Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU-kommissionen välkomnar WTO:s godkännande av kärnprinciperna i tredje energipaketet

Bryssel den 10 augusti 2018

I ett utslag som offentliggörs i dag förkastar Världshandelsorganisationen (WTO) de flesta av Rysslands påståenden om att EU:s energipolitiska åtgärder strider mot de multilaterala handelsreglerna.

WTO:s panel fann inga grunder för att EU:s ”tredje energipaket”, som hävdats, skulle diskriminera mot ryska rörledningstransporttjänster, tjänsteleverantörer eller mot rysk naturgas. Panelen gav EU rätt i fråga om reglerna om ”åtskillnad”, dvs. kravet på att separera energiförsörjning och energiproduktion från driften av överföringsnät, samt om flytande naturgas och tidigare led i rörledningsnätet. Det positiva resultatet är viktigt för EU, eftersom det tryggar de centrala delarna av det tredje energipaketet.

EU-kommissionen kommer nu att analysera avgörandet i detalj, i synnerhet det fåtal frågor där EU:s energipolitik fortfarande inte har bekräftats stämma överens med WTO-reglerna.

Bakgrund

Det tredje energipaketet består av EU-lagstiftning som ska integrera den inre marknaden för energi. Det innehåller regler om separering av energiförsörjning och energiproduktion från driften av överföringsnät, icke-diskriminerande tillträde till energiinfrastruktur och de nationella energitillsynsmyndigheternas oberoende. En integrerad och konkurrenskraftig energimarknad i EU är det mest kostnadseffektiva sättet att se till att EU:s invånare och företag får säkra leveranser till överkomliga priser och kan välja energileverantör.

Läs mer 

Panelens rapport

Ärendets bakgrund

EU:s tredje energipaket: MEMO och lagstiftning om EU:s inre marknad

WTO-tvistlösning

 

IP/18/4942

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar