odgovorila su na službenu opomenu.

Neovisno o povredi, dijalog o vladavini prava s Poljskom nastavlja se te je i dalje glavno sredstvo Komisije za rješavanje sustavnih prijetnji vladavini prava u Poljskoj.

Više informacija

Za opće informacije o postupku zbog povrede vidjeti dokument MEMO/12/12.

Priopćenje za tisak o službenoj opomeni zbog zakona o Vrhovnom sudu

Priopćenje za tisak o obrazloženom prijedlogu, četvrtoj preporuci za vladavinu prava i postupku zbog povrede u pogledu zakona o organizaciji redovnih sudova

 

 

 

 

IP/18/4987

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar