Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Komisija atzinīgi vērtē PTO nolēmumu, kurā apstiprināta ES trešās enerģētikas paketes pamatprincipu likumība

Briselē, 2018. gada 10. augustā

Šodien publicētajā nolēmumā Pasaules Tirdzniecības organizācija noraidīja lielāko daļu Krievijas apgalvojumu par ES enerģētikas politikas pasākumu iespējamo nesaderību ar daudzpusējās tirdzniecības noteikumiem.

PTO strīdu izšķiršanas grupa nekonstatēja pamatu apgalvojumam par iespējamo diskrimināciju, ko ES trešajā enerģētikas paketē īsteno pret Krievijas cauruļvadu transporta pakalpojumiem, pakalpojuma sniedzējiem vai pret Krievijas dabasgāzes nozari. Strīdu izšķiršanas grupa lēma par labu Eiropas Savienībai attiecībā uz noteikumiem par “nošķiršanu”, t. i., par prasību nodalīt energoapgādi un ražošanu no pārvades tīklu darbības, kā arī attiecībā uz sašķidrināto dabasgāzi (LNG) un augšposma cauruļvadu tīkliem. Šis ir nozīmīgs pozitīvs iznākums Eiropas Savienībai, jo tas nodrošina trešās enerģētikas paketes pamatelementus.

Komisija tagad sīkāk analizēs šo nolēmumu, jo īpaši attiecībā uz dažiem jautājumiem, kuros ES enerģētikas politikas atbilstība PTO noteikumiem vēl nav atzīta.

Konteksts

Trešo enerģētikas paketi veido ES tiesību akti attiecībā uz iekšējā enerģētikas tirgus integrāciju. Konkrētāk, tā ietver noteikumus par energoapgādes un ražošanas nodalīšanu no pārvades tīklu darbības (“nošķiršana”), nediskriminējošu piekļuvi energoinfrastruktūrai un valstu energoregulatoru neatkarību. Integrēts un konkurētspējīgs ES enerģētikas tirgus ir visrentablākais veids, kā nodrošināt drošas un cenas ziņā pieejamas piegādes ES iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kā arī iespēju izvēlēties enerģijas piegādātāju.

Papildinformācija 

Strīdu izšķiršanas grupas ziņojums

Lietas vēsture

ES trešā enerģētikas pakete: Informatīvs paziņojums un ES tiesību akti tirgus jomā

PTO strīda izšķiršana

 

IP/18/4942

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar