Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Komisija pozdravlja odločitev STO, ki potrjuje zakonitost temeljnih načel tretjega energetskega svežnja EU

Bruselj, 10. avgusta 2018

Svetovna trgovinska organizacija (STO) je v danes objavljeni odločitvi zavrnila večino trditev Rusije glede domnevne nezdružljivosti ukrepov energetske politike Evropske unije z večstranskimi trgovinskimi pravili.

Ugotovitveni svet STO v tretjem zakonodajnem svežnju za notranji trg EU s plinom in električno energijo ni našel osnove za trditev glede domnevne diskriminacije zoper ruske storitve cevovodnega transporta, ponudnike storitev oziroma ruski zemeljski plin. Glede pravil o „ločevanju dejavnosti“, tj. zahtev po ločevanju oskrbe z energijo in njene proizvodnje od obratovanja prenosnih omrežij, ter glede pravil o utekočinjenem zemeljskem plinu in pridobivalnih plinovodnih omrežjih je ugotovitveni svet odločil v prid EU. To je pomemben pozitiven izid za EU, saj potrjuje temeljna načela tretjega energetskega svežnja.

Komisija bo zdaj podrobno proučila odločitev STO, zlasti dele, ki se nanašajo na omejeno število vprašanj, glede katerih še ni bila priznana združljivost energetske politike EU s pravili STO.

Ozadje

Tretji energetski sveženj zajema zakonodajo EU, namenjeno integraciji notranjega trga energije. Med drugim vsebuje pravila zlasti glede ločevanja oskrbe z energijo in njene proizvodnje od obratovanja prenosnih omrežij, nediskriminatornega dostopa do energetske infrastrukture in neodvisnosti nacionalnih energetskih regulatorjev. Integriran in konkurenčen evropski trg energije je stroškovno najučinkovitejši način, da se državljanom EU zagotovi zanesljiva in cenovno dostopna oskrba z energijo, podjetjem pa omogoči izbira ponudnikov energije.

Več informacij 

Poročilo ugotovitvenega sveta

Zgodovina zadeve

Tretji energetski sveženj EU: MEMO in zakonodaja EU o trgu energije

Postopek reševanja sporov v STO

 

IP/18/4942

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar