Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Komisija palankiai vertina PPO sprendimą patvirtinti ES trečiojo energetikos teisės aktų rinkinio pagrindinių principų teisėtumą

Briuselis, 2018 m. rugpjūčio 10 d.

Šiandien paskelbtame sprendime Pasaulio prekybos organizacija atmetė daugumą Rusijos teiginių dėl to, kad ES energetikos politikos priemonės tariamai yra nesuderinamos su daugiašalės prekybos taisyklėmis.

PPO kolegija nenustatė pagrindo teiginiui dėl to, kad ES savo trečiajame energetikos teisės aktų rinkinyje tariamai diskriminuoja Rusijos transportavimo vamzdynais paslaugas, paslaugų teikėjus ar Rusijos gamtines dujas. Kolegija priėmė ES palankų sprendimą dėl taisyklių dėl atsiejimo, t. y. reikalavimo atskirti energijos tiekimą ir gamybą nuo perdavimo sistemų, taip pat taisyklių dėl suskystintų gamtinių dujų (SGD) ir gamybos proceso vamzdynų tinklų. Europos Sąjungai tai yra svarbus teigiamas rezultatas, kadangi juo užtikrinami pagrindiniai trečiojo energetikos teisės aktų rinkinio elementai.

Dabar Komisija išsamiai išnagrinės šį sprendimą, visų pirma dėl keleto aspektų, kurių atžvilgiu ES energetikos politikos suderinamumas su PPO normomis dar nepripažintas.

Pagrindiniai faktai

Trečiąjį energetikos teisės aktų rinkinį sudaro ES teisės aktai dėl energijos vidaus rinkos integravimo. Jis apima, be kita ko, taisykles visų pirma dėl energijos tiekimo ir gamybos atskyrimo nuo perdavimo tinklų veikimo (atsiejimo), nediskriminacinės prieigos prie energetikos infrastruktūros ir nacionalinių energetikos reguliavimo institucijų nepriklausomumo. Integruota ir konkurencinga ES energijos rinka yra labiausiai ekonomiškai efektyvus būdas užtikrinti saugų ir prieinamą tiekimą ES piliečiams ir įmonėms suteikiant galimybę pasirinkti energijos tiekėją.

Daugiau informacijos 

Kolegijos ataskaita

Bylos istorija

ES trečiasis energetikos teisės aktų rinkinys: informacinis pranešimas ir ES rinkos teisės aktai

PPO ginčų sprendimo procedūra

 

IP/18/4942

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar