Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Državna pomoč: Komisija odobrila nov sveženj zavez Slovenije za Novo Ljubljansko banko

Bruselj, 10. avgusta 2018

Evropska komisija je na podlagi novega svežnja zavez, ki so ga slovenski organi predložili 13. julija 2018, sklenila, da je pomoč Slovenije za Novo Ljubljansko banko (NLB) še naprej združljiva s pravili EU o državni pomoči.

Slovenija se je odločno zavezala ambicioznemu časovnemu načrtu za prodajo NLB, pri čemer naj bi bila prva tranša v višini ene delnice več kot 50 % delnic prodana do konca leta 2018. Slovenija je poleg tega podaljšala ključne zaveze in ponudila nove, da bi nadomestila odložitev prodaje in prestrukturiranja NLB.

Evropska komisarka Margrethe Vestager, ki je pristojna za politiko konkurence, je dejala: „Prodaja NLB je bila eden od pomembnih še nedoseženih mejnikov načrta prestrukturiranja banke, ki nam je leta 2013 omogočil, da ji odobrimo državno pomoč v višini več kot dve milijardi evrov. Zato pozdravljam zavezo Slovenije, ki si je zadala jasen časovni načrt za dosego te prodaje. Zaradi tega lahko Komisija odobri novi sveženj zavez Slovenije za NLB, ki zagotavlja, da bo banka uspešen in dolgoročen akter na slovenskem bančnem trgu.

Komisija je 26. januarja 2018 začela poglobljeno preiskavo o državni pomoči, da bi ocenila, ali novi ukrepi, ki so jih slovenski organi predlagali v zvezi s prestrukturiranjem NLB, zadostno nadomeščajo odložitev prodaje banke. Komisija je bila zlasti zaskrbljena, da Slovenija ni prodala prve tranše NLB pred koncem leta 2017 v skladu z zavezami, ki jih je prvotno predlagala za zagotovitev dolgoročne sposobnosti preživetja banke.

Prodaja NLB je bila ključni element ocene sposobnosti preživetja, ki jo je Komisija izvedla v sklepu o državni pomoči za NLB iz decembra 2013 in ki ji je omogočila odobritev znatne državne pomoči za NLB v višini do 2,32 milijarde evrov. Slovenija se je leta 2013 in ponovno leta 2017 zavezala tej prodaji, da bi zagotovila, da ne bi več neupravičeno vplivala na vsakodnevne poslovne dejavnosti NLB. Sprememba lastništva bi banki omogočila, da bi lahko na vseh ravneh delovala izključno z namenom doseganja tržnih ciljev.

Komisija lahko izjemoma sprejme spremembe obstoječih zavez glede državne pomoči, če so nove zaveze enakovredne prvotnim. V zadevnem primeru bi morale nove zaveze zagotoviti sposobnost preživetja NLB v enaki meri kot prvotne zaveze in obravnavati morebitna dodatna izkrivljanja konkurence zaradi odložitve prodaje.

Slovenija je spremenjene zaveze prvič sporočila Komisiji decembra 2017. Komisija je imela v svojem sklepu o začetku postopka z dne 26. januarja 2018 pomisleke, ali so te spremenjene zaveze enakovredne prvotnim. Slovenija je 13. julija 2018 predložila nov sveženj spremenjenih zavez, ki vključuje ambiciozen časovni načrt za prodajo NLB.

Nove predlagane zaveze

Novi sveženj zavez, ki ga je predlagala Slovenija, vključuje stroge roke za dokončanje prodaje za eno delnico manj kot 75 % delnic NLB. Prva znatna tranša v višini najmanj ene delnice več kot 50 % delnic bo prodana do konca leta 2018, slovenska vlada pa bo do konca leta 2019 zmanjšala svoj delež v NLB na eno delnico več kot 25 % delnic.

Če Slovenija ne bo upoštevala predvidenih rokov, bo imenovan skrbnik za odprodajo, ki bo prevzel postopek prodaje. Ta zaveza je pomembna, saj je Komisija že v sklepu iz januarja 2018 navedla, da bi lahko skrbnik za odprodajo s polnimi pooblastili dodatno izboljšal sposobnost preživetja NLB.

Poleg tega se ključne obstoječe zaveze podaljšajo. V zvezi s tem je pomembna zaveza glede donosa iz lastniških instrumentov, ki zagotavlja, da bo lahko NLB odobrila nova posojila le, če bo za njih prejela minimalen donos iz lastniških instrumentov. Ta zaveza bo pripomogla k zagotavljanju dolgoročne donosnosti banke in omejevanju neupravičenega izkrivljanja konkurence.

NLB prav tako ne bo ponovno sklepala poslov, ki jih je prodala v okviru načrta prestrukturiranja (kot so lizinški posli), in bo strogo spoštovala prepoved prevzemov.

Poleg tega novi sveženj zavez vsebuje tudi dodatne izravnalne ukrepe, ki bodo izboljšali sposobnost preživetja NLB in pomagali preprečiti neupravičeno izkrivljanje konkurence na slovenskem bančnem trgu:

  •          NLB bo zaprla dodatne bančne podružnice na svojem domačem trgu in v primeru, da popolna prodaja ne bo izvedena do konca leta 2018, prodala tudi svoj delež v hčerinski zavarovalnici NLB Vita;
  •          NLB bo tudi izdala t. i. „obveznico drugega reda“ (podrejeni dolg), da bi dodatno odpravila vse pomisleke glede sposobnosti preživetja.

Komisija je v svoji preiskavi ugotovila, da novi sveženj zavez Slovenije zadostuje za odpravo njenih pomislekov glede dolgoročne sposobnosti preživetja NLB in izkrivljanja konkurence na slovenskem bančnem trgu. Zato je na podlagi pravil EU o državni pomoči odobrila novi sveženj zavez Slovenije za NLB.

Ozadje

NLB je največja bančna skupina v Sloveniji z bilanco stanja v višini 13 milijard evrov (podatek ob koncu leta 2017). Država jo je trikrat dokapitalizirala, in sicer marca 2011 v višini 250 milijonov evrov, julija 2012 v višini 383 milijonov evrov in decembra 2013 v višini 1 558 milijonov evrov, vključno s prenosom oslabljenih sredstev na slabo banko v državni lasti z implicitnim elementom pomoči v višini 130 milijonov evrov.

Komisija je decembra 2013 na podlagi pravil EU o državni pomoči ter načrta prestrukturiranja banke in s tem povezanih zavez odobrila državno pomoč iz teh treh dokapitalizacij v višini 2,32 milijarde evrov, kar je enako 20 % tveganju prilagojenih sredstev banke decembra 2012. Ključni del tega načrta prestrukturiranja je bila zaveza Slovenije, da bo do konca leta 2017 prodala za eno delnico manj kot 75 % delnic NLB. Komisija je maja 2017 sprejela zahtevo Slovenije za bolj postopno prodajo NLB. Slovenija se je vseeno zavezala, da bo do konca leta 2017 prodala (vsaj) 50 % delnic NLB, preostanek pa do konca leta 2018.

Več informacij bo na voljo na spletišču Komisije o konkurenci, in sicer v javnem registru zadev pod številko zadeve SA.33229.

 

IP/18/4961


Side Bar