Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Komisia víta rozhodnutie WTO potvrdzujúce zákonnosť hlavných zásad tretieho energetického balíka EÚ

Brusel 10. august 2018

Svetová obchodná organizácia v dnes uverejnenom rozhodnutí odmietla väčšinu tvrdení Ruska týkajúcich sa údajnej nezlučiteľnosti opatrení EÚ v oblasti energetickej politiky s pravidlami mnohostranného obchodu.

Podľa poroty WTO sa nepreukázalo tvrdenie, že EÚ vo svojom „treťom energetickom balíku“ údajne diskriminuje ruské služby potrubnej prepravy, ruských poskytovateľov služieb, respektíve ruský zemný plyn. Porota WHO rozhodla v prospech EÚ, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa „oddelenia“ (tzv. unbundling), t. j. požiadavky na oddelenie dodávok a výroby energie od prevádzky prenosových sústav, ako aj pravidlá týkajúce sa skvapalneného zemného plynu (LNG) a ťažobnej siete. Pre EÚ to predstavuje dôležitú pozitívnu správu, keďže to potvrdzuje základné prvky tretieho energetického balíka.

Komisia bude teraz podrobne analyzovať predmetné rozhodnutie, najmä pokiaľ ide o obmedzený počet otázok, v prípade ktorých ešte stále nebola uznaná zlučiteľnosť energetickej politiky EÚ s pravidlami WTO.

Súvislosti

Tretí energetický balík pozostáva z právnych predpisov EÚ týkajúcich sa integrácie vnútorného trhu s energiou. Zahŕňa najmä pravidlá týkajúce sa oddelenia dodávok a výroby energie od prevádzky prenosových sústav, nediskriminačného prístupu k energetickej infraštruktúre a nezávislosti národných regulačných orgánov v oblasti energetiky. Integrovaný a konkurencieschopný trh EÚ s energiou je nákladovo najefektívnejší spôsob zaistenia bezpečných a cenovo dostupných dodávok pre občanov aj podniky EÚ s možnosťou výberu dodávateľa energie.

Viac informácií 

Správa poroty

História prípadu

Tretí energetický balík EÚ: MEMO a právne predpisy EÚ týkajúce sa trhu

Mechanizmus WTO na urovnávanie sporov

 

IP/18/4942

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar