Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Commissie verheugd over WTO-uitspraak waarin rechtmatigheid van kernbeginselen derde EU-energiepakket wordt bevestigd

Brussel, 10 augustus 2018

In een vandaag gepubliceerde uitspraak heeft de Wereldhandelsorganisatie de klacht van Rusland dat de energiebeleidsmaatregelen van de EU onverenigbaar zijn met de multilaterale handelsregels, op de meeste punten afgewezen.

Het WTO-panel achtte de grief dat de EU met haar "derde energiepakket" Russische diensten inzake vervoer via pijpleidingen, Russische dienstverleners of Russisch aardgas zou discrimineren, ongegrond. Het panel gaf de EU gelijk inzake de regels voor "ontvlechting", d.w.z. het verplicht afsplitsen van de activiteit van het leveren en produceren van energie van de exploitatie van transmissienetwerken, en inzake vloeibaar aardgas (LNG) en upstreampijpleidingnetten. Dit is een belangrijke positieve uitspraak voor de EU, aangezien daarmee de kernelementen van het derde energiepakket worden veiliggesteld.

De Commissie zal de uitspraak nu in detail analyseren, met name wat betreft een beperkt aantal punten waarop het energiebeleid van de EU nog niet in overeenstemming met de WTO-regels wordt geacht.

Achtergrond

Het derde energiepakket van de EU bestaat uit wetgevingsmaatregelen die gericht zijn op de integratie van de interne markt voor energie. In dit pakket zijn met name voorschriften opgenomen over het scheiden van de levering en productie van energie van de exploitatie van transmissienetwerken (ontvlechting), de niet-discriminerende toegang tot energie-infrastructuur en de onafhankelijkheid van nationale energieregulators. Een geïntegreerde en concurrentiegerichte EU-energiemarkt is de meest kosteneffectieve manier om burgers en bedrijven in de EU een zekere en betaalbare energievoorziening te kunnen bieden met vrije keuze van de energieleverancier.

Meer informatie 

Panelverslag

Voorgeschiedenis van de zaak

Derde energiepakket van de EU: MEMO en EU-marktwetgeving

WTO-geschillenbeslechting

 

IP/18/4942

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar